سیاسی

عدالت در مناطق شهری رعایت شده است/متولی طرح جامع شهری راه وشهرسازی ومتولی طرح جامع گردشگری میراث فرهنگی است

به گزارش نسیم قائن ، مجتبی نوروزی شهردار قاین در نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات مطرح شده از سوی مردم پاسخ داد.
نوروزی با بیان این که رسانه هاباید رابط بین ما ومردم باشند از همه اصحاب رسانه خواست تا مشکلاتی که توسط مردم با رسانه ها بازگو می شود به شهرداری منعکس تا پاسخ سوالات ارسال ویا به مرور زمان پاسخ داده شود.
وی با بیان این که با مشغله کاری زیاد شهرداری صد در صد اشکالات عمده ای در کار ما وجود دارد وما نافع این نیستیم که مشکلی وجود ندارد ولی با وجود مشکلات مالی سعی کرده ایم از تمام توان مالی وتوان نیرویی خود استفاده کنیم.
نوروزی گفت: عقیده من بر ظاهر نمایی نبوده است وسعی شده است در جاهای مختلف شهر اقداماتی را داشته باشیم که شایدبه چشم هم نیامده است واین موارد مستند موجود است.
آرامستان رضوان در گرو اجرای تقاطع غیر هم سطح
شهردار قاین در خصوص آرامستان رضوان وتکمیل گورستان فرخ آباد قاین گفت: یکی از برنامه های ما آغاز همزمان هم سطح سازی گورستان فرخ آباد با شروع تقاطع غیر هم سطح در کمربندی بودکه قصد داشتیم ،گورستان رضوان راهمزمان آماده وبه بهره برداری برسانیم.
وی گفت: با توقف پروژه تقاطع غیر هم سطح واین که گورستان رضوان در مسیر این تقاطع قراردارد کار متوقف شد.
شهردارقاین اظهارداشت: با توجه به آخرین پیگیری های انجام شده به زودی این تقاطع غیر هم سطح نیز شروع خواهدشد وبا شروع آن آماده سازی آرامستان رضوان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص تسطیح آرامستان فرخ آباد از مردم قاین تشکر کرد وگفت: قرار است آرامستان صحن امام زاده زید شود واین براساس طرح اوقاف اجرا خواهد.
نوروزی در پاسخ به سوالی در خصوص طلب شهرداری از مجتمع غدیر قاین گفت: شهرداری از هیئت مدیره این مجتمع طلبی ندارد وپول پروانه ها از هزارواحدی دریافت شده است وحتی پول آسفالت داخل هزارواحدی گرفته شده است وپول سطل زباله های هزارواحدی توسط خود هیئت مدیره پرداخت شده وشهرداری در جمع آوری زباله همکاری می کند.
وی بیان داشت: بابت احداث پارک در سال۹۲/۹۳با پیگیری مسئولین هزارواحدی از مسکن وشهرسازی ۲۰۰میلیون تومان تخصیص اعتبار گرفته شد که ۱۸۵میلیون تومان آن واریز شد .
نوروزی گفت:از مسکن وشهرسازی طبق قانون بابت ۱۰درصدتفکیک مطالب داشته ایم وگرنه ما از هزارواحدی مطالبه ای نداریم.
براساس صورت حسابهای موجود درشهرداری از ترمینال طلبی نداریم
شهردار قاین در خصوص مباحث مطرح شده در باره ترمینال قاین وطلب شهرداری از ترمینال نیز گفت:براساس صورت حسابهای موجود درشهرداری از ترمینال طلبی نداریم اما بحثی که در این زمینه مطرح است این است که در خصوص سرویس های دربستی مسافرین ،هزینه کمتر پرداخت می شده است که پس ازاعلام نظر قطعی شورای محترم از طریق قضایی پیگیری خواهدشد.
وی افزود:مشکلی که پیش آمده بود این است که صورت لیست مسافرین ارایه شده با قراردادهای منعقد شده واقعی اختلاف داشته واین موضوع در اکثرنقاط کشورعُرف بوده است.
از زمانی که من این مسئولیت را قبول کرده ام قراردادی که با مهردتایید سازمان حمل ونقل پایانه ها باشد راقبول میکنیم وقرارداد باید به تاییدایشان رسیده باشد
وی گفت:درطی این ۲سال گذشته عوارض ازترمینال نقدا دریافت ویا از طریق کارت خوان مستقیم پول عوارض دریافت می شود.
طرحی از کمیسیون فرهنگی برای اجرا ارائه نشده است
شهردارقاین در خصوص برنامه های فرهنگی شهرداری گفت:در امورات فرهنگی چون شهرداری نیروی متخصص این حوزه را ندارد ممکن است مستقیم وارد کار نشود اما بخش مهمی از برنامه های اجرایی را شهرداری انجام می دهد.
وی افزود:در خصوص برنامه های فرهنگی مصوب ومرتبط به شهرداری مستقیم وارد کار می شویم ودر سایر امورباادارات ونهادها همکاری داریم .
نوروزی در خصوص طرح های کمیسیون فرهنگی شورا گفت: اگر طرحی ازسوی کمیسیون ارائه شود قطعا شهرداری همکاری لازم رادارد.
وی افزود: در حال حاضر هم موضوعی از سوی کمیسیون فرهنگی ارائه نشده است وبه محض ارائه موضوع ماهم پای کار هستیم.
شهردارقاین در خصوص نامه اخیر استانداربا موضوع مصوبات غیرقانونی شوراها در خصوص عوارض وتغییر کاربری گفت: شخص استاندار تاکید برقوانین شوراها وشهرداری داشته است وآنچه در کتاب قانون شهرداری ها امده است عوارض تغییر کاربری خلاف است که برخی از شهرداری ها وحتی شهرداری قاین هم دریافت می کرده است اما از زمانی که آمده ام عوارض تغییر کاربری نگرفته ام ولی جملات قانون ،خیلی مهم است عوارض تغییر کاربری اراضی با خدمات عمومی به مسکونی خلاف است یعنی اگر کسی زمینش کاربری آموزشی یا ورزشی یا اداری است وقرار است تغییر کاربری داده شود هیچ گونه عوارض تغییر کاربری نباید دریافت کند.
عدم اجرای پروژه پمپ بنزین به دلیل مشکلات کشوری بود
وی در خصوص اعتبارات پروژه های شهرداری گفت: پروژه هایی که شهرداری مجری آن است بیشتراعتبارات آن ازدرآمدهای شهرداری وارزش افزوده ومقداری نیز ازمحل اعتبارات تملک دارایی تامین میگردد که توزیع آن توسط فرمانداری انجام می شود که میزان تخصیص سال گذشته درحدود ۷۰۰میلیون بوده است .
نوروزی در خصوص پروژه پمپ بنزین قاین نیز اظهارداشت: این پروژه سال گذشته کلنگ زنی شد وقرار بود ظرف مدت ۶ماه کار تمام شود که به دلیل مشکل کشوری که برای کلیه پمپ بنزین های در حال اجرا،ایجاد شداین طرح به تاخیر افتاد.
وی افزود:برای این پروژه مصوبه ۱میلیاردتومان وام گرفته شد وبا توجه به این که گاهی ماشین آلات یارانه ای ویا قیر یارانه ای اعلام می شود نامه ای به شورا نوشته شد ودراین لایحه درخواست ۱میلیارد تومان وام برای ایجاد پمپ بنزین شد اما در این لایحه خرید ماشین آلات وقیر یارانه ای هم قید شده بود که براساس این مصوبه ۵۰۰میلیون تومان وام گرفته شد واز این میزان ۲۹۴میلیون تومان آن قیر یارانه ای با یک سوم قیمت خریداری شد ، دودستگاه ماشین آتش نشانی نیز خریداری شد وجمعا از این ۵۰۰میلیون بیش از۴۹۰میلیون صرف خرید ماشین آلات وقیر شد .
مصوبه ای دیگر برای وام به شورا به مبلغ ۳میلیاردتومان برای هزینه های جاری در زمان شهردارسابق ارسال شده بود که ما ۵۰۰میلیون تومان وام براساس این مصوبه دریافت و در طرح های عمرانی هزینه کردیم ولیست اقدامات انجام شده به شورا ارائه شد .
در خصوص پمپ بنزین کارهای اولیه انجام شده بود ومجوزات گرفته شد اما در زمان گرفتن پروانه بهره برداری صدور مجوز احداث پمپ بنزین درکل کشور مسدود شد ودولت اعلام کرده بود که می خواهند در سراسر کشور برند سازی پمپ بنزین انجام شود که با پیگیری های انجام شده چون تمام کارهای پمپ بنزین قاین انجام شده بود لذا در تابستان امسال توانستیم مجوز ساخت را بگیریم وتعهد محضری داده شده است که در زمان اجرای برند سازی این پمپ بنزین هم برند سازی شودوتعهد داده شده است که تا پایان سال به بهره برداری برسد ودر اصل مجوز پمپ بنزین در شهریور امسال گرفته شده است وبعد از چندین مکاتبه با شورا داشته ایم که برای ساخت پول نیست و وامی که قبلا گرفته شده است برای خرید ماشین آلات وقیر هزینه شده است ومنتظر جوابیه شورابرای تامین اعتبار هستیم.
عدالت در نقاط مختلف شهری رعایت شده است
شهردارقاین در خصوص خدمات دهی در مناطق مختلف گفت: براساس عدالت در مناطق مختلف کار می کنیم وبستگی به کشش هر منطقه کار انجام می شود.
به عنوان نمونه در شهرک ولیعصر پیگیری برای ایجاد میدان در بلوار شهید کاوه داشته ایم که خوشبختانه این پروژه به سرانجام رسید ودر صورتی که تقاطع غیر هم سطح کمربندی هم زمان با این پروژه باشد ممکن است یک سال هم طول بکشد اما اگر کمربندی بسته نشود حدود ۳ماه کاراجرایی طول خواهد کشید.
وی گفت: در کل سعی شده است در هرمنطقه از شهر به عدالت کار انجام شود. نوروزی در خصوص طرح جامع گردشگری نیزاظهارداشت: در حدود ۸سال پیش فقط نیاز بود که طرح جامع را اداره میراث فرهنگی تهیه وابلاغ کند .
تهیه طرح جامع گردشگری برعهده میراث فرهنگی است
میراث فرهنگی طرح را ارائه می دهد ودر طرح های استانی دیده می شود ودر سال۸۹ساختارطرح ها فرق می کند واین موضوع مطرح می شود که طرح های جامع گردشگری علاوه براین که توسط میراث فرهنگی تهیه می شود در شورای برنامه ریزی مصوب شود ودر کلان کشور جریان عوض می شود وطرح جامع باید به تایید شورای عالی معماری وشهرسازی کل کشور برسد وباتوجه به اینکه ساختار طرح جامع میراث فرهنگی وطرح شورای عالی معماری کشور فرق می کند واین به چالش افتاده است وگرنه از دیدگاه میراث فرهنگی این طرح مصوب است.
نوروزی در خصوص واگذاری مناطق گردشگری به سرمایه گذار بخش خصوص نیز اظهارداشت: براساس قوانین ،مناطق نمونه گردشگری باید به سرمایه گذار واگذار شود واز کل طرح های گردشگری دولت دهم ۳یا۴طرح به شهرداریها واگذار شد ه است که منطقه گردشگری قاین هم جزء این طرح ها بود.
وی افزود:قراردادی با میراث در زمان شهرداران سابق بسته شدواین قرارداد ها به اتمام رسیده است ودرحال حاضرماهم قراردادی با میراث فرهنگی نداریم اما چون بحث شهر مطرح است ومسئولین میخواسته اند که از توان شهرداری استفاده کنند لذا شهرداری به عنوان سرمایه گذار مشخص شده است ودر اصلِ موضوع، ماهم مانند بقیه یک نفر هستیم که دراین مکان زمین داریم ولی چون شهرداری به عنوان سرمایه گذار معرفی شده است وحتی قرارداد هم نداریم ولی این موضوعات را پیگیر هستیم
شهردار قاین درخصوص منطقه گردشگری بوذجمهر گفت:این که گاها توپ به میدان شهرداری می افتدذکر این نکته ضروری است که در واقع این موضوع به ما برنمی گرددچون در اصل قانون ما سرمایه گذار نیستیم ولی ما به خاطر شهر کار می کنیم وجدیدا هم پیگیری هایی برای این منطقه درتهران داشته ایم.
وی گفت:متولی کار میراث فرهنگی است وما سرمایه گذار میراث فرهنگی هستیم وبه عنوان سرمایه گذار با افرادی که می خواهند طرح اجرا می کنند قراردادمی بندیم.
نوروزی تصریح کرد؛طرح جامع گردشگری درحال حاضر به شورای عالی شهرسازی ارجاع ونواقص آن می بایست توسط مشاور طرح، رفع گردد ومشاور مذکور با میراث فرهنگی قرارداد داشته وهم اکنون پیگیریهای لازم توسط میراث فرهنگی وشهرداری درحال انجام است.
طرح تفضیلی منطقه گردشگری در انتظار طرح جامع گردشگری
شهردار قاین در باره این موضوع که چرا مشاوره طرح را شهرداری قبول نکرده است گفت: ما به دنبال طرح جامع گردشگری هستیم که هنوز آماده نشده است ودر مرحله مشاوره است ووبعد ازاین طرح تفضیلی اجرا می شود.
نوروزی اظهارداشت:درخصوص طرح جامع گردشگری هم پیشنهاد داده ایم که اگر نیاز است هزینه دفاع از طرح را قبول می کنیم که زودتر مشاوره انجام شود.
نوروزی در خصوص طرح جامع قاین گفت: متولی مشاورگرفتن تهیه طرح جامع قاین راه وشهرسازی است که مشاور قبلی آن ضعیف عمل کرده است وحتی ما پیشنهاد داده ایم که هزینه مشاور جدید را پرداخت می کنیم که این طرح زودتر بسته شود
وی افزود:تهیه طرح جامع برعهده شهرداری نیست وتهیه این طرح برعهده راه وشهرسازی است واجرای آن با ماست وپیگیری های لازم را هم داشته ایم وطرح جامع باید از طریق راه وشهرسازی پیگیری شود که براساس پیگیری های انجام شده مسئولین استانی به مشاورقبلی نامه زده ومهلت تعیین کرده اند که در صورت عدم اجرا این مشاور خلع ید خواهد شد.
نوروزی گفت: شهرداری می تواند طرح تفضیلی را تهیه کند اما تهیه طرح جامع برعهده شهرداری نیست واگر اجازه این کاررا به شهرداری بدهند میتوانیم با مشاور قرارداد ببندیم وظرف مدت ۷ماه طرح را آماده کنیم.
وی افزود:براساس طرح تفضیلی که۹۲/۲/۲۶ابلاغ شده است ما کار خودرا انجام میدهیم اما اگر طرح جامع تغییر کند طرح تفضیلی هم تغییر خواهد کرد.
شهردارقاین در خصوص روستای ابوالخیری والحاق به شهر گفت: پیگیر بوده ایم که ۲۷هکتاراین روستا به شهرالحاق شود ومخالف کوچک کردن محدوده بوده ام وچون در حریم ماهست شهردار یکی از نظردهندگان است که با ۴/۲آن در استان موافقت شد که دراستان هم مخالفت خود را اعلام کردیم ولی فایده ای نداشت وفقط دراستان مشخص شد که شهرداری در اجرای طرح ها نظر بدهد.
شهردارقاین در خصوص بهسازی پیاده روهای سطح شهرگفت: برخی از مناطق در دست اقدام است واجراشده است ومابقی پیاده روها در دستور کار قرارداردکه با تامین اعتبار بهسازی انجام خواهدشد.
موضوع پارکها ووسایل یازی در پارکها نیز گفت:یکی از برنامه های ما ایمن سازی مجموعه بازی پارکهاست که هزینه بر هم هست ودر صدد نصب سِت بازی در چند پارک سطح شهر هستیم وتلاش ما هم تعویض وسایل قدیمی در پارکهاست که این موضوع هم با تامین اعتبارات انجام خواهد شد.
یکی از سوالات مطرح شده درباره وضعیت هتل قاین بود که نوروزی با اعلام این خبر که هتل به سرمایه گذار جدید واگذار شده است ،گفت: به زودی ساخت هتل نیزآغاز خواهد شد.
استخدامی نیروهای چارت شهرداری برعهده ما نیست
شهردارقاین در خصوص نیروهای جدید شهرداری گفت:استخدامی نیروهای چارت شهرداری برعهده ما نیست وما فقط اعلام نیاز براساس چارت داریم وهیچ چیز دیگر با شهردار نیست وآزمون استخدامی رااستانداری ازطریق سازمان سنجش انجام میدهد وگزینش هم توسط انها صورت می گیرد.
وی در مورد نیروی جدیدی که به شهرداری قاین آمده است گفت:براساس اعلام نیازی که قبلا داشته ایم واین نیرواز بشرویه به قاین انتقال یافته است سابقه۲سال کار وتجربه در دفتر فنی شهرداری را داشته است
نوروزی گفت:با توجه به اعلام نیازی که داشته ایم شاید نیرویی که به ما اختصاص می یافت تازه کار وبدون تجربه بود وشهردار هم در تعیین نیرو که چه شخصی خواهد بود نقشی ندارد ولذا با انتقال این نیرو که تجربه داشت موافقت کردیم.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا