سیاسی

۷۷ درصد مساحت شهرستان قاینات اراضی بیابانی است /عملیات نهال کاری در ۳۱۳ هکتار از اراضی شهرستان

به گزارش نسیم قائن ، شهرستان قاین با مساحتی بالغ بر۷۵۶ هزار و ۷۱۷ هکتار درشمال استان خراسان جنوبی واقع است که به دلیل اقلیم بیابانی حدود ۷۷ درصد وسعت آن یعنی مساحتی حدود ۴۸۳ هزا رو ۳۱۳ هکتاراز آن را اراضی بیابانی تشکیل می دهد.
تخریب سرزمین وازبین رفتن پوشش گیاهی بدلیل قطع بی رویه دختان وبوته ها ،چرای بی رویه دام درمراتع ،برداشت غیر اصولی ازمعادن ،روشهای نادرست کشاورزی ،آبیاری با آبهای شور واستفاده بی رویه از کودها وسموم کشاورزی موجب پیشرفت و زایش مناطق بیابانی شده است.
بیابانزایی بعداز چالش تغییر اقلیم وکمبود آب شیرین بعنوان چالش سوم جامعه جهانی در قرن ۲۱ محسوب می شود.
این موضوع سبب گردیده تا سیاستهایی به منظور مقابله با این پدیده درسطح جامعه جهانی وازجمله کشور ما ایران پی ریزی گرددو مجموعه فعالیتهای بازدارنده ، اصلاحی و احیایی مبتنی بر اصول پایدار که در چهارچوب طرحهای جامع توسعه در مناطق خشک ونیمه خشک ونیمه مرطوب به اجرا درمی آیند.
دراین راستا خوب است اشارهای به فعالیتهای واحد تثبیت شن ومقابله با بیابانزایی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری قاینات داشته باشیم.
از سال ۱۳۶۲ تاکنون برنامه ها وپروژه های متعدد درشهرستان به اجراء درآمده که علی رغم خشکسالیهای متمادی از روند بیابانزایی در شهرستان به میزان چشمگیر کاسته است.
انجام عملیات احیایی(کاشت نهال ،مدیریت هرزآبها همراه بابذرکاری و…) در سطحی بیش از ۴۵ هزار هکتار از اراضی بیابانی، خود نمود حجم گسترده فعالیت دراین حوزه است.
تنها در سال ۱۳۹۶ سطحی معادل ۳۱۳ هکتار عملیات نهال کاری همراه با ۶ مرحله آبیاری و ۳۲۷ هکتار مدیریت هرزآب همراه بابذرکاری ونیز تولید ۱۸۰ هزار اصله نهال گونه های بیابانی درشهرستان صورت گرفته است.
بدون شک مدیریت مشارکتی بااستفاده ازتوان همه اقشار جامعه که به نحوی با بهره برداری از طبیعت ومنابع طبیعی سرکار دارند بخصوص NGO های متخصص در این زمینه و جوامع محلی همراه با برنامه های آموزشی وترویجی همگانی می تواند بهترین راه برای رسیدن به این اهداف باشد.
نکته بارزاینکه قبل ازانقلاب شکوهمند اسلامی ایران در این شهرستان حتی تشکیلاتی با این اهداف و وظایف درشهرستان وجود نداشته و تقریباً تمامی پروژه های اجرایی دراین حوزه بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا