سیاسی

شهیدمطهری سرچشمه دانش ومعرفت بود

به گزارش نسیم قائن ،حجت الاسلام اکبرپورمعاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه درسپاه انصارالرضا(ع) درهمایش یادمطهر درجمع مربیان وهادیان سیاسی وعقیدتی وپرسنل سپاه قاین گفت:خداوند انسان خاکی راآفرید واورا ازخاک به افلاک رساند وبرای رسیدن به این افلاک وسیله هایی راقرارداد وانسانی که بتواند ازاین وسیله استفاده کند خلیفه الله است وانسانی که نتواند استفاده کند شرالدواب است .
وی افزود:خداوند برای رسیدن به افلاک سرمایه گذاری های ویژه ای برای انسانهاانجام داده است.
حجت الاسلام اکبرپوربیان داشت:ویژگی برتری انسان معرفتی است که برای انسان ایجادکرده است وارزش انسان ها به اندوخته وعلم ودانش ومعرفت انسانهاست وروایات متعددی داریم که قیمت وارزش هرانسان به مقداری است که می فهمد ودارای جایگاهی است که در مقام علم ودانش به آنجارسیده است ودرمسیرهم خداوند برای انسان جایگاهی قرارداردکه به افلاک برسد.
معاون هماهنگ کننده نماینده ولی فقیه سپاه انصارالرضا(ع)با اشاره به برگزاری همایش یاد مطهرگفت:شهید مطهری سرچشمه دانش ومعرفت بودواگر برای شهید مطهری بعداز چنددهه تکریمی صورت می گیردواگرمامربیان ومعلمین وهادیان وروحانیون به طریقی سعی می کنیم که وصل به این چشمه معرفت شویم به دلیل ریشه دردانش ومعرفتی است که این فرزانه درخودش جمع کرد.
وی گفت:درطول تاریخ نیز انس باکمک جن وشیطان وابلیس دست به دست هم داده اند که گُل وجودی جوانان امروزی ما رنگ ببازدواین درگیری هانیز وجود داشته است وبرای اینکه انسان از خوی انسانیت فاصله بگیردوبه خوی حیوانی خود نزدیک شوددرطول تاریخ کارکرده اند.
حجت الاسلام اکبرپورافزود: انسان طلا ی خلقت وگُل آفرینش است وبدانیم که دشمن درکمین است واز اول قسم خورده است که به هرطریقی این انسان را ازبین ببردوامروز هم دست به دست هم داده اند که قدر طلای خودرا ندانیم وتلاششان این است که انسان از ارزش های خود دوری کند وانسان را ازارزشهایش فاصله دهند.
وی بااشاره به جنگ ۸ساله گفت:زمانی جنگ سخت داشتیم وامروز صحنه دفاع متفاوت شده است ،نبردباقی است وامروزغرش توپ وتانک های بی صدا وبمب های شیمیایی بی صدا بر تک تک افراد جامعه ما می غرد اما گاهی آنقدرغفلت احساس می شود که انگار همه درخواب خرگوشی هستند.
وی بااشاره به انقلاب اسلامی گفت:این انقلاب،انقلاب فرهنگی بوده است وآن زمان از فرهنگ حاکم براجتماع به تنگ آمده بودند وانقلاب را به وجود آورده اند اما حال می بینید عده ای فرهنگ غرب را رواج می دهند ودغدغه این دارند که در دانشگاه کرسی تدریس موسیقی نیست ودنبال مجوزگرفتن تک خوانی بانوان هستند و… ومی توان گفت:مظلوم ترین واژه وغریب ترین واژه فرهنگ است چرا که فرهنگ دست خوش سیاست ها وسیاست مداران است.
معاون هماهنگ کننده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری هفته عقیدتی سیاسی درسپاه گفت:سپاه نماینده کشور درسایر کشورهاست وعزت وجایگاه واقتدارسپاه را ببینید که رهبری می فرمایندماهرجایی از کشوربلنگد به سپاه گره اش می زنیم واین حرف ولی فقیه است ودراینجا بخشی از ارزشها پاسداشت می شودوگرنه ماهم هنوز ازاین پاسداشت ها فاصله داریم.
وی افزود:هرکس بتواند به طریقی درپاسداشت ارزشها قدم بردارد وبرندارد مثل رزمنده ای است که درآن زمان خاکریز دفاع ازارزشهارا ترک کرد.
این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود اظهارداشت:مادومشت بسته داشته ایم ویک مشت بسته مارا متاسفانه بی تدبیری وبی کفایتی وبی لیاقتی بازکرد واین مشت،مشت هسته ای ماست ومشت بسته دیگر ماکه هنوز برجام ۲و۳ رامطرح می کنند جریان موشکی ماست والحمدالله فرزندان روح الله وسیدعلی قرص ومحکم سینه سپرکرده اند وروز به روز شهرهای موشکی خودرا به رخ می کشند واین مشت را نباید بگذاریم بازشود.
وی افزود: بارها رهبری فرموده اند که من به امریکا خوش بین نیستم این درحالی است که بسیاری ازدستورهای رهبری روی زمین مانده است وبرخی به رهبری از بُعدریاست وخلیفه ای نگاه می کنند درحالی که ولایت ،یعنی ولایت رسول خدا وولایت امیرالمومنین وولایت اهل بیت وولایت امام زمان (عج)است نه اینکه برخی به ولایت ازبعد ریاست نگاه می کنند واینجاست که وقتی کم می آورند می گویند زمان موشک نیست وزمان ،زمان گفتگوست وبدانند که اگرهمین زمان موشک را نداشتیم گرگ های دندان تیزکرده وعقاب های چنگال نیزکرده مارا برده بودند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا