سیاسی

مردم درشناسایی موقوفات مجهول کمک کار اداره اوقاف و امور خیریه باشند

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام رحیمی رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان قاینات گفت:سنت حسنه وقف یک پدیده دیرپای بشری است که ریشه درعقل منطق وطبیعت انسان دارد.
وی افزود:حال که وقف یک سنت حسنه ویکی ازافتخارات فرهنگ غنی اسلام ویکی ازاهرم های موثراعتقادی وفرهنگی برای جبران نارسایی ها ونیازمندی های جامعه درابعاد مختلف محسوب می شودبنابراین ضرورت دارد برای ترویج این عمل پسندیده وارزشمنددرجامعه برنامه ریزی وتلاش های گسترده ای صورت گیرد که یکی ازاین اقدامات شناسایی موقوفات مجهول می باشد
وی ادامه داد:مردم میتوانند باشناسایی موقوفات مجهول بسترمناسبی برای پیشبردسریع استفاده درست از موقوفات باتوجه به نیت واقف وقراردادن آن درجایگاه مناسب کمک بسیارخوبی دراین زمینه باشند
حجت الاسلام رحیمی افزود :تشویق وترغیب مردم درزمینه شناسایی موقوفات مجهول می تواند به پیشرفت وترویج این امرکمک کندبایددقت نظرداشته باشیم که پیش شرط ومقدمه هدایت افکارواندیشه انسان ها وجلب مشارکت درهرزمینه ای نیازمندافزایش آگاهی آنهاست
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات درپایان گفت:وقف یک کارمردمی است بایدباتوسعه موقوفات فضایی سرشارازمعنویت ایجادشودتادرآن فضامشکلات فقراودردمندان برطرف گرددوزمینه رشدوتعالی وسعادت وپیشرفت نوجوانان وجوانان فراهم گرددمردم میتواننداطلاعات شان درزمینه موقوفات مجهول رادراختیارمتولیان این امرقراردهندوکمک کارسازمان اوقاف و امور خیریه در این امر مهم باشند
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا