سیاسی

روزدانشجویی که دردانشگاه فراموش شد/جای خالی برنامه های فرهنگی دردانشگاه بزرگمهر قاین

به گزارش نسیم قائن ، کرسی آزاداندیشی با عنوان نقد بر عملکرد مسئولین دانشگاه بزرگمهرقاین با حضور جمعی از دانشجویان ومسئولین دانشگاه برگزار شد.
اگر چه براساس دستورالعملی که توسط مجری برنامه در ابتدا قرائت شد ویکی از موارد آن ایجادیک فضای مناسب ومطلوب برای برگزاری کرسی آزاداندیشی بود اما این برنامه در فضای باز محیط دانشگاه ودر حالی که سوز وسرمای سردی می آمد برگزارشد، که خود مورد اعتراض یکی از دانشجویان قرار گرفت.
درابتدای این جلسه پس از ثبت نام موافقین ومخالفین در خصوص نقدی بر عملکر مسئولین دانشگاه ، براساس قرعه کشی انجام شده ثبت نام کنندگان به پشت تریبون رفته وموارد خودرا مطرح کردند.
دراین کرسی یاراحمدی،سلیمانی،رامشی،مختاری به عنوان موافقین عملکرد مسئولین دانشگاه در سخنان جداگانه ای از عملکرد مسئولین دانشگاه در پروژه های عمرانی احساس رضایت داشته واعلام داشتند که همیشه نباید نیمه های خالی لیوان را دید وفقط در مورد نکات منفی قضاوت کرد ونیاز است که نکات مثبت هم دیده شود.
یاراحمدی از موافقین عملکرد مسئولین دانشگاه گفت:اکثر مواقع درباره مشکلات بحث شده است اما هیچ گاه ندیده ایم که از یک شخص به دلیل حرکت های خوبی که داشته است تشکر شود.
وی گفت:این دانشگاه تازه تاسیس است واگر بخواهیم با دانشگاههای بزرگ کشور مقایسه کنیم بی انصافی است وشهرستان هم جزء مناطق محروم است وهمه مشکلات به مسئولین دانشگاه برنمی گردد وبرخی مشکلات به مسئولین شهرستانی برمی گردد که امکانات کم شهرستان جوابگوی دانشجویان نیست واین دانشگاه باید حداقل با یک دانشگاه در حد خودش مقایسه شود.
این دانشجو توجه به بخش عمرانی دانشگاه را بسیار مهم دانست وگفت: نیار است که پایه های دانشگاه مهیاشود تا درسایه ان بقیه مشکلات حل شود.
سلیمانی از دیگر دانشجویان موافق عملکرد مسئولین دانشگاه گفت:در بهترین دانشگاههای کشور هم که تحصیل کنید برخی از مشکلات دردانشگاهها وجوددارد وگذرزمان بسیاری از مشکلات را حل می کند .
وی همچنین از عملکردمسئولین دانشگاه در زمینه های عمرانی تقدیر کرد وگفت: در طی ۳سال اخیر امکانات واساتید دانشگاه بسیار خوب شده است ودر عملکردها دید مثبت هم داشته باشیم.
رامشی از دیگردانشجویان موافق عملکرد مسئولین دانشگاهدراین این کرسی آزاداندیشی گفت:علی رغم فشارهایی که به دانشگاه بود امامسئولین توانستند درطی این ۲سال اقدامات خوبی انجام دهند درحالی که در سال های ۸۵و۸۶اینجا دانشکده بود وبودجه هم بود ومی توانستند بیشتر کارکنند.
این دانشجوی که به عنوان موافق عملکرد مسئولین دانشگاه به پشت تریبون امده بود قصد داشت در خصوص روندتشکیل انجمن اسلامی دردانشگاه وعدم اجرایی شدن این موضوع سخنانی را ایراد کند که چون به عنوان موافق عملکرد دانشگاه آمده بود اجازه بیان این موضوع به وی داده نشد ومجزی خواست که اگر دراین زمینه حرفی هست توسط منتقدین عملکرد دانشگاه مطرح شود .
مختاری از دیگر دانشجویان دانشگاه در پشت تریبون اعلام کردموافق عملکرد کلی دانشگاه بوده وهستم .
این دانشجو در جایگاه موافق عملکرد مسئولین دانشگاه انتقادی هم به مسئولین داشت وگفت:طرح های عمرانی جای،اما کار فرهنگی جای خود داردو امسال جای روز دانشجو در دانشگاه ما خالی بود وکاش درروز دانشجو یک ساعت کلیه اساتید در یک جمع دوستانه متعلق به همه دانشجویان بودند.
عمادهاشمی از منتقدین عملکرد مسئولین دانشگاه در این کرسی انتقادش را با اضافه بودن ۵تا۷دقیقه ای که برای هرنفر گذاشته اند آغاز کرد وگفت:یک سری مشکلاتی داریم که بارها گفته شده وبرخی حل شده وبرخی دیگر هم حل می شود واینها می گذرد.
وی گفت:مسئله مهم تر از نظرمن این است که کرسی آزاداندیشی گذاشته شده واین ربطی به سال های اول دانشگاه ونداشتن امکانات ندارد ومی توانست این کرسی ها زودتر ازاین وبا حضور جمع بیشتری از دانشجویان برگزار شود.
این دانشجومنتقد عملکرد مسئولین گفت:حرف من این است که در موقعیتی که دشمن ما از تمام توان خود برای نابودی فرهنگ این مرز وبوم استفاده می کند وزمانی که اعلام می شود تحریم ها علیه ایران ۱۰سال دیگر تمدید شد چرا دانشجوی ماروزبعد آن باید از فوتبال صحبت می کند ومسئولین دانشگاه ومسئول فرهنگی دانشگاه چه کردنددراین زمینه؟؟
وی گفت:بنیادی ترین ارگان در بیشتر مملکتها دانشگاه است ومردم به افرادی که به دانشگاه رفته اند اعتماد دیگری دارند وتصورمی کنند که همه چیزهای خوب را افراد دانشگاه رفته آموخته اند در صورتی که دانشجوی ما روز بعد از تحریم ۱۰ساله در مورد فوتبال حرف می زندوکسی به اونمی گوید تحریم ها ۱۰ساله شد ودراین زمینه دراین دانشگاه کسی چیزی نگفت وخواهش ما هم این است که بیشترمراقبِ فکر دانشجویان باشید.
سالاری از دیگر دانشجویان منتقد عملکرد مسئولین دانشگاه گفت:بسیاری از برنامه های فرهنگی در دانشگاه کمرنگ است وبه مناسبتهای مختلف می توان با ایجادایستگاههای فرهنگی برنامه های خاصی ویژه دانشجویان داشت.
میلاد نوروزی از دیگر دانشجویان منتقد سخن خودرا با این موضوع آغاز کرد که سعی کنید کار را به کاردان بسپارید ودراین سرما چرا باید کرسی در محوطه باز برگزار شود؟؟
وی افزود:لازمه هردانشگاهی مگر امکانات اولیه نبوده است ؟؟مگر هردانشجویی چندسال در دانشگاه است مگر ۴سال بیشتراست؟چرا طرح های عمرانی باید این قدر طول بکشد ودانشجویانی که ۴سالشان تمام می شود بهره ای از امکانات نمی برند.
این دانشجوی منتقداظهارداشت:موضوع دیگر در خصوص بیانیه هایی است که رئیس دانشگاه اعلام داشته اند وقتی بیانیه ای می آید دانشگاه بیرجند ویا فردوسی مشهد به دست ما نمی رسانندویا دیرتر به دست ما میرسد سوال این است که تاکیتا کی باید زیر سلطه دانشگاههای دیگر باشیم وباید یک فکر اساسی برداشته شود.
وی درادامه اظهارداشت:هردانشجویی که برای درس خواندن می آید به یک امیدی می آید که اینجا امیدهای ما کورشد .
خوابگاهها تقریبا باید امکانات آن تکمیل باشد .
سلف دانشگاه تکمیل شد آیا این دانشگاه نباید یک آشپرخوب داشته باشد ؟چرا همیشه به قیمت فکر می کنید مگر قصد ندارید یک غذای خوب به دست دانشجو بدهید؟
طرزبرخورد برخی مسئولین در شان یک دانشجو نیست.
درسال های اول که دانشجو بودیم برنامه های بهتری برای دانشجویان داشتند وسالی چند جشن داشتند اما طی سال های اخیر جشن ها برداشته شده است وعلت چیست؟؟؟
مسابقاتی هم که برگزارمی شود با گذشت یک سال هنوز جوایزآن داده نشده است.
میلاداحمدی از دیگر دانشجویان منتقد عملکرد مسئولین دانشگاه با بیان این که در سال های اول ورود ما به دانشگاه این مسیر دانشگاه خاکی بود واگر مسیرورودی دانشگاه آسفالت شد بدانید برای این انجام شد که مسئولین با ماشین راحت تر تردد داشته باشند.
وی با گلایه از مسئولین گفت:کل سایتهای دانشگاهها ی سراسری را دوروز پیش چک کردم ودر همه سایتهای دانشگاه روز دانشجو را تبریک گفته بودند اما در سایت دانشگاه ما مسابقه نجات تخم مرغ به جای تبریک روز دانشجو گذاشته شده بود.
احمدی با طرح این موضوع که دانشجویان در شهر های کوچک می ترسند حرف خود را بزنند گفت:وقتی بین دانشجو واستاد مشکلی پیش می آیدهمیشه طرف استاد گرفته می شود
نظافت دانشگاه،مشکل فنی کلاسها که هنوز متولی خاصی در دانشگاه نداردوهمچنین مشخص نبودن حراست دانشگاه از موضوعاتی بود که توسط این دانشجو مطرح شد.
این دانشجو در پایان هم از مسئولین خواست تا اینستای فیلتر شده دانشگاه برای دانشجویان باز شود .
درپایان پس از پذیرایی وبدون این که دانشجویان پاسخی از سوی مسئولین مربوطه بشنوند جلسه پایان یافت.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا