سیاسی

حمایت از مردم مظلوم فلسطین در باورهای دینی ماست/مرگ بررژیم صهیونیستی یک باور شده است

به گزارش نسیم قائن ، فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در سخنرانی پایان راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع مردم شهرستان قاین درمصلی نمازجمعه گفت: اقتداری که امام خمینی در بیش از۳۰سال قبل در حکومت اسلامی ایران بنیان نهاد وپس از آن حمایت از نهضت های اسلامی وحوزه های مقاومت اسلامی درجهان مورد تایید ملی قرار گرفت واز ابتدای انقلاب در قانون اساسی تلالووجوشش پیدا کرد ابتکاری بود که فقط از مرجع تقلیدی شیعه برخواسته از حوزه علوی به استعانت از خدای متعال وبرگرفته از آیات قرآن نشات می گرفت.
وی افزود:امام آن روز که هنوز حکومت اسلامی ایران به سرانجام نرسیده بود در تبعید دم از مقاومت می زد ومسلمانان جهان را به حمایت از مظلومان وبه ویژه فلسطین فرا می خواند.
دراین فراخوان حکمت بزرگی است وامروز که بیش از ۳۸سال از پیروزی انقلاب می گذرد اندیشمندان سیاسی دنیا ومردان آزاده دراقصی نقاط دنیا وجهان به این هوشمندی وذکاوت درود می فرستند .
فلاحتی گفت: همان طور که امام خمینی(ره)فرموده اند فلسطین پاره تن جهان اسلام است و روز قدس روز اسلام است.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت: شعار مرگ برآمریکا ومرگ بررژیم صهیونیستی ومرگ بر اسرائیلی که شما روزه داران به مصادیق آیات قرآنی از استکبار سرمیدهید نیازی به تحلیل ندارد.
وی افزود:شما به خوبی واقف هستید که چرا روز قدس روز اسلام است وبه خوبی میدانید که فلسطین پاره تن ماست یعنی چه؟
فلاحتی تصریح کرد؛امروز در اقصی نقاط جهان راهپیمایی روز قدس به شکوه جمهوری اسلامی ایاران برگزارمی شود وهمه مسلمانان دنیا چه دول شرقی وغربی ودیگران به خوبی دریافته اند غده سرطانی ای در خاورمیانه شکل گرفته است هرروز دنیارا بی ثبات تر می کند .
وی افزود:دیگرآن روزی نیست که ملت ایران به تنهایی شعار مرگ براسرائیل سردهند بلکه همه دول اسلامی وغیراسلامی مرگ براسرائیل ومرگ بررژیم صهیونیستی یک باور شده است.
فلاحتی گفت:اگر چه بعضی از جاهلان در طول تاریخ انقلاب اسلامی ودر فتنه ۸۸می خواستند به زعم خود شعار نه غزه ونه لبنان را برزبان ها بیاندازند اما این در نطفه خفه شد.
وی بیان داشت:به فرموده رهبری که مسئله جهان اسلام همچنان فلسطین است موضوع حمایت از مردم مظلوم فلسطین در باورهای ماست ودین مبین اسلام از هر ستمدیده ای حمایت می کند .
وی افزود:انقلاب اسلامی انقلاب ستمدیدگان وپابرهنگان در هرگوشه ای از دنیاست.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت:شناخت حضرت امام(ر) درنامگذاری روز قدس بصیرتی داشت که ما امروز به خوبی وبه عینه درمی یابیم
وی ادامه داد: تروریسم در دنیا بیداد می کند و شاهد هستیم که در کشورهای عراق،لبنان،پاکستان،افغانستان،سوریه،هرروز اغتشاشاتی دراین کشورهابلند است وعامل این اغتشاشات رژیم صهیونیستی است ودر تلاش برای برهم زدن نظم در جمهوری اسلامی ایران هستند وای کاش شعار حضرت امام به زودی محقق شود که اتحادعامل پیروزی است
وی افزود:رهبر فرزانه ما نیزبشارت خوبی داده اند که تا ۲۵سال دیگر رژیم جعلی صهیونیست در نقشه جغرافیایی نخواهد بودومعادلات سیاسی دنیا غیراین را نشان نمی دهد
امروز ملت ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی تنها نیست.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه در ادامه اظهارداشت:رژیم صهیونیستی لابی های متعددی در آمریکا دارد وسرخط مبارزه از بدوتاسیس تا امروز رژیم صهیونیستی است وهرجا تروری در داخل صورت گرفته ردپایی ار رژیم صهیونیستی وجود دارد و هرجا تحریمی علیه انقلاب شکل گرفته است ردپایی از رژیم صهیونیستی هست وردپایش در همه کشتارهای جهان اسلام به چشم می خوردواین قدرمسئله روشن است که سازمان ملل دربرخی اوقات اذعان به تروریست بود کردن است .
فلاحتی بابیان اینکه دشمنان شکست خورده انقلاب عامل شکست خودرا با افتضاح در سراسر دنیا جزانقلاب اسلامی نمی دانندگفت:عامل حرکت وجوشش امت اسلامی جزمقابله با رژیم صهیونیستی نبوده است.
وی گفت:رژیم ستم شاهی قبل از انقلاب بیشتر ین مراودات ومعادلات سیاسی خودرا با رژیم صهیونیستی داشته است وعلت حمایت آمریکا ازرژیم ستم شاهی ایران جزاین نبوده است وعامل دشمنی آمریکا ورژیم های مستکبردردنیا با امام وانقلاب ومردم وامت حزب الله وجبهه مقاومت جز مخالفت با رژیم صهیونیستی چیزدیگری نیست
گروهک های تروریستی وفسادها وخانه های فساد در اقصی نقاط دنیا ریشه در رژیم صهیونیستی دارد، گروهک منفور وتررویستی داعش ساخته دست صهیونیست است
جمهوری اسلامی ایران با جوانان برومندش درعین تحریم وجنگ تحمیلی ومشکلات اقتصادی فراوان در علم نانو درساخت موشک در ساخت انرژی هسته ای پیش قراول می شوند وانرژی هسته ای را در حالت صلح آمیز به دنیا معرفی می کنند وآژانس بین المللی را درجریان کارهای خود قرا رمی دهند وبعد هجمه ای برعلیه ایران شکل می دهند واین درحالی است که چندهزارکلاهک هسته ای آماده به جنگ در رژیم صهیونیستی قراردارد
درهمین زمان که برجام را به امضا میرسانیم رژیم صهیونیست درزمینه تسهیلات اتمی بر توانایی خود می افزایداما شعا رهابه سمت ماست
دهها ماهواره ضد اخلاقی وضد انسانی علیه نظام برنامه مستهجن پخش می کند وصدها برنامه وسی دی در آرشیو های متعددی که ساخت آن از رژیم اسرائیل است بین جوانان ما توزیع می شودچون می دانند آنچه نظام اسلامی اسلامی را به این مرحله رسانده است حکوکت اسلامی برمبنای تشیع است ومی دانند که ولایت مطلقه فقیه ازدل اسلام ناب محمدی سربرآورده است و به خوبی می دانند پایه های یک تمدن شکوهمند اسلامی از جمهوری اسلامی ایران شروع به تقویت کرده است وپاره های کشورهای اسلامی چون عراق وسوریه ولبنان وفلسطین ،افغانستان ودهها کشوردراین مجموعه تمدن اسلامی قرارگرفته وبه خوبی می دانند نظام جمهوری اسلامی می رودتا قله های شکوهمندی از علم ودرایت وسیاست وفضائل انسانی را به عنوان یک الگوی نمونه به جهان معرفی کند وبه جهان بگوید می توان هم درد مند بود وهم به فکر درد دیگران ومسلمانان .
نماینده مردم قاینات وزیرکوه افزود:انقلاب اسلامی پایه های نظامش برپایه حکومت نبوی شکل می گیرد وقانون اساسیش ماراموظف به حمایت از ستمدیدگان دنیا می کند وآنگاه بشارت قرآن و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثی را.قلمداد می کندو مابه یقین باور داریم که رژیم اسرائیل از بین رفتنی است وزود ازبین خواهد رفت
وی افزود:علت دوام رژیمی مثل رژیم صهیونیستی تاکنون حکومت های جابر ومستبدی است که به ظاهر مسلمانند.
رژیم آل سعود ورژیم آل خلیفه روی دیگر سکه رژیم صهیونیستی هستند گرچه خودرا خادمین حریم شریفین می دانند اما به خوبی می بینیم که همان مسیری را دنبال می کنند که رژیم صهیونیسم دنبال می کند از پول نفت عربستان ویمن گروههای تروریستی تغذیه وعلیه مسلمانان تجهیز می شوند.
وی دربخش پایانی سخنان خود گفت: همان طور که رهبری فرموده اندمسئله اول مسلمانان فلسطین است وتا زمانی که فلسطین نجات پیدانکند هیچ مسلمانی در هیچ جای دنیا آرامش ندارد.
فلاحتی بیان داشت:بارهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب وبا حکومت اسلامی که بنیانگذار آن امام خمینی(ر) بود چشم وگوش ما نسبت به مسائل جهان اسلام باز شد وهرکدام از ما سربازی از سربازان صالح شدیم که می خواهد حکومت صالحان را یاری کند
وی افزود:بخش عمده ای از مشکلاتی که در کشورداریم به دشمنی دشمنانی که قسم خورده هستند بر می گردد همه دنیا فساد دارند وقاچاق دارند چه می شود که آسیب های اجتماعی در بین جوانان ومردم ایجاد می شود سازماندهی شده است وپشت همه اینها رژیم صهیونیستی است
تهدید ایران در مقابل رژیم صهیونیستی مگسی دربرابر سیمرغ است واینها کجای کار هستند
امروزدین ما مورد هدف است امروز اگر اقتصاد ما درتحریم است به خاطر این است که پایه های قدرت سیاسی ماراضعیف کنند اگر بحثی درمذاکره درانرژی هسته ای شد ودبه های رژیم آمریکا درآمد به خاطر این بود که ایران رابه میزهایی مذاکره ای دعوت کنند که آخرش به این برگردد که آری ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت می شناسیم وبارهبری هوشمندانه وبا هوشمندی تیم مذاکره دیپلماسی دراولین مسیر چنان جوابی گرفتند که گام دوم پرشد
ما با کسی دشمنی نداریم اما ستمدیدگان را یاری می کنیم واتحاد بین شیعه وسنی وبرادران مسلمان شیعه وغیر شیعه واتحاد بین سیاسیون سایر کشور ها چنان محکم خواهد شد که حذف شدن رژیم صهیونیستی را جشن خواهیم گرفت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا