سیاسی

دولت تراز جمهوری اسلامی

به گزارش نسیم قائن ، محمدرضا فرخی طی یادداشت وارده به نسیم قائن نوشت:
روحیه انقلابی، نگاه مردمی و اقدامات فرهنگی و مکتبی شهیدان رجائی و باهنر در خدمت رسانی بی منت دولت مردمی و ولایی تربیت شدگان مکتب امام (ره) به مستضعفین و پا برهنگان جامعه و نیز حضور بدون آلایش و حمایت گروه های استقبال در میان آحاد افراد و اقشار مختلف، یاد و نام این عزیزان را برای همیشه در قلب ها ثبت و در تاریخ کشور ماندگار کرد .
اقدامات شاخص شهیدان رجائی و باهنر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی و اعلام انزجار از معاندین و مخالفین امام و انقلاب و نیز ایستادگی کامل در کنار رهبری امت بمنظور تحقق آرمانهای امام و انقلاب و در عین حال رسیدگی به امور مستضعفین و پابرهنگان و توجه به مقوله فرهنگ و آموزش سطوح مختلف جامعه – برای تربیت نسلی انقلابی و خدمتگزار – هفته دولت را رقم زد و چراغ راهی روشن در برابر دولت ها و کارگزاران کشور و برای دوره های مختلف قرار داد.
در این راستا مطالعه و بررسی اقدامات انقلابی و بسیجی دولت شهیدان رجائی و باهنر در توجه به زیر ساخت ها و اصول اساسی کشور و بویژه ارائه طرح های حمایتی از مستضعفین و بنای نهادهای فرهنگی که آثار، برکات و منافع صالحه آن برای همیشه باقی است، الگوی مناسبی را برای ادامه راه انقلاب و منویات امام و رهبری در اختیار دولت های بعدی قرار داد .
به اقرار بزرگان، پیروزی انقلاب اسلامی مرهون ایثار و اخلاص طبقه عظیم متوسط و پابرهنگان محروم جامعه از اقشار مختلف و با هدف احیای احکام اسلامی و به تأسی از سید الشهدا(ع) بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و سپس استقلال، آزادی و آبادانی کشور بود و امام ( ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی نیز پیوسته بر این مهم تأکید داشته اند .
دولت تراز انقلاب اسلامی در برنامه های خود، اقدام در امور زیر بنایی که موجب استقلال کشور و خودکفایی ملت بود را با نگاه به غبارزدایی از چهره مستضعفین و محرومیت مناطق دور دست کشور که هرگز خدماتی را از رژیم فاسد پهلوی دریافت نکرده بودند قرار داد و آنرا از تکالیف و اولویت های کاری خود می دانست و اینچنین با قاطبه جامعه یکی بود و ماندگار شد .
دولت آقایان رجائی و باهنر که ظلم و ستم نظام پادشاهی بر توده مردم و وابستگی آن به اجانب، را با تمام وجود حس و لمس کرده بود و آرمانهای امام و انقلاب را در ظلم ستیزی و عدم وابستگی، به خوبی می دانست. جولان سرمایه داران بی درد و مرفّحین کاخ نشین را بر نتافت و منابع کشور را در خدمت انقلاب و محرومان قرار داد و تمکن و سرمایه سرمایه داران و نفوذ داخلی و خارجی آنان، هرگز نتوانست در اراده دولت شاخص نظام اسلامی خللی ایجاد کند .
دولت صادق ملت، برای اثبات و بقای خود به هیچ کشوری، خارج از مقوله اقتدار، حفظ اسلام و منافع ملی و عزّت، روی خوش نشان نداد و ترسی هم از کارکرد ثروت، قدرت و سرمایه های آلوده به حقوق تضییع شده ملت ها، در مسیر اهداف و برنامه های خود نداشت و هیچگاه برای معرفی و تبلیغ خود ذرّه بین پروژه سازی مناسبتی بدست کارگزارانش نداد و غفلت از آرمان های انقلاب اسلامی و امور زیربنایی مردم نداشت .
با مردم راست و صادق بود، از همه ظرفیت نیروهای داخل جبهه انقلاب اسلامی بهره می برد و ملت، پیوسته آخرین وضعیت کشور، ارتباطات، تعاملات و قراردادهای داخلی و خارجی دولت را می دانستند و به وظیفه خود آگاه بودند و همین حضور و همراهی بود که در اوج امواج ویرانگر معاندین و مخالفین داخلی و خارجی اسلام و انقلاب، هیچ کس اجازه دست اندازی به حقوق ملت و آرمانهای امام و انقلاب را پیدا نکرد و این عزیزان، همه ملت را در رکاب انقلاب و خدمتگزار کشور می دانستند .
در دولت وفادار به امام و انقلاب هیچ مصلحتی جز مصالح اسلام و انقلاب مدّ نظر نبود و در مسیر اهداف انقلاب و حقوق ملّت نیز هیچ تساهل و تسامحی مشاهده نمی شد . افکار و جریانات مختلف تا زمانی که در خدمت انقلاب مردم بودند محترم شمرده می شدند و توان و استعدادشان در خدمت نظام اسلامی بود و کارگزاران شهیدان رجائی و باهنر، یکی از وظایف اساسی خود را پاسخگویی به مردم می دانستند و ترسی از منتقدین فکری، کاری و عملکردی و خبرنگاران نداشتند و درب اتاق کارگزاران پیوسته به روی مردم و منتقدین برای اصلاح و بهبود امور باز بود .
اخلاق و امانت داری کارگزاران در سپردن امور به افراد کاردان متعهد و تجربیات برتر از اولویت های اساسی دولت مردمی این شهیدان بود و فریبکاران ناتوان نفوذی در دفاتر و ستادهای افراد و اشخاص، علی رغم کمبود و وجود تنگناهای انسانی از جایگاه و حقوق ویژه برخوردار نمی شدند و میزان، توان و تعهد انقلابی و ایمانی آنان بود که اگر غیر از این بود قطعاً دولت این شهیدان ماندگار نمی شد .
خودکفایی در کشاورزی و توجه به تولید ملی و استفاده از توان داخلی کشور از مهمترین برنامه های دولت مقبول و مطلوب مردم بود و برای پرداختن به امور بر زمین مانده مردم هیچ بهانه ای وجود نداشت و در این راستا و برای تأمین نیازها و اولویت های اساسی کشور حضور در مزرعه، کارگاه و عرصه مبارزه بر مناطق آزاد و واردات بی حد و حصر ارجحیّت داشت و میدان السابقون بود .
گزارشات دولت و کارگزاران به امام و مردم در انجام وظایف، فارغ از بزرگ نمایی و لیست های طولانی عملکردی بود و در این گزارشات میزان، تحقق اهداف انقلاب، مطالبات مردم و رضایت خداوند مد نظر قرار می گرفت و کارهای کلانی که برای کشور و مردم گره گشای در استقلال و آزادی، خودکفایی و امیدوار کننده برای جوانان و موجب بهبود معیشت و اشتغال خانواده بود به ملت ارائه می شد .
برخورداری از نگاه فرهنگی و انقلابی و نیز پیوست فرهنگی تمام حوزه های سخت و نرم دولت مطلوب انقلاب اسلامی، فضای ایمانی و خدمت رسانی بی سابقه و بی منّتی را برای ملت رقم زده بود که در مدت کوتاه خدمت این دولت، کارگزارانش خود را بی نیاز از اتاق های کاری لوکس، رسانه تبلیغی و زندگی اشرافی می دانستند و آنچه برای خود می پسندیدند برای دیگران اولویت بود .
مأموریت، پاداش و اضافه کار اداری و مزایای فوق العاده از بیت المال برای کارگزاران دولت الگوی انقلاب اسلامی بی معنا بود و اندک حقوق اداری، کفاف زندگی در سطح طبقه متوسط و غالب جامعه را می داد و هرگونه برتری جویی و زیاده خواهی، مردود شمرده می شد و حتی بخشی از درآمد کارگزاران به بیت المال برگشت داده می شد و یا به محرومان تعلق می گرفت و آنچه موجب افتخار بود سبقه در تلاش و خدمت به مردمی بود که ولی نعمتان انقلاب شمرده می شدند و نه ارقام فیش های حقوقی خواص دولت .
و البته دولت ها و کارگزاران بعد از دولت کارآمد نظام نیز بر اساس همین شاخص ها و میزان توجه به آرمان های امام و رهبری و اهداف انقلاب سنجیده و قضاوت می شوند و عملکردهای ناصواب، سیاه نمایی های سیاسی و بزرگ نمایی های عملکردی و زندگی اشرافی بخشی از کارگزاران جز رسوایی، دستاورد و ماندگاری برای آنان نداشته و دیر یا زود مورد طرد و نفرین ملت واقع شده و می شوند .
در دولت پاک جمهوری اسلامی، آرامش مردم صرفاً از مسیر آسایش دنبال نمی شد و پیشرفت در این دولت با معنای توسعه امروزی متفاوت بود. بلکه آرامش در قرب الهی و پیشرفت در میزان تحقق اهداف و آرمان های امام و رهبری امت جستجو و دنبال می شد .
و اینگونه بود که زرق و برق تمدن غرب و تطمیع تکنولوژی و چماق تحریم، خللی در اراده انقلابی دولت و کارگزاران صدیقش ایجاد نکرد و هوشیاری ملت در برابر این توطئه ها، یاری یشان کرد .
دولت انقلابی جمهوری اسلامی، برای احیای اندیشه های اسلام و مکتب قرآنی اهل بیت و بر اساس خواست ملت، انقلابی اندیشید، انقلابی عمل کرد و برای حفظ انقلاب و دفاع از حقوق ملت، خون بزرگان و یارانش را تقدیم امام و امت کرد تا انقلاب و اسلام زنده بماند و لحظه ای به استفاده از فرصت های داخلی و خارجی برای بقای خود نیندیشید .
اخلاص در دولت مخلص امام و امت، فضای استثنایی و عملیاتی همراه با ایثار و فداکاری را در دفاع از ارزشهای نظام و حقوق ملت فراهم آورد که بدخواهان داخلی و خارجی متعجّب از این همه تغییر و تحول در سیستم اداری و حکومتی شدند و اقبال فراوانی در پیروی از این نوع حکومت در جهان اسلام ایجاد شد .
در این عرصه فضایی برای فرصت طلبی فرصت طلبان و انتقامجویی از مخالف فکری و عملیاتی وجود نداشت و به این بهانه ها نمی شد رسیدگی به منافع دوستان قومی و قبیله ای و کسب نام و نان را بر منفعت عمومی و بیت المال برتری داد .
اما امروزهمانطور که شعار اساسی همه دولت ها حرکت در مسیر آرمان های انقلاب، امام و رهبری نظام اسلامی است باید افتخارشان گام نهادن عملی در راه شهیدان رجائی و باهنر برای ایجاد پیشرفت کشور و آرامش در جامعه و حفظ استقلال و دوری از هرگونه سازش باشد و کارگزاران دولت تدبیر و امید نیز بعنوان یازدهمین دولت منتخب ملت در گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دولت و متعهد به ادامه راه دولت شاخص نظام اسلامی باید کارنامه ای در تراز جمهوری اسلامی و مورد رضایت خداوند و مقبول رهبری و مردم ارائه نمایند . ان شاء الله
محمد رضا فرخی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا