سیاسی

پرداخت بیش از ۱۳۸۰میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان

به گزارش نسیم قائن ، یعقوب نژاد مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی د رمراسم معارفه مدیر جدید رئیس اداره امور مالیاتی قاین اظهارداشت: اقتصاد ایران در سنوات گذشته وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است که براساس سند چشم انداز ۲۰ساله نظام وسند توسعه ۵ساله کشور ویکی از بندهای اقتصادمقاومتی که رهبری برآن تاکید ویژه ای دارنداین است که باید به گونه ای عمل شود که وابستگی به درآمد های نفتی به حداقل ممکن برسد واقتصاد به درآمد های داخلی اداره شود وهمه اقتصاد دانان متفق القول براین امر وحدت نظر دارند که بهترین درآمد با اتکاء به ثروت ودرآمد اشخاص به چرخش مالیات است
وی افزود:مالیات یک هزینه اجتماعی است که افراد متناسب با ثروت ودرآمد خود به دولت پرداخت می کنندودولت به نیابت از مردم هزینه های عمرانی وجاری را مدیریت می کند
مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان داشت:در سنوات اخیر ۳۰درصد بودجه عمومی کشور و۵۰درصد بودجه های عمرانی و۵۰درصد هزینه های جاری کشور از محل درآمد های مالیاتی است ۲۰درصد کل درآمد شهرداری های کشور وبالای ۶۰درصد درآمد های دهیاری ها از محل مالیات است و۱درصد مالیات برارزش افزوده نیزدر حوزه سلامت وبیمه هزینه می شود.
یعقوب نژاد تصریح کرد؛دراستان خراسان جنوبی از ۹درصدمالیات برارزش افزوده، ۳درصد سهم دهیاری ها وشهرداریها است که مستقیم به حساب شهرداری ها ودهیاری ها واریز می شود.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، عنوان کرد: درآمدهای کسب شده از مالیات در یک فرآیند بازگشت پذیر صرف نیازمندی های کشور و مردم می شود بطوریکه از نیمه دوم ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۵ مبلغ هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال از محل وصولی های نظام مالیاتی استان مستقیما به حساب شهرداری ها و دهیاری ها برای امور عام المنفعه واریز شده است که از این میزان ۱۵۴میلیاردریال سهم شهرداریها ودهیاری های حوزه قاینات بوده است .
یعقوب نژاد ادامه داد: ۵۴میلیارد ریال از محل درآمد مالیاتی به صورت مستقیم به حساب شهرداری قاین واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی گفت:استان خراسان جنوبی در بین ۳۱استان کشور از محل سهم بندی درترکیب مالیاتی کشور در رتبه ۳۰ قراردارد و۲/۴صدم درصداز ترکیب درآمد های مالیاتی کشور مربوط به استان ماست ودراین بین بیشترین مودیان را صاحبان مشاغل تشکیل می دهند
وی افزود:براساس آخرین پرداختی مودیان صاحبان مشاغل درخردادماه ۲۶هزار اظهارنامه تسلیم کرده اند که ۸۶درصداظهارنامه های تسلیمی مالیاتشان بین صفر وکمتر ازصفربوده و۱۲درصد بین ۰تا۱میلیون ریال و۲درصد بین ۱تا۱۰میلیون ریال بوده است
یعقوب نژاد اظهارداشت:مالیات یک ابزار اقتصادی است که سایر مولفه های اقتصادی به وسیله مالیات حمایت می شود .
وی تصریح کرد؛هدف استراتژی سازمان امور مالیاتی برپایه درآمد ثروت ومصرف است ونظام مالیاتی به گونه ای مالیات دریافت می کند که درآمد های پیش بینی شده در قانون محقق شودوحداکثر رضایت مندی را دربین مردم نیز وجود داشته باشد.
یعقوب نژاد گفت:ازابتدای سال جاری ،واحد های تولیدی در مناطق محروم به مدت ۱۰سال واگر در شهرک های صنعتی ودر مناطق کمتر توسعه یافته باشند به مدت ۱۳سال از مالیات معاف هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا