سیاسی

۶۲ درصد فارغ التحصیلان خراسان جنوبی فاقد مهارت هستند

به گزارش نسیم قائن ، سنجری مدیر کل اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی خراسان جنوبی روز گذشته در همایش گرامیداشت هفته کار وکارگر در شهرستان قاین گفت: جامعه کارگری ما جامعه ایثارگری هستند وباید قدر اینها رادانست .
وی افزود:جامعه کارگری در همه دوران ها پیشتاز بوده اند وصحنه را از اول انقلاب ترک نکرده اند.
سنجری درادامه گفت:هرقدم وکمکی که در مجموعه وزارت خانه انجام شود کمک به قشر سخت کوش ونیازمندجامعه است
مدیرکل کار،تعاون ورفاه اجتماعی با بیان اینکه این وزارت خانه خدمات شایسته ای به نیروی انسانی خود دارد گفت:یکی از حوزه های کاری این وزارتخانه ارائه خدمات درحوزه بیمه است که دربیمه سلامت در خراسان جنوبی ۵۰۰هزار نفرازخدمات بیمه سلامت استفاده می کنند وبه خصوص از آغاز دولت یازدهم واجرای نظام سلامت وبیمه سلامت با وجودی که درحوزه بهداشت ودرمان این اتفاق افتاد اما بار مالی آن برعهده صندوق های بیمه سلامت است.
درحوزه بیمه عشایروروستائیان که زیرمجموعه وزارت خانه است۳۲هزار خانوار عشایر وروستایی ازخدمات بیمه عشایرو روستائیان که بخشی از آن از محل منابع دولتی پرداخت می شوداستفاده می کنند.
درحوزه کارگری بیش از۱۰۰هزارنفربیمه گزار درسطح استان داریم وجامعه ای که به طبع از این ۱۰۰هزار نفرازخدمات بیمه استفاده می کنند۳۰۰هزارنفرهستند.
درحوزه بهزیستی ۳۲هزار خانوارتحت پوشش درسطح استان ازاین وزارت خانه اعتبار می گیرند ودرحوزه تعاون بیش از ۷۰۰هزار نفر عضو۲۴۰۰عضو تعاونی استان هستند وخدمات دریافت می کنند.
سنجری بیان داشت:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی متولی اشتغال نیست ودر هیچ جای قانون هم نیامده است که مامتولی اشتغال باشیم بلکه وظیفه ماصیانت از نیروی کار،حق وحقوق ،امنیت وبهداشت وایمنی کارگراست اما مردم هیچ گاه نمی توانند بپذیرند که اداره کار متولی ایجاد اشتغال ودستگاه اقتصادی نیست.
ستجری کارگران را سربازان عرصه جنگ اقتصادی نامید وگفت:تنها قشری که در جامعه درعرصه جنگ اقتصادی بیشترین سختی ومشکلات را تحمل کرده اند کارگران هستندوصدای این قشر را هم کسی نشنید واینها سرمایه نظام ونیروهای ارزشمندی هستند.
وی افزود:ما درسطح استان بنگاههای اقتصادی داشته وداریم که بیش از ۶ماه است حقوق نگرفته اند وهیچ کس هم متوجه نشد ونه تحصن ونه اعتراضی دیده ایم وحتی بیشتر از کارفرما وهر شخصی تنها کسی که برا ی تولید دل می سوزاند خودکارگران هستند وبه معنای واقعی کارآفرینان وکارفرمایان ما فرماندهان جنگ اقتصادی وکارگران ما هم سربازان این عرصه بوده اند وبوسه زدن پیامبر بردست کارگر یک کار بیهوده نبود بلکه یک کار فرهنگی وارزشی است.
وی افزود: دولت امروز اراده قوی برای حل مشکلات اقتصادی دارد ورفع تحریم واثرآن را صنعتگران،تجار،صادرکنندگان وافرادی که به نوعی بابازرگانی سروکار دارندبه نوعی لمس کرده اند وتیم دیپلماسی هم با عزت وافتخار محدودیت هارا توانستند برطرف کنندوآثار آن را در۶ماه آینده همه خواهیم دید
مدیرکل کار،تعاون ورفاه اجتماعی اظهارداشت:نگاه دولت یازدهم براساس آماروارقام موجود حمایت ازقشرضعیف ومتوسط جامعه بوده است وعظم دولت دربحث رفع موانع تولید ورفع مشکلات اقتصادی است که زمینه امنیت شغلی،امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف اقتصادی وصیانت از بخش تولیدفراهم شود.
سنجری بیان داشت:باید به دولت کمک کردو به دنبال اشتغال در بخش خصوصی باشیم وبخش خصوصی هم نیاز به سرمایه انسانی دارد واین درحالی است که۶۲درصد سرمایه انسانی مافاقد مهارت هستند وبا این وضعیت به جایی نخواهیم رسید .
وی باتاکید برفراگیری مهارت در بین فارغ التحصیلان دانشگاهها گفت:فرهنگ هرایرانی یک مهارت ،را باید درجامعه جا بیندازیم واگر دریک زمینه مهارت داشته باشیم هیچ وقت بیکار نمی مانیم وما نیروی ماهر ومتخصص نداریم وباید به دنبال فراگیری مهارت باشیم
سنجری با ابراز تاسف از فرصت های شغلی ایجاد شده در سال گذشته در سطح استان که به دلیل عدم داشتن نیروی ماهر ومتخصص گاها به سرانجامی نرسید گفت: این درحالی است که ۳۸درصد جمعیت جویای کارمارا لیسانس وفوق لیسانس تشکیل می دهند اما چون مهارت وتخصص ندارند بیشتر مواقع نمی توان به آنها کاری داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا