سیاسی

وضعیت بحرانی آب در دشتهای قاین/پلمپ ۵۵چاه غیر مجاز در قاینات وزیرکوه

به گزارش نسیم قائن ، محمدنعمیمی مدیرامور منابع آب شهرستان قاینات وزیرکوه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت خشکسالی های اخیر وکمبود شدید منابع آبی در کشور وبه خصوص در منطقه خراسان جنوبی وشهرستان قاین اظهارداشت: شهرستان قاینات وزیرکوه دارای ۶دشت به نام های دشت قاین،خضری،نمک زار خواف،شاهرخت،اسفدن وچاهک موسویه می باشد که به دلیل برداشت زیاد آب این دشتها همه ممنوعه اعلام شده است وبا توجه به این وضعیت به ممنوعه بحرانی نیز خواهد رسید.
مدیر امور منابع آب قاینات وزیرکوه گفت: در شهرستانهای قاینات وزیرکوه ۲۷۰۰منبع آبی شامل چاه،چشمه وقنات وجوددارد که از این تعداد ۲۱۶میلیون متر مکعب سالانه آب برداشت می شود و۲۸میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم.
نعیمی با اشاره به میزان بارندگی در شهرستان های قاینات وزیرکوه گفت: در شهرستان قاینات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸درصدودرزیرکوه۱۰درصد کاهش بارندگی داشته ایم واین خود یک فاجعه برای میزان آب چشمه ومنابع آبی این دوشهرستان است.
وی افزود: با توجه به اینکه معیشت اکثر مردم منطقه قاینات وزیرکوه کشاورزی است و۹۲درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است،لذا دراین زمینه نصب کنتور های هوشمند در دستور کاروزارت نیرو قرار گرفت وتاکنون بیش از۷۰درصد چاههای کشاورزی کنتور هوشمند نصب شده است وبراساس برنامه پیش بینی شده این میزان تا پایان سال به ۱۰۰درصد خواهد رسید.
نعیمی گفت: شهرستان قاینات وزیرکوه حدود۹۶۰حلقه چاه دارد.
وی بااشاره به میزان چاههای غیر مجاز در این دوشهرستان گفت: طرح مبارزه با چاههای غیرمجاز دردستور کارقرار گرفته است وتاکنون حدود۱۲۰حلقه چاه غیرمجاز در قاینات وزیرکوه شناسایی شده است وسال گذشته ۴۰حلقه چاه غیر مجاز دراین دوشهرستان پرشده است وامسال نیز تاکنون ۱۵حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است
نعیمی اظهارداشت: ما با انجام این کارها با مردم هیچ دشمنی نداریم بلکه به فکر نسل های آینده مملکت هستیم.
مدیر امور منابع آب قاینات وزیرکوه بیان داشت: در گذشته پروانه های بهره برداری به صورت بی رویه صادر شده است وخشک سالی های اخیر هم دراین بحران مزید برعلت شده ولذا خشم طبیعت دراین بحران خودرادر برخی از دشتهابه دلیل برداشت بی رویه دراستان نشان داده است به طوری که در ۲۰سال گذشته در دشت قاین ۸متر ودر دشت خضری ۱۲مترافت آب سطح چاههای مابوده است.
نعیمی اظهارداشت: متاسفانه سد های قاین ازجمله سد فرخی،سال گذشته روان آب نداشته است وسد حاجی آباد نیز فقط۲متر آب شد که با توجه به کمبود میزان بارندگی وبرداشت حق آبه فقط ۳ماه استفاده شد.
مدیرامورمنابع آب قاین در خصوص تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه رودخانه شهرگفت: دراین زمینه با شهرداری وارد مذاکرده شده وبرخورد جدی با افرادی که تخلیه نخاله دراین مکانها راداشته باشند صورت می گیرد ولذا پس از بررسی های انجام شده مکانی در روبه روی زندان در نظرگرفته شده است وباید نخاله های ساختمانی دراین محل تخلیه شود
وی در بخش پایانی سخنان با بیان اینکه اداره امور منابع آب درشهرستان زیرکوه شعبه ای ندارد وهر دوشهرستان با پرسنل اداره قاین مدیریت می شود گفت: کمبودنیرو دراین اداره بیداد می کند اما تلاش کرده ایم بتوانیم آنچه در حیطه کاری ماقراردارد را در هردوشهرستان در حدتوان انجام دهیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا