سیاسی

دشمن را دشمن نگاه کنید

به گزارش نسیم قائن ، اسحاقی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشت وارده به نسیم قائن نوشت:
((اینجانب به مذاکرات هسته ای ۱+۵خوش بین نیستم وبه عاقبت آن نیزبدبین هستم))
جمله مهمی که همواره مقام معظم رهبری آنرابا باوری محکم در دوران قبل و درحین مذاکرات به وضوح وبیش از بیش به آن تاکید می نمودند.
زمانی شایدچنین سخن گفتن درحین مذاکرات ،قبل ازتوافق واجراء آن نیز نوعی پیش داوری محسوب می شد، لیکن باگذشت یک سال ازتوافق بین ایران و۱+۵ ( برجام) ، درموقعیتی هستیم که بتوان ادعاکرداین نحوه سخن گفتن دقیقا توصیف واقعیت است ولاغیر.
پس از گذشت یک سال ازده سال عمراین توافق آژانس انرژی اتمی درگزارش خوداعلام کردکه ایران فراترازبرجام تعهدات خودرا انجام داده است ، گزارشی که خودآمریکاییهامعترفندایران شدیدترین بازرسی ها راپذیرفته است، اماهمچنان بهانه های تازه همچون برنامه موشکی ، حقوق بشر وهزاران بهانه دیگرکه نشان دهنده روح خبیث غربی هاست از راه می رسد.
باگذشت زمان اندکی ازاین توافق واقعیت ها وضعف های ساختاری ، روزبه روز خودرابیشترنشان داده واین روزها دیگرنشانه ای از ذوق زدگی های ابتدایی دیده نمی شود ، دراین یادداشت قصدنداریم گفته ها و سخنان دولتمردانمان که خود ازبدعهدی این دشمن قدیم در برجام سخن میگویند بنویسیم لیکن این باراز زبان خبرگزاریهای غربی خواهیم نوشت، خبرگزاری که ابتدا با اشاره به فرمایشات رهبرانقلاب اذعان میکند که رهبرامت آگاه به زمان و باخبراز حیله و خوی پلید دشمن است ، دربخشی ازگزارش رویترز در۴ فروردین ماه سال۹۵ با درج فرمایشات رهبرانقلاب آمده است ؛؛آمریکاییهابه وعده خودعمل نکرده اندوتنهاروی کاغذ اقدام به لغوتحریم ها نموده اند، وی ازاین موضوع شکایت کردکه تراکنش های مالی بین المللی ایران بامشکل روبه روست، زیرابانک های بین المللی ازآمریکامی ترسند.
اینجاست که رویترز درادامه گزارش خود به تاییداین فرمایشات رهبرانقلاب اذعان می نماید ومی نویسد، بانک های آمریکایی هنوز هم اجازه انجام فعالیت تجاری باایران راندارندوهمچنان مشکلات بسیارزیادی دراین زمینه باقی مانده است والبته دلیل آنرااینگونه بیان میکندکه هراس بانک هاازارتباط باایران به علت جریمه ۹ ملیارددلاری است که درسال ۲۰۱۴ توسط آمریکا برای یکی از بانک ها اعمال شده است .
درپایان با استنادبه ضرب المثل قدیمی یک مشت نشان از خرواراست به اندک بدعهدی غربی ها اشاره نمودیم تا به نتیجه ای که درکلام و رهنمودهای رهبرمان در دوران مذاکرات مکررا وموکدا می فرمودند برسیم به تجربه ای که اگردرحال حاضر برای ماتجربه است در دوران مذاکرات واقعیتی بی بدیل در این کلام رهبرمان بود؛؛
دشمن را به عنوان دشمن نگاه کنید،،منظورم از دشمن آمریکاست.
سلمان اسحاقی
تحلیگرمباحث سیاسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا