سیاسی

پیام های آموزشی با موضوع مشارکت مردم در برقراری امنیت

به گزارش نسیم قائن ، دربخش پیام های پلیسی وترافیکی ، توصیه های پلیسی و انتظامی برای کاربران سایت درج خواهد شد .
هوشیاری مردم در برابر مجرمان،از حضور مقتدرانه پلیس هم کارآمد تر است .
همبستگی میان مردم وپلیس،تضمین کننده انضباط اجتماعی است.
مهم ترین شرط پایداری امنیت در هرجامعه ای ،مشارکت مردم با پلیس می باشد.
با رعایت قوانین ومقررات،پلیس را در ارائه خدمات نظامی یاری نماییم.
نقش خود را در تولید امنیت تاچیز نشماریم.
مهم ترین مولفه ی برقراری امنیت توسط پلیس،برخورداری از اعتماد مردم است.
امنیت جز با قانون مداری حاصل نمی شود.
با عمل به قوانین ومقررات،در جهت تعالی فرهنگ جامعه خود بکوشیم.
مهم ترین پشتوانه برای اقتدار پلیس،اعتماد مردم است.
دستاورد اقتدار پلیس= امنیت برای همگان؛به جز تبهکاران
بی تفاوتی نسبت به بروز جرم،خدمت به ظالم است و خیانت به مظلوم
نسبت به ارزش ها وهنجارهای جامعه ی خود حساس باشیم.
تفاوت بین قانون مداری وقانون گریزی،تفاوت بین امنیت و ناامنی است .
پلیس به راحتی قادر به بر قراری امنیت است ؛به شرط اراده مردم.
“معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان قاینات”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا