سیاسی

شوراها وارد بازیهای سیاسی وباندی وگروهی نشوند/در انتخاب شهرداران دقت لازم را داشته باشید

به گزارش نسیم قائن ، کهن ترابی فرماندار قاین در مراسم تحلیف شوراهای شهر ،شهرستان قاینات اظهارداشت:ایده شوراها از ابتدای مشروعیت به گفتمان سیاسی کشورراه پیدا کرد وبه عنوان یکی از ارکان وعناصر مهم مردم سالاری ونظام مبتنی برمشارکت مردم مطرح شد ولی به دلیل حاکمیت استبدادی پهلوی درعرصه عمل تحقق پیدا نکرد وبا نهضت کبیر انقلاب اسلامی وحضور مردم در صحنه وتدوین قانون اساسی ،اصل هفتم شوراها را به عنوان ارکان نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرده است ودر قانون مسئولیت ها وکارکردهای شورا مشخص شده است .
وی افزود:شورای شهر وروستا همانند مجلس شورای اسلامی می توانند سیاست گذاری داشته باشند ونقش شوراها را نباید منحصربه انتخاب شهردار وامور عمرانی کرد بلکه در همه حوزه ها همان طور که قانون پیش بینی کرده است باید نقش شوراها لحاظ شود.
فرماندار قاین بیان داشت:یکی از عناصرمهم سیستم مدیریت شهری شوراهاست که باید هم جامع وهم فراگیر باشد.
وی ادامه داد:شوراها در همه حوزه های اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،بهداشتی وامور شهری و… باید ورود پیدا کنند ودستگاههای اداری نباید شوراهارا رقیب خود بدانند بلکه شوراها به عنوان بازوی کمکی وحمایتی خود بدانند وتعامل سازنده بین ادارات وشوراها باید برقرار باشد.
کهن ترابی بیان داشت:جایگاه شورا جایگاه ویژه ای است که باید به آن توجه شود .
وی تصریح کرد؛ دولت اصلاحات به دنبال تشکیل وتکامل جامعه مدنی است ونقش شوراها وسازمان های مردم نهاد دراین تکامل بسیار موثر است.
شوراهای شهر یک نهاد مدنی است ودریک نهادمدنی تمام شهروندان می توانند نقش آفرینی کنند
فرماندار قاینات ادامه داد: در حوزه سمن ها ،قاینات به لحاظ تعداد سمن های فعال در سطح استان رتبه اول رادارد و ازظرفیت این سمن ها بیشترین استفاده را داشته باشند.
وی افزود:استفاده ازظرفیت نخبگان وافراد تاثیر گذار که بارها گفته ایم قابلیت هاوظرفیت های شهرستان ما که همان نیروی انسانی مستعد است کم نیست باید برای پیشرفت شهرستان مورد توجه شوراها باشد.
کهن ترابی ادامه داد:خردجمعی دردنیا کارایی خودرا ثابت کرده است وهرجا کاروتصمیم سازی برمبنای خرد جمعی بوده است نتیجه کار با واقعیت های جامعه بیشتر تطابق داشته ومشکلات را حل کرده است.
فرماندار خطاب به اعضای شوراهای شهر،شهرستان قاینات گفت:خواهش ما این است که شوراها وارد بازیهای سیاسی وباندی وگروهی نشوند چرا که هر جا شوراها وارد بازیهای سیاسی وتقسیم شهروندان به خوب وبدویا خودی وغیرخودی شده اند در عمل با مشکلاتی مواجه بوده اند.
وی گفت:شوراها تجلی حضور مردم ومشارکت مردم در عرصه اجتماعی وفرهنگی وعمرانی شهر هستند ولذا خواهش ما این است که در امور سیاسی ورود پیدا نکنند.
کهن ترابی اظهارداشت:مشکلات عمرانی وفرهنگی واشتغال زایی در شهرستان قاینات زیاد است وتمام تلاش ما این است که شوراها مصون از وابستگی های جناح سیاسی باشند.
به گفته کهن ترابی اگر خودمان بتوانیم در کنار هم قراربگیریم وبا توجه به عقلانیت وکار کارشناسی وبا استفاده از ظرفیت ها مشکلات شهرستان را حل کنیم توسعه محقق خواهد شد.
وی در پایان اظهارداشت:در انتخاب شهرداران دقت لازم را داشته باشید وبا توجه به سابقه وعملکرد شهرداران وباتوجه به مقتضیات جامعه شهری شهرداران انتخاب شوند ونگذارید دیگران در انتخاب شهردار دخالت کنند واجازه دخالت های سیاسی ومنطقه ای ومحلی خاص در انتخاب شهردار داده نشود.
کهن ترابی ادامه داد:بگذارید شهرداری انتخاب شود که تعامل بسیار خوبی با همه دستگاهها داشته باشد وهرجا شهرداران توانسته اند تعامل خوبی با دستگاههای اداری شهرستان برقرار کنند نتایج بسیار خوبی به دنبال داشته است
فرماندار در بخش پایانی سخنان خود گفت:شهرداران باید تعامل بسیار خوبی با استاندارای وقدرتهای تصمیم گیرنده در شهرستانها واستان ومرکز داشته باشند وقطعامیتوان ازاین ظرفیت ها استفاده کرد وشهر را آباد کرد.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا