سیاسی

دشمن بهترین راه نفوذ را در بی حجابی بانوان یافته است

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام عبدالهی امام جمعه اسفدن در همایش مدافعان حریم خانواده در مصلی نماز جمعه قاین گفت: انسان فطرتا به دنبال پوشش است وانسانها با حجاب خود شناخته می شوند
وی افزود:حجاب وعفاف در ادیان گذشته هم بوده است ودر حال حاضر هم دشمنان برای همین حجاب وعفاف بانوان ما برنامه ریزی کرده است.
عبدالهی گفت:انسان ،انسانیتش به سیرت وبه فطرت ودینش است و شیاطین به هر نیتی می خواهند انسان را از فطرتش دورکنند.
امام جمعه اسفدن اظهارداشت:قبل ازاسلام ودر دوران جاهلیت به زن نگاه دیگری داشتند وزنان را زنده به گور می کردند وبعد از اسلام این نگاه تغییر کرد.
خداوند درقرآن آورده است که ای پیغمبربه تو کوثر وزهرای اطهر داده ایم وباید به شکرانه آن نماز شکر بخوانی وآنجاست که خدانددر زمان جاهلیت که دختر ارزشی نداشت می فرماید به شکرانه دخترت نماز شکر به جا بیاور وارزش زن وجایگاه زن در قرآن مشخص شده است.
عبدالهی افزود:دینِ من برای انسانیت ارزش قائل است وفرقی نمی کند که زن باشد یا مرد .
امام جمعه اسفدن با اشاره به زنانی که اسامی آنها در قرآن آمده است گفت:انسان به دنبال الگو می چرخد وچه بهتر که الگویش الگوی قرآنی باشد وباید از الگوهای قرآنی درس بگیریم.
وی گفت: در قرآن مریم بنت عمران برای زنان ومردان الگو است
آسیه زن فرعون از دیگر بانوانی است که خداوند در قران ازاو به عنوان الگوی زنان نام برده است که در کاخ فرعون از دین وخدا فراموش نکرد .
حضرت خدیجه به عنوان همسر پیامبر(ص)که با همه ثروت وقدرتی که داشت حضرت محمد(ص)را که در آن زمان هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود برگزید ودر راه اسلام از هرکوششی دریغ نکردو باید از زندگی این افراد درس گرفت.
وی خطاب به بانوان حاضر در جلسه گفت: این زنان باید الگوی شما در زندگی باشند واز آنها باید درس قناعت،ساده زیستی ،درس ایثار وپاسداری از حریم عفت وحیا را فراگرفت.
وی بااشاره به داستانی از حضرت زهرا(س)گفت:فاطمه زهرا(س) در مقابل مرد نابینا حجاب می کند اماجامعه امروز ما چگونه است ؟ قوانین اسلام برعکس شده است و در جامعه امروز ما زیبایی وبوی خوش که برای خانه وخانواده است به بیرون از خانه وحریم خانواده کشیده شده است.
امام جمعه اسفدن در بخش دیگری از سخنان خود گفت:دشمنان بهترین راه نفوذ را در بی حجابی بانوان یافته اند ومی خواهند از طریق بانوان،دین وحجاب وعفافشان به مواضع ما نفوذ کنند .چرا که معتقدند تا زنان جامعه اسلامی دین دارند نمی شود برآنها پیروز شد وبا هرچادری که اززن ایرانی برداشته شود یک قدم به آنها نزدیک تر می شویم.
وی افزود:یکی ازراههای نفوذ به خانواده ماهواره است وهرچه ماهواره به خانه ما بیشترنفوذکند وجوانان بیشتربه دنبال فساد وفحشا باشنددشمن جلوتر می رود وآن زمان ما سرباز غرب می شویم.
عبدالهی گفت:بانوان ماملکه هستندو باید ملکه بودن خودرا حفظ کنند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات پیش روی خانواده ها گفت:این همه اختلاف درخانواده برای چیست ؟علت این است که باور های دینی ما کمرنگ شده است وما به سیره شهدا عمل نمی کنیم.
وی افزود:قدر چادر خودرا بدانید ووصیت نامه های شهدارا که برروی حجاب تاکید داشته اندمورد توجه قراردهیدوپاسدار خون شهدا باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا