سیاسی

منیت در زندگی دل شکستگی وفاصله می آورد/کسانی که خود بین هستند درخود مانده اند

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام سید فاضل موسوی خراسانی کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی ومسائل خانواده از مشهد مقدس در کار گاه آموزشی سبک زندگی رضوی در جمع خواهران شهرستان قاین بیان داشت:یکی از مهم ترین مباحثی که در تحولات دوره چهارم انقلاب باید به آن توجه کنیم تحولات پرسرعتی است که خارج از اراده ما شکل می گیرد
وی افزود:این تحولات باعث شده است که سبک زندگی ما کاملا عوض شود
حجت الاسلام موسوی گفت:در تغییرات یک سری نوسانات را تجربه می کنیم واگر این تغییرات روبه جلو باشد خوب است اما اگر این تغییر به معنای این باشد که روی سیستم عقیدتی جامعه اثر منفی بگذارد وگذاره های مثبت را از ما بگیرد وسبکهای غلط غربی را به مابدهد نوعی استهاله شدن است واین تحول نیست بلکه نوعی تهوع وهضم شدن است.
کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی گفت:۴دهه از پیروزی انقلاب می گذرد وپدیده هایی مثل طلاق وخودکشی ،فرارو…در کشور روبه افزایش است ووجود این بیماریها در کشور اسلامی خطرناک است.
وی افزود:ازیک طرف مسلمان هستیم ومذهب ما اسلام است واز طرف دیگراین همه ناآرامی روانی هم در کشور وجود دارد.
حجت الاسلام موسوی با طرح سوال هایی بیان داشت:آیامکتب ما در برابر تهاجم فرهنگی دشمن در حال زانو زدن است؟آیاما در حال استهاله فرهنگی هستیم؟آیامادربخشی از پروسه نفرت انگیزموضوع جهانی سازی حذف می شویم ورنگ می بازیم؟
خیر.اینها دغدغه های جامعه شناسی ایران است وهیچ ربطی به اسلام ندارد.
وی گفت:اسلام مکتبی است که در تاریخ خالق سلمان وابوذر بوده است ومکتبی برای همه عصرهاونسل هاست واین ماهستیم که نمی توانیم از اسلام سوء استفاده کنیم
حجت الاسلام موسوی بیان داشت:یک سری توهمات مثل دانش زدگی،بالارفتن سن،پست ومقام وپست زدگی مارا از اسلام دور کرده است .
بسیاری از موارد را به آن علم داریم ولی به آن عمل نمی کنیم
علم باید به انسان درس درست زندگی کردن ودرک کردن بدهد
کارشناس ارشد مسائل اجتماعی ادامه داد:هرچه انسانها رشد می کنند روح های بزرگ دارند وانسان های بزرگ درد های بزرگ دارند
وی با اشاره به دغدغه های جامعه گفت:دغدغه های یک زن باید تحول در حوزه زنان،تحول درنظام خانواده،رشدسلامت جنسی،بیداری حقوق مردان،شروع روابط انسانی در جامعه ،درک درست از روابط همسری،پاکسازی خشونت،ایجاد امنیت برای زنان،ایجادامنیت شغلی برای مردان و..باشد درحالی که دغدغه اصلی جامعه، گرانی مرغ وبرنج ومایحتاج زندگی وطلاوجواهر شده است
بنابراین علمی که تحول نیاورد علم بی حکمت است وبرخی جاها علم برای انسان حجاب می شود واین علم بیشترباعث فروافتادن انسانها می شود
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد؛آنجایی که علم حجاب می شود به عنوان مثال جایی است که باسواد شدن خانم باعث دعوای بین زن وشوهر می شودواین علم آفت است وموجب طلاق می شود
آنجایی که پسردرجات عالیه دارد اما حرمت پدررا نگه ندارد علم برای انسان حجاب می شود.
پس علم اگر بدون تهذیب نفس باشد به درد نمی خورد.
وی افزود:برخی مواقع علم مارا دچار توقف میکند وتوقف زده می شویم ومافکر می کنیم باسواد هستیم وبقیه نمی فهمند
درحالی که عقل است که اگر انسان هرچه بیشتر بفهمد از لحاظ عقلی بهتر است نه دانش وسواد
وی بابیان چند عامل از توهم زدگی در جامعه گفت:عامل اول توهم زدگی جامعه اسلامی مادانش زدگی است پس مراقب باشیم که علم حجابمان نشودودر چاه علم نیفتیم واین علم باعث قطع رابطه با مردم نشود بلکه علم بایستی تواضع بیاورد .
دومین عامل توهم زدگی جامعه سن است وگاهی سن که بالا می رود ما فکر می کنیم که همه چیز را می دانیم
وی افزود:بابالارفتن سن حوزه ادراکی انسان رشد نمی کند درک انسان یک موضوع هوشی است وموضوع آموزشی نیست.
عامل سوم توهم زدگی جامعه پست ومقام است وفکر می کنیم که با پست ومقام خواص می شویم ومردم که در مقابل ما هستند عوام هستند درحالی که اصلا این گونه نیست وخواص بی بصیرت فتنه آفریدند وعوام با بصیرت فتنه را مدیریت کردند
گاهی چون فکر می کنیم باسواد شده ایم وسنمان بالارفته وپست ومقام داریم با عامه مردم متفاوت هستیم در حالی که به این صورت نیست
این کارشناس مسائل اجتماعی گفت:کسانی که خود بین هستند درخود مانده اند ورشد نمی کنند.
وی اظهارداشت:وقتی انسان رشد می کند ما می شود درحالی که منیت را باید در زندگی کنارگذاشت ومنیت در زندگی دل شکستگی وفاصله می آورد
وی دربخش پایانی سخنان خود به موضوع هجرت پیامبراشاره کرد وگفت: پیغمبر اخلاق را برای ما به ارمغان آوردند واگر این اخلاقیات در نظام خانواده اسلامی شکل بگیرد آنگاه این انسان ،انسان مقید ومهمی است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا