سیاسی

همه اصلاح طلبان رسانه دولت و مبلغ خوبیهای دولت باشند !

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام سجادی نامزددهمین دورهمجلس شورای اسلامی در شهرستان های قاینات وزیرکوه در جلسه ائتلاف اصلاح طلبان در شهرستان قاین گفت:امیرالمومنین در نامه ای که به مالک اشتر بعد از انتصاب در حکومت مصر می نویسد دریکی از دستوراتش به مالک اشتر می گوید وظیفه داری از مردم مالیات دریافت کنی و وضعیت شهر را اصلاح کنی ومصررا باید آباد کنی.
وی افزود:نکته ای که دراین موضوع است این است که مردم دراین شهر باید احساس آرامش کنندوحقوق شهری وحقوق شهروندی مردم باید در کنار مالیات گرفتن رعایت شود.
این فعال سیاسی اظهارداشت:یکی از اهداف این ائتلاف نیز کمک وخدمت به این شهروشهروندان است وطیفی که می خواهد تشکیل شودهدفش کمک به آبادانی فیزیکی وحقوقی وآرامش شهراست.
وی افزود:دبیرکل سازمان ملل برای همایشی در زمان کوفی عنان به ایران آمده بود ونکته ای مطرح کرده بود که شما دومزیت در کشور داریدیک مزیت جوانان شماست که می توانید با وجود آنها کشورتان را بسازید ومزیت دیگر مزیت منشور حقوقی مردم است که این منشور را امیرالمومنین آماده کرده است .
سجادی گفت:هدف از حکومت در جامعه اسلامی رفاه وآسایش تمامی انسانها با تمامی تفکرات است وتفاوت اصلاح طلبی با بقیه این است که قرار است که اصلاح طلبی احترام به همه عقاید را داشته باشد وهمه بتوانند حرف خودرا بزنند واین جمع هم قراراست با همین هدف تشکیل شود
وی درادامه با اشاره به شعار سال گفت:یکی از بحث هایی که مطرح است اقتصاد مقاومتی است برخی فکر می کنند که در اقتصاد مقاومتی بایددور کشور حصار کشیده شود وبخواهند کشور را آباد کنند ،درصورتی که به هیچ وجه ،هیچ کدام از مسئولین وحتی رهبری هم ،همچنین اعتقادی ندارند .
وی افزود:اقتصاد مقاومتی زمانی ایجاد می شود که بتوانیم در زمین بازی ،بازی کنیم وشکست نخوریم واگر کسی با خودش بازی کند قطعا برنده است ودر مقابل حریف اگر گل نخوردید واقعا برنده هستید آنگاه می شود اقتصاد را اقتصاد مقاومتی کرد
سجادی درادامه اظهاراتش گفت:دراین دولت عقلانیتی که حاکم شده است به نسبت قبل خیلی بهتر است واز کسانی که برسر اعتقاد به اصلاح طلبی واصلاحات رای داده ایدخواهش ما این است که رسانه این دولت تقریبا رسانه ای نداردباشید.
وی بیان داشت:زمینه اقتصاد مقاومتی اگر بخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم باید سرمایه گذاری خارجی را تقویت کنیم در این دولت بعد از برجام که حدود یکسال گذشته است حدود ۷میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است که حدود۴میلیاردقرارداد بسته شده است وبقیه در حال انعقاد قرارداد است
وی افزود:در اقتصاد مقاومتی اگر نخواهیم با مسکّن درمان کنیم ومسکّن هایی که گاهی به دولت داده می شود که سیاست های انبساطی را پیش بگیرد وشاید بتوان گفت این سیاست ها همان سیاست های پوپولیسمی دولت های قبلی است که ممکن است در کوتاه مدت مردم را راضی کند اما در بلند مدت اثراتش مخرب اقتصاد است
بنابراین تلاش شود که فرد به فرد مبلغ خوبیهای این دولت باشید به هر حال هردولتی نقض ها وخوبی هایی دارد وباید بتوانیم خوبی های این دولت را که نسبت به دولت قبلی اتفاق افتاده است بازگو کنیم تا بتوانند در دوره بعدی انتخابات موفق باشند.
اسماعیلی کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قاینات وزیرکوه نیز دراین جلسه بیان داشت:در مبانی فلسفی ،حقوق بشربه پدیده عقل وعقلانیت برمی گردد وبرمبنای عقلانیت انسان به رشد ی می رسد که خرد جمعی دارد
وی افزود:یکی از ابتکارات مهم واختراعات مهم انسانی بحث تفکیک قوا ومباحث دموکراسی وحق حاکمیت برمردم است که در قانون اساسی ایران هم آمده است.
اسماعیلی تصریح کرد،نگاهی که تحت عنوان اصلاح طلبی مطرح است نگاهی است که اسلامیت نظام وجمهوریت نظام وحاکمیت مردم در عمل باید به منصه ظهوربرسدودراین نگاه حاکمیت،حاکمیت قانون باشد نه حاکمیت سلیقه.
وی بیان داشت:نگاه ما در عرصه فعالیت هایی که انجام می دهیم این است که اگر ائتلافی شکل می گیرد فارغ از این که چه کسانی می خواهند واردمجلس ویا شورای شهر شوند، فکری شود که به دنبال فریب مردم نباشیم.
با نگاه این که فقط قدرت را قبضه کنیم نیامده ایم ومفتخریم که در شرایطی که نه تریبونی دردست داشتیم ونه قدرت دوپینگی داشتیم ودر شرایطی که نه امکانات دولتی داشتیم واگر هم داشتیم استفاده نمی کردیم ودر شرایطی که ناجوانمردانه ترین تخریب هارا شروع کردند ما به دنبال ایجاد وحدت وهمدلی بودیم وتلاش ما به این سمت وسوء بودکه تفکر غالب حاکمیت مردم ونظارت مردم برتمامی نهادهای حکومتی وجود داشته باشد.
اسماعیلی گفت:کسانی هستندکه هنوز بحث تفرقه را ادامه می دهند وبه دنبال اختلاف درست کردن دراین شهرستان هستند اگر بخواهند این بحث تفرقه راادامه دهند قطعا پشت صحنه هارا فاش خواهم کرد.
این عضو ائتلاف اصلاح طلبان قاین گفت:شعاع ائتلاف مامحدود به یک شهریا شهرستان نیست وشعاع آن کشوری است وافرادی که در طول انتخابات با ماهمراه بودند صادقانه آمده بودند ونه وعده دروغین داده بودیم ونه جاده ای برایشان قیرپاشی شده بود ونه نگران گزینش فرزندانشان بودند وتلاش ما این است که این وحدت همچنان حفظ شود
وی در پایان گفت: خواهش من از افرادی که هم فکر وهمراه هستنداین است که برای این ائتلاف کمک کنند چراکه وقتی نداریم که بخواهیم اشتباهات گذشته رادوباره تکرارکنیم.
امینی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی دراین جلسه ضمن تشکر از دولت به دلیل انتخاب مهندس پرویزی به عنوان استاندارخراسان جنوبی گفت: مهندس پرویزی شخصیتی پرکار وباتجربه واصلاح طلب وبدون تعارف وامیدواریم ما اصلاح طلبان کمک کنیم که دراین مدت کاستی های خراسان جنوبی را جبران کنندونگاهی به کل شهرستان ها داشته باشند وتوازن منطقه ای برقرار باشد چه در زمینه بودجه های عمرانی وچه در زمینه نیروی انسانی که ان شاء الله از اصلاح طلبان به نحو مطلوب بتوانند استفاده کنند.
وی افزود:نگاه ما وشما باید به آینده باشد وگذشته ما بایدچراغی فراروی آینده ما باشد وتجربه های تلخ وشیرین گذشته چراغی برای آینده ما باشد وبا این تجربه تلخ به اتحاد وانسجام اهمیت بیشتری نشان دهیم وهمان طور که برای خودمان حقی قائل هستیم برای خواهر وبرادری که دیدگاه متفاوت با ماخواهد داشت نیزحق اظهارنظرقراردهیم.
نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مشهد وکلات اظهارداشت: فرق اصلاح طلبان با گروههای دیگر این است که به آزاد اندیشی وتفکر نیروهای مقابل خود ارزش قائل هستند.
اصلاح طلبان برای آراوبحث وگفتگو ارزش می گذارند وامید واریم این تشکیلات فراگیری که تشکیل می شود به آینده بیندیشد وبه جنوب خراسان وقاینات وزیرکوه بیندیشد وصرف مسائل سیاسی تنهارا در نظرنداشته باشد ودرهمه زمینه ها با نگاه توسعه سیاسی به اشتغال وبهبود وضعیت زندگی مردم فکر کند وبتواند انسجام را بین شما افزایش دهد
وی گفت:استفاده از نیروهای جوان برای آینده کشور وجنوب خراسان وبرای آینده قاینات وزیرکوه دراین جمع مد نظر باشد واین افراد از تجربه دیگران هم استفاده کنند
امینی با توصیه به اعضای این ائتلاف گفت:اختلافات در این تشکل منسجم کنار گذاشته شود وتصمیمات این تشکل محترم شمرده شود وبه آن عمل شود واگر یک تصمیم کلی در این تشکیلات گرفته می شود همه به آن احترام بگذارند وبرای تصمیم جمعی شورای تشکیل شده احترام قائل شوید.
اعضای عضواین تشکل به چارچوب قانونی پایبند باشند ویک تشکل با محتوا با فعالیت متنی تشکیل شود واین تشکل الگویی برای دیگر شهرستانها واستان های کشورباشد.
وی ابرازداشت:تمام کسانی که در شهرستان های قاینات وزیرکوه اصلاح طلب هستند ومعیار های اصلاح طلبانه دارند هیچ منعی برای ورودشان دراین جمع وجود ندارد وبرای کسانی هم که نخواستند ورود پیداکنند احترام قائل شوید واز تجربه های آنها هم استفاده کنید
امینی در ادامه اظهارداشت:از دوستان اصول گرا هم درخواست می کنیم که تشکل حزبی داشته باشند وامکانات آزادنه در اختیار همه قراربگیرد ومردم را صاحب انتخاب وتشخیص بدانیدواجازه دهید که خودانتخاب کنند
وی با اشاره به برنامه های صدا وسیما گفت:جریان یک سویه ای که در صدا وسیما حاکم بوده است وهم خود بریده وهم می دوختند ان شاء الله خاتمه پیداکند وباتغییر مدیریتی که ایجاد شده است صدا وسیما،صدا وسیمای مردم باشد وآزادنه به مردم اجازه اظهارنظر بدهند
امینی در پایان گفت:درشهرستانها روزنامه ها وهفته نامه های مختلفی شکل گیرد وبیان کننده نظرات ودیدگاههای مردم باشد وبرای توسعه شهرستان نظردهند
هفته نامه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در شهرستان ها تشکیل شود ووزارت ارشاد برای رشد این هفته نامه ها به شهرستانهای کوچک کمک کنندتا رشد کنند واگر کمک نشود قطعا مردم به سمت رسانه های غربی روی می آوردند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا