سیاسی

هشدار دادستان قاین درخصوص بی توجهی به حوادث رانندگی در جاده قاین – بیرجند

رحیمی دادستان شهرستان قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن در خصوص حوادث جاده ای در مسیر جاده های قاین گفت: با توجه به وظیفه ذاتی قوه قضائیه ودستگاه قضائی در پیشگیری از وقوع جرائم،این دستگاه خودرا مکلف می داندتا درانجام این وظیفه خطیر اقداماتی را ازسوی خود معمول ونیز سایر دستگاههای اجرائی دیگر دخیل در موضوعات را به انجام اقدامات حسب وظایف ذاتی آنها مکلف سازد.
بدیهی است دراین راستابرخی از جرائم که موجبات تهدیدات جانی ویابدنی شهروندان را فراهم می سازد وتدارک انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به آن دراولویت می باشد ،چه اگر جرائم آن در زمره جرائم غیرعمدی باشد، خصوصا اینکه وقوع آن از آمار فراینده ونیزگستردگی برخوردار باشد .
یکی از جرائمی که متاسفانه دارای هردوویژگی مزبور می باشند جرائم مربوط به سوانح وحوادث رانندگی است که متاسفانه باتوجه به محرومیتهای این استان از جوانب مختلف ازین حیث هم یعنی از جهت برخورداری از مسیرهای مواصلاتی استاندار وایمن نیزدچار محرومیت است به طوری که این مهم در حوزه شهرستان باتوجه به اینکه در مسیر اصلی استان به استان خراسان رضوی ونیزاستان سیستان وبلوچستان قرارگرفته است شکل بسیار ویژه ای پیدا کرده است که این وضعیت واین حجم تردد وترافیک جاده ای که فقط در محور قاین- بیرجند روزانه ۱۲۰۰دستگاه کامیون ونیز۳۵۰۰دستگاه سواری می باشد اقتضا دارد که به طور فوق العاده و ویژه مراتب نواقص وایمن سازی ونیزدوبانده کردن این محور دردستور کاراجرایی قرار می گرفت.
دراین راستا موضوع وجود نواقص ونیز خطرسازبودن بسیاری از نقاط آن در مراحل مختلف از سوی پلیس راه شهرستان ونیز این مرجع به اداره راه وشهرسازی شهرستان اعلام وتکلیف به آن گردیده اند اما متاسفانه به رغم انجام برخی اقدامات کماکان بسیاری از نواقص وخطرساز بودن بسیاری از نقاط هنوز مرتفع نشده که متاسفانه هراز چندگاهی شاهد وقوع حادثه رانندگی مرگباری در حوزه این شهرستان هستیم.
دادستان قاین اظهارداشت: دادسرای شهرستان در قبال این موضوع اقدامات پیشگیرانه بسیاری رااز طرق مختلف با احساس مسئولیت نسبت به آن از حیث کاری ورعایت حقوق عمومی شهروندان از طریق تکلیف قانونی مراجع دخیل ونیز گزارش به مراجع استانی دخیل وطرح موضوع درشورای تامین شهرستان وفراهم نمودن شرایط درجهت مصوبات آن مرجع پیرامون موضوع معمول داشته است ، اولا هشدار لازم نیز به روسای مراجع ودستگاههای اجرایی دخیل داده شده است که در صورت هرگونه اهمال وقصور وتقصیر به شکل مناسب تحت تعقیب قرار خواهند گرفت وثانیا به پلیس راه شهرستان اعلام شده است که در انجام کارشناس های حوادث مزبور نقش دستگاه ویا دستگاههای اجرایی احتمالی دخیل رانیز بادقت وسخت گیری تمام مدنظرقراردهند.
پرواضح است که دراین راستا متولیان امر عملکرد قابل قبول ومناسبی پیرامون انجام وظیفه خود نداشته اند به طوری که در پیگیری حوادث وواقعه اخیر نیز این موضوع به طور خاص وویژه از آنان خواسته وتکلیف مجدد به انجام وظایف در بازه زمانی مشخص گردیده اند.
حسب سوابق سپری شده علل مختلف دروقوع حوادث مزبور دخیل که از مهمترین آن موضوع خطای انسانی رانندگان خودرو ونواقص جاده ای وخطرساز بودن بسیاری از نقاط آن ونیز نواقص واستاندارد نبودن وسائط نقلیه از جهت خودرویی وفنی ومکانیکی می توان یاد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا