سیاسی

کار دراین مکان ها عشق می خواهد ومن این کاررا معامله با خدامی دانم

به گزارش نسیم قائن ، موسسه توانبخشی خیریه توانبخشی نشاط قاین در سال۸۱توسط تعدادی از خیرین در محل فعلی بهزیستی قاین راه اندازی شد وبا توجه به اینکه درسال ۸۱در آن زمان استان تقسیم نشده بود ومجوز از سوی خراسان بزرگ صادر شده بود لذا دراین مرکز کودکان بالای ۱۴سال از شهرهای مشهد،کاشمر،نیشابور،سبزوار وقاین پذیرش شدند ودر حال حاضر۶۰معلول ذهنی دراین مرکز به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند.
فلکی مدیر عامل مرکز نشاط قاین ومدیرعامل خانه خیرین استان درگفتگویی باخبرنگار نسیم قاین گفت: بارایزنی هایی که در سالهای ۸۴/۸۵با شورای وقت روستای مهمویی داشتیم وبا کمک اهالی این روستا ۷۰۰۰متر مربع زمین برای احداث مرکز نگهداری معلولین به این مرکز اهدا شد درسال ۸۷ با همکاری کلیه نهادها وبخصوص اعضای وقت شورای شهر وشهرداری استارت کار زده شد ودر سال ۹۱توانستیم تاحدودی بنای اولیه را تکمیل کنیم .
وی ساخت این موسسه را که با زیربنای ۱۲۰۰متر ساخته شده است مدیون کمک های خیرین دانست وافزود: این موسسه خیریه تحت نظارت سازمان بهزیستی است وبه ازای نگهداری معلولین هزینه ای از خانواده های آنان دریافت نمی شود واز طرف دولت یارانه ای نیز برای این افراد در نظر گرفته شده وبیشتر هزینه افراد توسط خیرین تامین می شود.
مدیر عامل این موسسه خیریه در ادامه به طرح زکات سلامتی برای این موسسه اشاره نمود وگفت: تاکنون۳۷۰نفر عضو این طرح هستند وکمک های خود را به صورت نقدی وغیر نقدی به این مرکز ارسال می کنند
وی افزود دراین طرح قیمت وهزینه خاصی مشخص نیست وحتی چنداز بسته ماکارانی تا ماهیانه بین ۱۵۰تا۲۰۰هزار تومان توسط افراد کمک می شود ودراین بین افرادی به صورت افتخاری در نظافت وحمام کردن معلولین نیز به ما کمک می کنند.
مدیر عامل موسسه نشاط قاین ومدیرعامل خانه خیرین استان درادامه اظهارداشت: طبق بازرسی هایی که توسط مسئولین کشوری از این موسسه انجام شده است این موسسه به عنوان یک موسسه درجه۱ جامع توانبخشی معرفی شده است وطبق نظر مسئولین از۶۰نفر ظرفیت نگهداری به ۱۳۰نفر ارتقاء یافته است واین مرکز با تکمیل فازهای بعدی زیربنایی قابلیت نگهداری از تعداد بیشتری از معلولین را دارد.
فلکی به ایجاد وراه اندازی کارگاههای حرفه اموزی نظیر کارگاه سفالگری،شبه قالی،،معرق کاری،حوله بافی ویژه معلولین اشاره نمود وگفت:این کارگاهها صرفا جهت سرگرمی وبازتوانی است وهدف ما بیشتر سرگرمی وبهبودی حال این افراد است.
مدیر عامل موسسه خیریه نشاط قاین اظهارداشت با توجه به استفتائاتی که از اکثر مراجع داشته ایم وجوهاتی شامل زکات،فطریه،صدقات،اطعام نذورات وقف اموال،گوسفند عقیقه وقربانی وبا توجه به نگهداری معلولین سادات معظم به این مرکز خمس نیز تعلق می گیرد .
فلکی بیان داشت: هرساله بنا به تقدیر الهی عده زیادی از همشهریانمان ازبین ما رخت بربسته وبه دیار باقی میروند وچه خوب می شود که بتوانیم دربین بازماندگان این فرهنگ سازی انجام شود که هزینه مراسم ترحیم عزیزانشان وقف کمک به نیازمندان ،سالمندان،موسسه بیماران کلیوی،مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درشهرستان و… شود وما نمونه های بسیاری را داشته ایم که یک نمونه ان شادروان مرضیه صحرایی است که بنا به وصیت خود ایشان تمام هزینه مراسم ترحیمشان یکجا به این موسسه پرداخت شد وبسیاری از مشکلات ما هم دراین برهه حل وفصل گردید واین اقدام برای مرحومه باقیات وصالحات شد.
مدیر عامل خانه خیرین استان به فعالیتهای دیگر این مرکز اشاره نمود وگفت: معلولین نگهداری شده دراین مرکز تاکنون در مسابقات مختلف ورزشی از جمله طناب کشی،دومیدانی وبسکتبال معلولین شرکت نموده اند ومقاماتی را نیز کسب نموده اند .
موسسه خیریه نشاط روی دوش خیرین است وشاید برخی از آنها هم دوست نداشته باشند که نامی ازآنها برده شود ومن صمیمانه وظیفه خود می دانم که از همه انها تشکر کنم.
وی افزود: کار دراین مکان عشق می خواهد ومن این کاررا معامله با خدامی دانم ونتیجه آن را هم می بینم ومعتقدم هرکس درانجام این کارها قدمی خیر بردارد نتیجه آن را خواهد دید.
دراین موسسه خیریه۲۳نیرو به صورت مستقیم کار می کنند وپزشکان وپرستاران زیادی نیز به صورت افتخاری با موسسه همکاری دارندوکلیه همکارانم با جان دل به این عزیزان خدمت می کنند که زبان گویای تشکر از این عزیزان زحمت کش نیست وما حتی شرمنده این عزیزان نیز هستیم.
مدیر عامل این موسسه گفت: از کلیه دانشجویان ودانش اموزان ومسئولین می خواهیم وتوقع داریم که ازاین افراددراین موسسات سری بزنند چراکه اینها هم به نوبه خود می فهمند ودرک می کنند وبسیار خوشحال می شوند وحتی سرزدن به این مراکز شکر گزاری افراد سالم را نیز بیشتر می کند که به درگاه خداوند کفر نگویند وشاکر نعمت سلامتی که بزرگترین هدیه الهی است باشند .
وی افزود: جدای از اینکه برخی از این معلولین مادر زادی دچار معلولیت هستند،برخی از معلولینی هم که دراین مکان نگهداری می شوندروزی همانند ومن بقیه هم نوعانشان سالم بوده اند وبراثر تصادف ویا ضربه ای به این حالت دچار شده اند ،پس ما هم از آینده خود خبر نداریم وشاید خدایی نکرده هرلحظه این اتفاق بری ما هم بیفتد.
شماره حساب جلب مشارکت های مردمی:
سیبا بانک ملی:۰۱۰۶۲۳۱۲۷۸۰۰۶
جام بانک ملت:۱۹۳۰۴۸۴/۴۲
بانک توسعه تعاون:۴۰۰۱/۱۱۱/۱۶۳۷۵۷۵/۱
آماده دریافت کمک های مردمی برای معلولین نگهداری شده دراین مرکزمی باشد.
در شهرستان قاین همچنین مرکز نگهداری کوشا دارای ۱۶توانخواه در بخش آموزشی و۹توانخواه در بخش حرفه اموزی به صورت روزانه به معلولین دختر وپسر بین۳تا۱۴ساله مشغول حرفه اموزی می باشد .این مرکز نیز درسال۱۳۹۰با هدف توانبخشی معلولین ذهنی تاسیس شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا