سیاسی

خودسازی لازم ترین اصل درزندگی ماست/رسالت ما ازاین اعتکاف تا اعتکاف دیگر بندگی خوب است

به گزارش نسیم قائن ، فرهادفلاحتی منتخب مردم قاینات وزیرکوه عصرامروز در جمع معتکفین خواهردرمساجد قبا،غدیر،امام رضا وباقرالعلوم حضوریافت.
فلاحتی درسخنانی که درجمع معتکفین داشت گفت:مهمترین حاجت ما درروی زمین بندگی خداست وباید درهرموقعیتی بندگی خدارا به درستی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه پیامبرفرموده اند که جهاد زن به خوب شوهرداری کردن است وکسی که خوب شوهر داری کند قطعا فرزنداری خوبی هم خواهد داشت وفرزند خوب داشتن یعنی جامعه سالم وصالح وبی نقص ،یعنی این همه جرم وجنایتی که احیانا درجامعه مسلمین می بینیم درآن نیست ونتیجه آن مادران خوب ومتعهد است وشماخواهران بزرگواری که توفیق حضوردراعتکاف رادارید رسالت سنگین مادری وهمسری رانیز برعهده دارید که اگر هرلحظه آن با توجه به خدا باشد خودنیزعبادت است .
منتخب مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:رسالت ما ازاین اعتکاف تا اعتکاف دیگر بندگی خوب است وتوفیقی به ما داده شده است که درخانه او بنشینیم وذکربگوییم.
وی تصریح کرد؛یکی از عنایات نظام جمهوری اسلامی زنده کردن بسیاری از فرائض وفروعات دینی بود واعتکاف یکی از آنهاست وقدرلحظات اعتکاف رابدانید چراکه این لحظات یعنی پاک کردن دل ورونق بخشیدن به درون وصفا دادن به دل پاک مومن که مامن خداست.
فلاحتی با بیان اینکه همه دوست داریم که عاقبت به خیر باشیم وانسال کاملی باشیم ومطمئنا راه کامل شدن از خودسازی می گذرد ورهبری هم سخن جالبی دارند که می فرمایند درهمه زمینه ها ایثارکردن خوب است اما دریک چیزایثارکردن خوب نیست وآن خودسازی است ولذاهرکاری می خواهیم در خودسازی داشته باشیم اول باید خودمان را بسازیم تا دردیگران تاثیربگذارد.
وی افزود:خودسازی لازم ترین چیز درزندگی ماست وازین فرصت برای خودسازی استفاده کنید.
فلاحتی بیان داشت:این فرصت هایی که به شما داده شده است بزرگترین عنایت خدا به شماست ولحظه ای که انسان فقط برای خدا روبه قبله ایستاده است بهترین لحظه عمر است واین لحظات را قدر بدانید
وی اظهارداشت: یکی از مسائلی که درانقلاب رشد کرد وچشم گیر هم هست همین اعتکاف است که راهی برای خودسازی است وحضور دراین مراسمات توفیق می خواهد که نصیب شما شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا