سیاسی

زنگ خطر بی آبی درشهرستان به صدا درآمده است وروستاهای شهرستان‌درمعرض تنش آبی قرارگرفته اند/حل مشکل مجتمع آبرسانی قاین تا پایان ماه مبارک رمضان

به گزارش نسیم قائن ، آب بعد از هوا مهم ترین ماده ی مورد نیاز موجودات زنده است آب از منابع مهم محیط زیست است و زندگی و سلامت همه ی موجودات زنده اعم از انسان ها ، گیاهان و جانوران به وجود آن بستگی دارد . بیش از سه چهارم کره ی زمین را آب فراگرفته است اما بیشتر این آب ها دارای نمک می باشند و تنها یک درصد کل آب های موجود، آب شیرین و قابل استفاده است . تمامی نیازهای انسان ها ، گیاهان و جانوران ساکن در خشکی و ۹۰% آب آشامیدنی انسان ها از همین مقدار تامین می شود .
ازدیاد جمعیت کره ی زمین باعث افزایش مصرف منابع آبی شده است و این در حالی است که به علت افزایش دمای کره ی زمین ( به دلیل آلودگی هوا ) بارش برف و باران نیز به شدت کاهش یافته است .
با اینکه مقدار آب قابل استفاده ( آب شیرین ) در سطح کره ی زمین بسیار محدود است ، اما از همین مقدار هم به درستی استفاده نمی شود.انسان ها با بی توجهی خود نه تنها آب را بیهوده و بیش از نیازشان مصرف می کنند بلکه با رفتار ناصحیح خود باعث آلودگی آن می شوند . خشکی در کشور ما یک واقعیت است ، اولین عارضه ی این خشکی ، بی آبی است .
درروزهای گرم تابستان ودرحالی که اکثر نقاط روستایی شهرستان قاین وسایر روستاهای کشور با کمبودشدیدآب مواجه هستند گاهی شاهد استفاده ناصحیح از این نعمت خداوند دربین مردم هستیم.شستن ماشین باآب شرب،شستن حیاط منزل به صورت روزانه وحتی استفاده کارواش ها در سطح شهر از آب شرب برای شستشوی وسایل نقلیه و… از جمله مواردی است که می توان مطرح نمود.
عیدی رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی قاین در گفتگویی که با خبرنگار اجتماعی نسیم قاین داشت از زنگ خطر بحران بی آبی درشهرستان قاین خبرداد وبا التماس از مردم وبخصوص قشر روستایی که بیشتر با این اداره درارتباط هستند خواست تا نهایت صرفه جویی خودرا درمصرف آب داشته باشند
وی بیان داشت :اگر مردم عزیز نهایت همکاری خودرا داشته باشند وفقط۱۰درصد درمصرف آب صرفه جویی کنند ما با کمبود آب وجیره بندی آب مواجه نخواهیم شد اما باید بگویم متاسفانه فرهنگ استفاده صحیح مصرف آب دربین روستائیان وجود ندارد وحتی از آب شرب برای احشام ودام خود استفاده میکنند.
رئیس اداره آب وفاضلاب قاین گفت:شهرستان قاینات با۱۳۵۰کیلومتر شبکه توزیع وخط انتقال و۲۲۷۸۰مترمکعب مخزن ذخیره و۴۱منبع آبی و۴۳ایستگاه پمپاژو۱۷۱روستا با مشترکین۲۲۵۰۰مشترک مقام اول را دربین ۱۱شهرستان از لحاظ تعداد مشترکین درسطح استان دارد.
وی افزود:به دلیل فرسودگی۳۲درصد شبکه های توزیع وانتقال معادل ۴۱۸کیلومتر بیش از۴۲/۵کیلومتر هدر رفت آب درشهرستان داریم که از این ۲۲۵۰۰مشترک بیش از۳۰درصد انشعابات که معادل۶۶/۲می شود فرسوده است ونیاز به بازسازی دارد .
تعداد ۵۱روستای بالای۲۰خانوار ازسطح ۱برخوردارند ومنظور از سطح یک تقریبا روستاهایی هستند که کمترین مشکلات آبی رادارند
۴۹روستا از مجموع ۱۱۹روستای شهرستان که دارای شبکه وتاسیسات آبرسانی هستند به دلیل فرسودگی شبکه وتاسیسات کاهش آب دهی منابع آبی با بحران وجیره بندی وکمبود شدید آب مواجه هستند
۲۶روستای شهرستان به دلیل خشک شدن منابع آبی وتاسیسات آبرسانی از مدار بهره برداری خارج شدند اینها روستاهایی هستند که نامین اب انها به وسیله تانکرانجام می شودواین تعداد روستاها غیر از روستاهایی است که به صورت جدّ دربرنامه آبرسانی به صورت تانکر قراردارد.
ازمجموعه ۱۲۶روستای بالای ۲۰خانوارشهرستان نیز تعداد ۱۷روستا فاقد آبرسانی است که این تعداد هم با تانکر آبرسانی می شوند
از مجموع۴۸منبع آب شامل۳۷رشته چاه،۸حلقه چاه و۳دهنه چشمه به دلیل تداوم پدیده خشکسالی ۱۷ساله وافت شدید منابع وسفره های زیرزمینی تعداد۱۰حلقه چاه کاملا خشک شده ونیاز به کف شکنی ومابقی منابع آبی با کاهش شدید آبدهی مواجه می باشد به طوری که با کاهش ۳۱درصدی منابع آبی شرب شهرستان مواجه شده ایم
عیدی با ابراز نگرانی از مشکل شدید افت آب وبی آبی درشهرستان وبخصوص روستاها گفت:از مجموع ۳۳۰لیتر درثانیه که ازمنابع آب منطقه ای پروانه صادر شده است تنها امکان ۲۱۰لیتر درثانیه مقدوراست یعنی در واقع۱۱۳لیتر کاهش آب دهی داریم که درحال حاضر به دلیل خشکیدن منابع آب شرب ۳۹روستای شهرستان فاقد وراکد و۲۲۳۲خانوار حمل آب به وسیله تانکرسیار انجام میشود.
رئیس اداره آب وفاضلاب شهرستان افزود:زنگ خطر بی آب درشهرستان به صدا درآمده است وروستاهای شهرستان قاین درمعرض تنش آب قرارگرفته اند وچنانچه فکری به حال منابع آبی شهرستان برداشته نشود با این روند تا دویاسه سال آینده وضعیت آبی روستاها خیلی وخیم خواهد بود.
عیدی در خصوص مجتمع آبرسانی کرغندگفت : ازسال۱۳۸۴استارت کارمجتمع خورده شده است وبا اینکه ۱۰سال گذشته است هنوز به پایان نرسیده واین یک پروژه میلیاردی است
وی افزود: با وجود اینکه این تخصیص اعتبار این پروژه درسال۹۳صفربوده است اما به خاطر حل مشکل بی آبی ۱۳روستاکه از مجتمع کرغند آبرسانی می شوند و۵روستای حومه بیهود با تدابیری که امسال درفرمانداری قاین اندیشیده شده است ۲۰۰میلیون به صورت دیون وخرید ۳دستگاه پمپ شناور و۳دستگاه تابلوی سافت استارت انشاء الله تا پایان ماه مبارک رمضان مشکل بی آبی دراین منطقه نیز برطرف خواهدشد.
عیدی درادامه گفت:روستاهای که از مجتمع کرغند باقی مانده است شندان عرب،تبلو ودره باز می باشد که جزء پیشنهادات ما درپروژه کرغند درسال۹۴می باشد که اگر تعیین اعتبار بشود با اولویت دره باز وشندان عرب ودرمرحله بعد روستای تبلو آبرسانی خواهد شد
وی درخصوص مشکلات مجتمع تیغاب گفت: این مجتمع جزء مجتمع های پیشنهادی به صورت ملی است وجزء مجتمع های قدیمی است که با افت شدید منابع آبی در چاه محمدآبادپسکوه وشهرک هاشمیه که شامل تیغاب وشهرک هاشمیه ،گوراب ،چاه کشمیروچاه ضیاء و… می باشد ومجوز پروانه حفر آن صادرشده است و۲۰۰میلیون تومان برای حفروتجهیز این چاه نیاز است
وی افزود: حفراین چاه به صورت مسکّن است وباید برای منابع آبی شهرستان راهی برداشته شود واینها راهها ومسکّن هایی است که در پیش گرفته شده است تا فعلا مشکل مردم برطرف شود ولی درکل منابع آبی باید خارج ازشهرستان وهرجایی که مسئولین صلاح بدانند تامین شود.
مجتمع گرماب هم مجتمعی است که بین دوشهرستان قاین وزیرکوه داردو منابع تامین آب دربهمن آباد ازحوزه استحفاظی زیرکوه است وعلی رغم همه مشکلات واینکه یک ریال هم تعیین اعتبار نشده است نسبت به حفر چاه طی این دوماه اقدام شده ومنتظر پمپاژ هستیم تاچاه وارد مدارشودهرچند این چاه هم با کاهش آب دهی مواجه است چون چاه اولیه دقیقا براساس گزارش منطقه ای ۱۶/۵لیتر درثانیه آب داشته است که به دلیل خشکسالی ها به ۸/۵لیتر رسیده است وبراساس آخرین منابع آبی اندازه گیری شده درسال جاری دقیقا۵لیتردرثانیه آب دارد وبا توجه به اینکه بیشترین جمعیت روستایی شهرستان را شامل می شود جوابگوی آب دهی روستاها نخواهد بود ودرحال حاضر هم انچه که سهمیه شهرستان قاین از این مجتمع است درروستاهای تابعه جیره بندی شده است وتقریبا درروستایی مثل گرماب وتیگاب ومهدی آباد هم با تانکر هم که آبرسانی انجام میشود ولی بازهم جوابگوی مردم نیست.
وی بیان داشت: خود ما هم شرمنده مردم هستیم اما متاسفانه آبی درکار نیست و۵لیتر درثانیه جوابگوی تامین آب مردم نخواهدبود ودر روستاهایی مانند استند ونیار وکریزان در زیرکوه ومهدی آباد وتیگاب وگرماب وسرمستی درشهرستان قاین با کمبود شدید آب مواجه هستیم که مدیریت ما درحال حاضر مدیریت مصرف است ومردم خود هم به این موضوع واقف هستند وجیره بندی انجام شده است .
وی افزود:درگذشته چاهها بین ۱۲۰تا۱۵۰متر عمق داشته اند وبه عنوان نمونه در روستای گرماب عمق چاه به ۲۵۰متر رسیده است وزنگ خطر بی آبی که گفته شد همین است که اندووضعیت آب درمنطقه بسیار بحرانی است وامیدواریم با همت مسئولین این مشکلات حل خواهدشد.
وی یکی دیگر از موارد مطرح شده را کیفیت آب درروستاها عنوان نمود وافزود:کیفیت آب که دراکثرروستاها مطرح است به این دلیل است که به خاطر تداوم خشکسالی۱۷ساله روز به روز کاهش آب راداریم که هر چه سطح آبی پایین تر میرود کیفیت آب پایین تر است وچنانچه اعتبار خاصی داده شود ومردم هم خود پیشقدم شوند بحث آب شیرین کن دربرخی از مناطق زده شود که بهترین راهکار برای بالابردن کیفیت آب همین آب شیرین کن ها است
عیدی افزود:مسئولین استانی فقط باید به دنبال منابع آبی در سطح استان ویا خارج از استان باشند که درحال حاضر بحث سد تجنود وآهنگران کلید خورده است که ار به شهرستان قاینات برسد قسمتی از روستاهای مارا پوشش خواهد دادواندکی از مشکلات روستائیان درزمینه کمبود آب حل خواهدشد.
رئیس اداره آب وفاضلاب قاین درخصوص تعرفه امتیاز کنتو وتعرفه مصرف گفت:هیچ گونه افزایش قیمتی درسال ۹۳و۹۴در رابطه ودیعه یا امتیاز کنتور آب نداشته ایم وهمان ۵۰هزار تومان است ومابقی هزینه هابابت خرید اتصالات است که مشتری خود این هزینه را پرداخت می کند وطی این دوسال علی رغم بالارفتن تورم هیچ گونه افزایشی نداشته ایم وبین همان ۲۷۰تا۲۸۰هزارتومان است
تعرفه مصرف درروستاها هم افزایش نداشته ایم اما معتقد هستیم که افزایش پیداکند .
به گفته عیدی رئیس اداره آب وفاضلاب روستایی قاین درروستاهای شهرستان قاین هنوز مصرف آب به صورت بهینه برای مردم فرهنگ سازی نشده است ومردم از آب شرب برای دامداریها وگاوداریها استفاده می کنند وبا همه تفاسیری که با بحران آب مواجه هستیم اگرمردم ۱۰درصد صرفه جویی کنند هیچ گونه جیره بندی وقحطی آب را نخوهیم داشت واین همت مردم ومشترکین مارامیرساند که متاسفانه تا این لحظه در هیچ روستایی صرفه جویی را نداشته ایم.
خواهش ما فقط از مردم صرفه جویی صرفه جویی صرفه جویی است واگر با همین روال پیش رود نه تنها درتابستان که درپاییز هم دغدغه آب را خواهیم داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا