سیاسی

مکتب انتظار مکتب دشمن شناسی ودشمن ستیزی ومکتب مقاومت وایستادگی درراه هدف است

به گزارش نسیم قائن ،حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور دردومین روز ازرزمایش مدافعان ولایت درمراسم صبحگاه مشترک گردان های بیت المقدس درمنطقه رزمایش مدافعان ولایت درشهرستان قاین گفت: حضورشما بسیجیان دراین صحنه جلوه ای از مکتب انتظاراست
وی افزود:براساس حدیثی ازپیغمبربهترین اعمال انتظار فرج است.
حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: منتقدان به موعود ومهدویت امروز دارای یک مکتب،یک ایده ویک عقیده بسیاراساسی هستند.
اعتقادبه موعود ودکترین مهدویت جلوه فکری وعملی دارد،جلوه فکری آن،این است که معتقد به مهدویت وانتظار فرج اواعتقادبه خدادارد،اعتقادبه معاد واعتقاد به نبوت دارد،اعتقادبه عدل وامامت دارد
جلوه های عملی این نظام این است که می خواهد آنچه که وجودمقدس اوبرای آن خواهد آمد یعنی گسترش معروف ها ،خوبی ها وپاکی ها ونهی از زشتی ها راعملی کند
حقیقتا یک انسان منتظر کسی است که نه فقط صادق است بلکه می خواهدمصلح باشد یعنی نسبت به اصلاح جامعه بشری هم گام بردارد
نماینده مردم خراسان جنوبی درمجلس خبرگان رهبری افزود:امروز ما دومکتب انتظار ومکتب انظلام راداریم
مکتب انظلام خصوصیات وویژگی های خودش رادارد،ظلم بد،ظالم بد،منظلم بد،مظلوم درعالم خوب است یعنی کسی که مورد ظلم قرارمی گیرد وچاره ای ندارد اما کسی که منظلم است زمینه برای ظلم ظالم رافراهم می کند
امروز نظام سلطه به دنبال مکتب انظلام است با۴هزار کانال ماهواره ای درخاورمیانه ،باارتباطات وفن آوری بسیار پیچیده وبا بنگاههای خبری وامپراطوری رسانه ای به دنبال آن است که به جوامع بشری القا>کند که شما سرنوشت مختومتان آن است که ظلم وسلطه مارابپذیرید وهیچ چاره ای جز پذیرش نظام سلطه درنظام عالم وخاص او واهداف پلید اوندارید
این القاء سینمای هالیوود بافیلم هاوباتولیداتش است،این القاءبسیاری ازکانال های خبری وماهواره ای نظام استکباری درعالم است که به افغانی،عراقی،پاکستانی ولبنانی ویمنی ،سوری وهمه بلادعالم این رالقاکند که شما نمی توانید
وی افزود:این نظام بذریاس وناامیدی رادرعالم میفشاند وبه تمام جوامع می گوید امروز پذیرش نظام سلطه وخاص اویک موضوع حتمی وقطعی است به نحوی که امروز جوامع بشری احساس نا امیدی ویاس وشعارما نمی توانیم وچاره ای نداریم وحتما باید تن به انچه که نظام سلطه واستکبارجهانی ومثلث شوم آمریکا،اسرائیل وانگلیس می خواهد به آدم القاکندبدهیم
این یک مکتب ونگاه ویک فلسفه اما درمقابل این مکتب ،مکتب انتظاراست ،مکتب انتظار مکتب خداشناسی است ،مکتب حقانی وحق طلبی است ،مکتب عدالت خواهی ومکتب توجه حقیقی به انسان ودگرخواهی درپرتوخداخواهی است اگرامروز می بینید آنها دم ازحقوق بشر می زنند حقیقتاحقوق بشر آنهابرای تسلط برجوامع بشری است اما اگرشما درخانه کوچک علی وفاطمه می بینید دیگران رابرخود ترجیح می دهند نان جوین خودرابه سائل می دهند وخداوند این رادرقرآن متفاوت باتابلوهای عالم مینویسد که مردم بدانید کارمابرای رضای خداست وتابلوی دوم درسردرخانه برای همه عالم این است که اطعام وایثارمان فقط برای اوست
امروز اگردگرخواهی درعالم می بینید یابرای تحکیم موقعیت است یابرای جلب توجه دیگران ویا برای جذب منابع بیشتراما این حرکت مخلصانه راما ازعلی وفاطمه آموختیم که:آنچه نظام مبتنی برمکتب انتظار است که پرچم دارش امام بزرگوارما بود وامروزپرچم دردست جانشین به حق ایشان مقام عظمای ولایت وفرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای است
مکتب انتظار مکتب امید است مکتب ما می توانیم هست هرگز درمکتب انتظار یاس وناامیدی راه ندارد وجلوه همین امید حضورشما مرد وزن وپیر وجوان وانسانهای مصمم وبااراده است واین پشتوانه اصلی قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی است که بردواصل اساسی اتکاء به خدا واعتماد به نفس تکیه دارد
مکتب انتظار مکتب دشمن شناسی ودشمن ستیزی ومکتب مقاومت وایستادگی درراه هدف است وهمین پرچم راسید حسن نصرالله با آموخته ای از انقلاب اسلامی ایران وامام ورهبری درلبنان برافراشت
امام عصر(عج)درسخنانش می گوید:مردم عالم اگر می خواهید بدانید نسخه اسلامی من به عنوان مصلح کل بشریت چیست بدانید:نسخه اسلامی من نسخه مادرم زهرا(س)است
امربسیار مهمی دردنیا به نام بیداری اسلامی به برکت خون هزاران شهید میهن اسلامی درعالم اتفاق افتاد همان اتفاقی که به برکت خون مطهر ابی عبدالله ویاران باوفایش بعد ازعاشورا واقع شد
این بیداری روز به روز تداوم می یابد .جرقه ای که درکشورهای بسیاری ایجادشده است ومشتعل خواهدشد.این اشتعال دامن ابرقدرتها ونظام سلطه را خواهدگرفت وانشاء الله به زودی آنهارا به زیر خواهد کشید ونظام مبتنی براداره جامعه براساس رای مردم یا به عبارت دیگر اتحادجماهیر اسلامی برقرارخواهدشد
امیدآن داریم شعاری که این اجتماع عظیم دارد وآن هم ولایت مداری است
رمزاصلی واساسی رسیدن ملت بزرگ ایران به این نقطه درپرتواعتقادبه مهدویت ،اعتقادبه مکتب انتظار وتبعیت از ولایت بوده است بدون تردید آنچه مادرزندگی فاطمه (س)می بینیم وآنچه درسیره وروش ومنشای بزرگان دین به ویژه شهدا ی عالی قدر می بینیم ولایت مداری است که امیدواریم خداوند توفیق ولایت مداری رابه ما عنایت فرماید.
سرهنگ برات زاده فرمانده سپاه قاین نیز گفت:برگزاری این گونه رزمایشات یاد آوران دوران ۸سال دفاع مقدس است ،دورانی که درآن درسی به یادماندنی به دشمنان دادیم که تا امروز آویزه گوششان قرارگرفته است وهرموقع قراراست تصمیمی بگیرند ازدوران دفاع مقدس یاد میکنند.
وی افزود:اگرروزی بسیجیان مادریک عرصه وآن هم عرصه دفاع مقدس خوش درخشیدند ودرسی به دشمن دادند که هیچ گاه فراموش نخواهد کرد امروز بسیج درعرصه های علمی،اقتصادی،فرهنگی،سیاسی،امنیتی وعرصه دفاعی یک نیروی تمام عیاراست
بسیج یک نیروی الهی وباانگیزه ونیروی شکست ناپذیراست وماهرسال بابرگزاری رزمایش دراین ایام تاکتیک های نظامی رامرور می کنیم ودرحین برگزاری رزمایش بحث های عقیدتی وحلقه های شجره طیبه صالحین رانیز برگزارنموده وبااجرای این رزمایش یکباردیگر به دشمن اعلام می کنیم که بسیجیان درسراسر کشور ودر خطه شهیدپروروولایت مدار قاینات ،قایناتی که در۲۲آذر۱۳۵۷دوماه تاپیروزی انقلاب اسلامی شهید تقدیم انقلاب کرده است ودردوران دفاع مقدس بیش از۱۱هزاررزمنده به جنگ رفته وبه دفاع پرداخته اند وبیش از۴۰۰شهید راتقدیم نظام نموده است، پای آرمانهای نظام ایستاده ایم وگوش به فرمان ولایت وآماده جانفشانی هستیم واین رزمایش پیام مهمی برای دشمنان داخلی وخارجی مادارد
بسیجیان درسرمای کردستان ودرگرمای خوزستان دردوران ۸سال دفاع مقدس جانفشانی وفداکاری کردند وامروزودراین هوای سردزمستانی بسیجیان ما به یاد آن روزها ودوران آمده اندتامصداق این راکه گفته اندبسیجی خستگی راخسته کرده است به نمایش بگذارند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا