سیاسی

رفع تحریم مهم ترین هدف برجام بود که محقق نشد/دشمن تحریم هارا همزمان با نفوذ انجام داد

به گزارش نسیم قائن ، سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان جنوبی در جمع پیشکسوتان وباز نشستگان سپاه شهرستان قاین اظهارداشت:یکی از ویژگی های ما پاسداران این است که همه ما باید گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشیم وفرمان رهبری را عملی کنیم.
سرهنگ قاسمی گفت: بسیاری از سخنرانی های رهبری یا خطاب به نیروهای پاسداروانقلابی وبسیج است ویا انتظارشان از نیروهای بسیجی وپاسدار است این است که درهمه صحنه ها پیش قدم باشند.
وی با اشاره به سخنان رهبرمعظم انقلاب در خصوص پروژه نفوذ گفت: دشمن شگردها وروش های مختلفی را دنبال می کند وبه دنبال حذف جمهوری اسلامی ایران ویا تغییررفتاردر جمهوری اسلامی است که اگر بتواند جمهوری اسلامی را حذف کند واگر نتوانست کسانی را در ارکان نظام جمهوری اسلامی قراردهد که از طریق آنهاوبا نفوذی که صورت می گیرد بتواند مارا وابسته کند ودر این زمینه بیشترین تلاش را در موضوع اقتصادی داشته است .
فرمانده سپاه انصار الرضا(ع)گفت:ازسال۵۸در تحریم بودیم ودرسال۸۳که موضوع هسته ای مطرح شد این تحریم ها شدت پیدا کرد وروز به روز هم بیشترشد وطی ۳/۵سال گذشته که برای رفع تحریم هامذاکره انجام دادیم این سایه تحریم ها برداشته نشد ودر بسیاری از موارد تثبیت ویا تمدید شدولذا این خواسته دولت که به دنبال این بود تا تحریم هاراازطریق مذاکره برداردواقتصادومعیشت مردم بهتر شود نیز تحقق پیدا نکرد.
وی افزود:اثرتحریم ها در برخی بخش ها براثر سهل انگاریهای ما ومسئولین مادر بسیاری از جاها بیشترشدچراکه ما آن تلاش وجدیت وآن مقابله ومبارزه ای که در موضوع خودکفایی داشتیم وآن ایستادگی روی پای خودمان وتکیه به داخل را از دست دادیم.
سرهنگ قاسمی گفت:فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)گفت:برخی امیدهایی دادند وبیان داشتند که بعد مذاکرات تحریم ها برداشته خواهدشدووضعیت اقتصادی مردم بهتر خواهد شد،درحالی که بازار واقتصاد ماکه با برجام گره خورده بود رونق چندانی نگرفت وآن مدینه فاضله وامیدهایی که داده بودند محقق نشد.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)گفت: دشمن تحریم هارا همزمان با نفوذ انجام داد واین نفوذ در بخش های فرهنگی ودانشجویی وتعدادی از وزارت خانه ها بیشتر است وهمچنین به دنبال نفوذ درارکان نظام ،قوای سه گانه ونیروهای مسلح نیز هست .
وی افزود:مقام معظم رهبری نفوذرا یکی از بزرگترین تهدیدها دانسته اند ما هرروز شاهد هستیم که دشمنی دشمن هم از اول انقلاب کم نشده است وبیشترهم شده است.
سرهنگ قاسمی تصریح کرد؛استکبار ستیزی وغرب ستیزی باید مشی ما در تمام زندگی قرار گیرد والگوی ما باید امام علی(ع)باشد که تا آخر مبارزه کرد ود رمقابل منافقین وهمه افراد ایستادگی کرد.
وی بیان داشت:درمذاکرات باید مبناسیره ائمه وراه آنها باشددر اسلام هم مذاکره داشته ایم واین مذاکرات اصولی دارد نه این که سرمان را پایین بیاندازیم وهرچه گفتند خم شویم وبه همین خاطر مقام معظم رهبری فرمودند جهاداصغر تمام شده است وجهاد کبیر باید صورت گیرد.
قاسمی گفت: در زندگی اجتماعی باید جهادکبیر انجام شودوجهادکبیر این است که تسلیم دشمن نشویم وسرخم فرونیاوریم ،سازش وذلت نپذیریم وتلاش کنیم جلوی نفوذ دشمن را بگیریم.
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)گفت:دشمن به دنبال تغییرآرمانها وسبک زندگی ماست ومیخواهد که باورهای یک انسان انقلابی وآرمانهای آنهارابگیردوباید مواظب این باشیم که دشمن به بهانه های مختلف در آرمانهاوباورهای ما نفوذ نکند.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا