سیاسی

رحمتی که برای مردم زحمت شد/کوچه های به گِل نشسته خیابان شهید چدانی قاین پس ازباران+تصاویر

به گزارش نسیم قائن ، باران رحمت الهی چند روزی است که در شهرستان قاینات باعث خوشحالی مردم شهرها وروستاها شده است وهرچند خسارات زیادی هم وارد شده است ولی مردم با سجده شکر این رحمت الهی را پاس می دارند.
خیابان شهید چدانی قاین که جمعیت زیادی دراین منطقه سکونت دارند وعلی رغم این که اکثر خانه های این منطقه پروانه ساخت دارند وچند سالی است که این محله به طرح شهری اضافه شده است اما این باران ورحمت الهی راه تردد آنهارا مسدود کرده است وخیابان های این محله نیز به گِل نشسته است.
اگرچه این مسیری که مردم به عنوان مسیر تردد انتخاب کرده اند با این عنوان طراحی نشده است بلکه بنا به گفته مهندس صادقی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای این آبراهی است که در جاده ایجاد شده وایجاد مسیر تردد برعهده شهرداری است. امااکثر مردم این منطقه ازاین مسیر برای تردد استفاده می کنند وعلت را هم دوربودن مسیر اصلی بلوار شاهد از محله عنوان می کنند.
بنا به گفته اهالی این منطقه به علت دوربودن از مسیر اصلی از این مکان برای تردد استفاده می کنند وبه خصوص این مسیر محل تردد دانش آموزانی است که به علت نبودن مدرسه دراین محله هرروز این مسیر خطر ناک را پیموده وبرای درس خواندن از این محل به سمت دیگر جاده رفته وبه مدرسه می روند.
دهقان یکی از اهالی این محل می گوید با توجه به این که کوچه های ما آسفالت ندارد درروزهایی که بارندگی نداشته ایم گرد وغبار موجود مارا عاصی کرده است واین روزها که شاهد باران رحمت الهی هستیم وضعیت نا به هنجار کوچه ها، خانه وزندگی مارا ویران کرده است.
رضوان زاده یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز می گوید : این وضعیت کوچه های ماست واین هم مسیری که برای تردد انتخاب کرده ایم وچاره ای نداریم که از این مسیر به عنوان راه عبور ومرور استفاده کنیم چرا که مدارس فرزندان ما در فاز۳وشهرک آزادگان قراردارد و برای رفتن فرزندانمان به مدرسه مجبوریم از این مسیر استفاده کنیم.
اومی گوید: مسیر تردد از سمت بلوار شاهدبرای ما بسیار دوراست وبا توجه به این که مدرسه فرزندان ما در سمت دیگر جاده قراردارد لذا برای رفتن به مدرسه از سمت بلوار شاهد مسیر خیلی طولانی می شود.
وی افزود: وضعیت مالی اهالی این منطقه هم به گونه ای نیست که خواسته باشیم سرویس بگیریم ولذا هرروز از زیر همین پل برای رفت وآمد ورفتن به مدرسه استفاده می کنند وقطعا با این بارندگی تا یک هفته دیگر هم این آب پایین نخواهد رفت ونگرانی ما به این خاطر است که خدایی نکرده اتفاقی برای عبور فرزندانمان از روی جاده نیفتد.
رضوان زاده گفت: اگر این آبراه است پس مسیرش به کدام سمت است وآیا باید تجمع آب دراین آبراه داشته باشیم یا باید آب در یک مسیر مشخص به جایی هدایت شود.
وی گفت: بالاخره ما خود نفهمیده ایم که این جا در دست شهرداری است یا اداره راه.
اکبری یکی دیگر از اهالی این محله می گوید من ۳۰سال است که دراین محله زندگی میکنم واوایل میگفتند که جزء محدوده شهری نیست اما چندسالی است که جزء طرح قرار گرفته است ولی شاهد خدمات زیادی نیستیم ووضعیت کوچه ها مشخص است وبا کوچکترین بارندگی کوچه هابرای تردد مشکل دارد واین مسیر آبراه هم که ایجادشده است در هنگام بارندگی این وضعیت رادارد واین اولین سالی نیست که ما شاهد جمع شدن آب دراین محل هستیم.
محمدزاده یکی از مالکین خیابان شهید چدانی می گوید سال۸۷برای ساخت منزل خود پروانه گرفته ام وبا وجود اینکه در طرح شهری هم قرارداریم اما نه آب داریم ونه گاز وادارات خدمات دهی را منوط به جدول کشی وخیابان کشی می دانند ومراجعات زیادی هم داشته ایم اما به نتیجه خاصی نرسیده ایم ودلمان خوش است که مثلا در شهر هستیم .
حال با این وضعیتی که در یکی از محله های شهری قاین وجود دارد وقطعا از این محله ها بسیار در سطح شهر داریم مسئولین چه جوابی خواهند داشت؟
شهردار قاین می گوید:یک مشکل اساسی که وجود دارد این است که در طرح شهرداری وبراساس نقشه ماراه ورودی وخروجی دراین منطقه نداریم ومردم محله شهید چدانی باید برای تردد از سمت بلوار شاهد استفاده کنند وراهی برای عبور به سمت دیگر جاده وجود ندارد.
وی در خصوص وضعیت کوچه ها نیز گفت:برنامه برای آسفالت این منطقه داریم اما برخی از منازل این منطقه چون در قدیم ساخته شده اند وپروانه نداشته انددر طرحی که ماداریم باید عقب نشینی کنند وهنوز برخی از مالکین راضی نشده اند وهمه قصورات تنهابه گردن شهرداری نیست ودر برخی مواقع خود مردم هم باید همکاری داشته باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا