سیاسی

نمازجمعه خاکریز غیرقابل نفوذ جبهه انقلاب

به گزارش نسیم قائن ، پنجم مرداد هر سال یادآور صدور اولین حکم امامت جمعه در بستر انقلاب اسلامی توسط بزرگ معمار انقلاب امام خمینی(ره) است، حکمی که ابوذر انقلاب آیتالله طالقانی را به امامت جمعه تهران منصوب و پیرو آن در کشور اسلامیمان شاهد پدیدهای کمنظیر و فوقالعاده اثرگذار در پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی بوده و هستیم. شاید آنروز عظمت این حکم و یا اقامه نمازجمعه بهعنوان اساسیترین سنگر مردمی انقلاب درک نمیشد ولی اکنون که به فضل الهی دامنه آن تقریباً تمام کشور را فرا گرفته و تریبونهای نمازجمعه به مرز ۹۰۰ تریبون نزدیک گردیده است و از سنگر نمازجمعه، شبکه رسانهای عظیم و البته قابل اعتماد و اطمینان در پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی ساخته، بهنحوی ابعاد مختلف این معجزه انقلاب برای دوست و دشمن عیان گردیده است. البته این تعداد از تریبونهای نمازجمعه را اگر در کنار نمازهای جمعه برادران اهل سنت خودمان قرار دهیم، بهحق میتوان گفت نمازجمعه در ایران اسلامی، رکورددار و بهلحاظ کمی و کیفی در سطح جهان اسلام بینظیر است و این همان نعمت و فرصت الهی است که در جهت قوامبخشی به اتحاد و انسجام ملی باید همواره مورد توجه خاص و عام قرار داشته باشد چه آنکه مهمترین مؤلفه عزت و پیشرفت و اقتدار کشور و نظام، در گرو همین اتحاد و انسجام میباشد و باید به هر قیمتی آنرا پاس داشت.
با توجه به ظرفیتی که امام جمعه و به تبع آن اجتماع هفتگی مؤمنان و مؤمنات انقلابی در مصلاهای نمازجمعه و نیز بُرد فوقالعاده اثرگذار تریبونهای نمازجمعه و در نهایت شاکله نظاممند مردمی ستادهای نمازجمعه در جایجای کشور اسلامیمان دارند، در کنار همه توقعات و انتظاراتی که از این کانون با عظمت متوقع میباشد که به تعبیر امام خامنهای(مدظلهالعالی) بهمنزله قرارگاه ایمان، تقوا و بصیرت است، این است که به تناسب ضرورتهای روز جامعه و بلکه جهان اسلام با شور انقلابی و عاشورایی ملموستر و بیشتری ظاهر گردد. هرچند تاکنون نیز در مواجهه با موضوعات متعدد به فضل الهی نقشآفرینی اجتماعات جمعه را شاهد بودهایم و جای تقدیر و سپاس از کلیه ائمه جمعه و دستاندرکاران اقامه نمازجمعه در سراسر کشور دارد و به ایشان دستمریزاد و خداقوت میگوئیم اما آنچه دغدغه جدی همه ما باید باشد، تأمین مطالبات بهروز رهبری حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی است که اینروزها در میان موضوعات و نکتههای متنوع و متعدد، شاهد آن هستیم که دو نکته مهم را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار دادهاند:
اول مسأله مرموز نفوذ است که ممکن است در ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی، هویت زلال و پاک اسلامی انقلابی و نیز وحدت و امنیت و آرامش داخلی را هدف قرار داده باشد و باید نسبت به آن و بهویژه آبشخورهای اصلی آن همچون فتنه ۸۸ حساس بود که همواره خود ایشان نیز بارها به صورتی شفاف فرمودند: «من روی موضوع فتنه حساس بوده و هستم.»
دوم حفظ و تقویت روحیه انقلابی بودن است که در خصوص هر دو مورد، تریبونهای نمازجمعه چه بهلحاظ گفتمانی و تبیینی و چه بهلحاظ راهبردی با پشتوانه حضور و اجتماع پرشور و انقلابی مردم در مصلاهای نمازجمعه، میتواند نقش استراتژیک و قرارگاهی را در تأمین منویات و مطالبات رهبری عزیز انقلاب داشته باشد.
البته تأمین مطالبات رهبری به اعتراف دوست و دشمن، اساسیترین مؤلفه قرار دادن نظام و جامعه و کشور بر ریل منافع و مصالح ملی است که رهبری هوشمند انقلاب با رصد دقیق نقشهها و توطئههای دشمنان ملت ایران، در مقام هدایتگری امت هشدار داده و افاضه میفرمایند.
کافی است سخنرانیها و فرمایشات معظمله از ابتداء سال ۹۵ تاکنون مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. شاهبیت تمامی این خطابهها و فرمایشات، تأکید بر انقلابی بودن تمامی اقشار جامعه اسلامی است. از خبرگان ملت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گرفته تا حوزههای علمیه و دانشگاهها و دولتمردان و قوه قضائیه و بالاخره همه آحاد مردم ایران باید انقلابی باشند و البته انقلابیگری هم شاخصههایی دارد که معظمله در سخنرانی حرم امام خمینی(ره) در چهاردهم خرداد با معرفی حضرت امام بهعنوان یک چهره انقلابی، پنج شاخصه مهم آنرا نیز بیان فرمودند. شاخصههایی که هر روز باید تقویت و به صورتی ملموس در تمامی بخشهای جامعه قابل درک باشد.
در عظمت و تأثیرگذاری قرارگاه نمازجمعه همین بس که از ابتداء شکلگیری آن تاکنون همواره مورد آماج حملات و تهاجمات فیزیکی، معنوی، سخت و نرم دشمنان داخلی و خارجی قرار داشته است. بهترین گواه، شهدای پرافتخار محراباند که بعضاً در مسیر و یا در محراب اقامه نمازجمعه به افتخار شهادت نایل آمدند.
و امروز نیز برای احدی مخفی نیست که اگر مسأله فساد در ابعاد مختلف اداری و مالی اقتصادی و اخلاقی مطرح است و دغدغه جدی آسیبهای اجتماعی و حقوقهای به ناحق نجومی و یا حساسیت پیرامون فتنهها و توطئههای دشمنان قسمخورده انقلاب و نیز مسائل ارزشی و مهمی همچون امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب و نهادینهسازی اقتصاد مقاومتی و دهها و صدها موضوع مهم و ضروری دیگری که بعضاً سکاندار انقلاب امام خامنهای(مدظله) نسبت به آنها هشدار داده و دستورات اکیدی را صادر فرمودهاند، تنها کانونی که میتواند بهخوبی به منویات رهبری انقلاب لبیک گفته و در جهت مطالبهگری عمومی، مسؤولان مربوطه را به «اقدام و عمل» مناسب و شایسته فرا بخواند، تریبونهای قرارگاههای نمازجمعه است. نمازجمعهای که خود نیز انقلابی باشد و با فرماندهی و راهبری امام جمعه، با شور عاشورایی ظاهر گردد. نمازجمعه انقلابی، هم پشتوانهای برای حفظ نظام و انقلاب است و هم تکیهگاهی برای مدیران و مسؤولان خدوم و دلسوز و پاکدست جامعه و مردم که همواره بدون منت از میراث امام و شهیدان بهخوبی صیانت مینمایند و هر روز با توفیقاتشان، آبرویی برای ملت ایران خلق مینمایند و هم نقطه امیدی برای توده مردم شریف ایران؛ و البته در برابر دشمنان ریز و درشت انقلاب و مردم نیز سنگر و خاکریزی است غیرقابل نفوذ.
در این میان لازم می دانیم از زحمات ، تلاشها و هدایتهای پدرانه آیت الله اصفهانی امام جمعه معزز و انقلابی قاین که سالیان سال خالصانه و خاضعانه زحمت سنگربانی این نهاد مقدس را به دوش می کشند و همراهی مخلصانه ائمه جمعه محترم موقت حجج اسلام موحد ، مرتضوی و فلاحتی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم و به روح ائمه جمعه متوفی قاین حجج اسلام فاضل هرندی و واعظی درود می فرستیم. همچنین از تلاشهای بی وقفه یکایک اعضای گرانقدر ستاد نمازجمعه قاین که خالصانه و بی منت در این راه قدم بر میدارند تقدیر می نمائیم. قدر دان همکاری بی شائبه ادارت و نهادهای شهرستان به ویژه فرمانداری قاینات ، شهرداری و شورای اسلامی قاین ، اوقاف و امور خیریه، بهزیستی، راه و شهرسازی ، نیروی مقاومت بسیج سپاه قاینات ، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی، و دیگر ادارات و نهادها که در راه هر چه باشکوهتر برگزار شدن این فریضه عبادی سیاسی زحمت می کشند هستیم و بر این باوریم که اگر همراهی و حضور پرشور و انقلابی شما مردم مومن ، ولایتمدار و انقلابی نبود توفیقی در این راه حاصل نمی شد.
در پایان اعلام می داریم که شأن قرارگاهی این سنگر انقلاب اقتضا دارد تا هم بهروز باشد و هم با جذب نسل جوان، با نشاط و سرزنده بماند، چه آنکه زمان در حال گذر است و پا به پای انقلاب اسلامی باید مهمترین خاکریز آن نیز جاودانه بماند و این جاودانگی شور و نشاطی را طلب میکند که چهبسا با حضور نسل جوان انقلابی و با انگیزه امکانپذیر خواهد بود و لذا رهبری حکیم انقلاب در راستای همین ضرورت فرمودند: «از وجود جوانان خوشفکر و انقلابی دانشجو در تریبونهای نمازجمعه استفاده گردد.»
قطعا حضور پرشور و چشمگیر نوجوانان و جوانان انقلابی بر نفوذناپذیری مهمترین خاکریز انقلاب اسلامی در برابر توطئهها و فتنههای دشمنان خواهد افزود و در واقع روح و جان قرارگاه نمازجمعه، جوانانی هستند که بقاء و ماندگاری و جاودانگی آنرا تضمین مینمایند. لذا ستاد نمازجمعه قاین همچون گذشته بار دیگر آمادگی خود را در جهت استفاده از توان قشر جوان اعلام داشته و از یکایک جوانان انقلابی دعوت می نماید تا ما را در این راه مقدس یاری نمایند.
و من الله التوفیق
ستاد نمازجمعه قاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا