سیاسی

حذف نسخه های پزشکی والکترونیکی شدن نسخه ها در مرکز درمانی تامین اجتماعی قاین

دکتر سبحانی مدیر درمانگاه تامین اجتماعی قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن اظهارداشت: طرح حذف نسخه های پزشکی والکترونیکی شدن نسخه در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست وتاکنون این طرح در۶استان کشور اجرا شده است واز هفته آینده این طرح رسما در خراسان جنوبی کلید خواهد خورد.
وی بابیان این که در حال حاضر به صورت غیر رسمی طرح در شهرستان قاین به عنوان اولین مرکزدرمانی خراسان جنوبی آغاز شده است گفت: با توجه به این که در آغازین روزهای اجرای این طرح ممکن است وقت بیشتری از بیمار گرفته شود تا اطلاعات آنها به صورت کامل در سیستم ثبت شود لذادرخواست ما از بیماران این است که با صبر وحوصله با پزشکان درمانگاه تامین اجتماعی همکاری داشته بانشد.
شبکه اطلاعات بیماران در دسترس پزشکان خواهد بود
سبحانی بااشاره به روش اجرای این طرح گفت:بیمار همانند گذشته با دردست داشتن دفترچه طبق نوبت دهی قبلی به پزشک مراجعه می کند وپزشک نیز بابارگذاری بارکد دفترچه بیمار وثبت مشخصات کامل وی در بانک اطلاعاتی موجود سوابق بیماری وعلت مراجعه را ثبت می کند که به این ترتیب شبکه اطلاعات بیماران در دسترس پزشکان خواهد بود.
وی افزود:پزشک از ثبت علت حضور بیماروتشخیص نوع بیماری نسبت به ثبت داروها به صورت کاملا الکترونیکی اقدام می کند ونسخه قبل از خارج شدن بیمار از اتاق پزشک به داروخانه ارسال می شود وکارمند داروخانه نیز نسبت به آماده سازی نسخه ها اقدام می کند .
الصاق دستور پزشک به صورت خوانا بر روی داروها
سبحانی اظهارداشت: دستور استفاده داروها نیز در سیستم ثبت شده وبدون دخالت کارمندان داروخانه روش استفاده داروتوسط سیستم بر روی برچسب های ویژه وبه صورت خوانا ذکر می شودوکارمندان داروخانه فقط دستورات پرینت گرفته شده را برروی دارومی چسباندودارو به مریض تحویل داده می شود.
مدیر درمانگاه تامین اجتماعی گفت: به مرور این طرح دررادیولوژی وآزمایشگاه نیز اجرا می شود ومن بعد این در مراجعات بعدی بیمار،دیگر نیازی به در دست داشتن داروها ویا آزمایشات وعکس های رادیولوژی توسط بیمار نیست وهرگونه دارویی که توسط پزشکان در سراسر کشور در مراکز ملکی تامین اجتماعی برای بیمار تجویز شده است در این بانک اطلاعاتی نشان داده می شود.
وی همچنین از خطادادن سیستم در هنگام تجویز دارویی که در داروخانه موجود نیست ویا تداخل دارویی خبر داد وگفت: در حال حاضر وقتی پزشک دارویی را تجویز می کند ممکن است از موجودی دارو اطلاعی نداشته باشد وبیمار مجبور شود مجددا برای تعویض دارو به پزشک مراجعه کنداما دراین روش درزمان تجویز دارو در صورت عدم موجودی خطا داده ودارو ثبت نمی شود وهمچنین اگر تداخل دارویی وجود داشته باشد نیزاین موضوع توسط سیستم اعلام می شود.
دکتر سبحانی گفت: این طرح تا کنون در ۶استان خراسان رضوی،سمنان،یزد،کهکیلویه وبویراحمر،زنجان،کرمانشاه اجرا شده است وخراسان جنوبی جزء استانهایی است که از هفته آینده طرح به صورت رسمی آغاز می شودوشهرستان قاینات به عنوان اولین مرکز طی چند روز گذشته به صورت غیر رسمی کار را آغاز کرده است ودر هفته آینده رسما کلیه پزشکان مستقر دراین مرکز درمانی از روش نسخه الکترونیکی برای بیماران استفاده خواهند کرد.
رئیس درمانگاه تامین اجتماعی قاین در ادامه گفت: این طرح برای اولین باز توسط سازمان تامین اجتماعی کلید خورده است وطی سال های آتی بر طبق دستورات وزارت بهداشت در سایر مراکز درمانی نیز اجرایی خواهد شد وبه مرور زمان با آماده کردن زیرساختهادفتر چه حذف وکارت هوشمند نیز جایگزین دفتر چه های تامین اجتماعی نیز خواهد شد.
راه اندازی کمیسیون ماده۹۰درتامین اجتماعی شهرستان قاین
سبحانی با اشاره به این که در حال حاضر ۲۵نیرو در درمانگاه تامین اجتماعی قاین مشغول به فعالیت هستند گفت:ازاین تعداد ۳پزشک عمومی و۲دندانپزشک و۱نفرماما نیز خدمات دهی به بیماران را انجام می دهندوتا حدودی کمبود نیرو در درمانگاه تامین اجتماعی قاین جبران شده است.
وی افزود: در بخش آزمایشگاهی نیز امسال یک نفر کارشناس آزمایشگاهی نیز به تعداد نیروهای ما اضافه شده است وباوجود تعداد کم پرسنل آزمایشگاه اما شهرستان قاین بیشترین تعداد نمونه آزمایشگاهی را در سطح استان داشته است ورتبه نخست را دراین زمینه کسب کرده است.
رئیس درمانگاه تامین اجتماعی قاین همچنین از راه اندازی کمیسیون ماده ۹۰در تامین اجتماعی قاین خبر داد وگفت: در گذشته کمسیون ماده ۹۰در استان برگزار می شد که با پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر این کمیسیون در ماهی چند نوبت در شهرستان قاین برگزار ونیازی به مراجعه به مرکز استان نیست.
سبحانی در خصوص جذب نیروی متخصص برای درمانگاه تامین اجتماعی قاین گفت: با توجه به اجرای طرح تحول سلامت وبالارفتن تعرفه پزشکان متخصص در وزرات بهداشت وبا توجه به این که این تعرفه هابرای سازمان تامین اجتماعی افزایشی نداشته است ،لذا متخصصین با دست مزدهای تامین اجتماعی حاضر به همکاری با سازمان نیستند و این موضوع به شهرستان واستان مربوط نیست ونیاز است که درسطح کشور یک اقدام اساسی صورت گیرد.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا