سیاسی

حاضرم تمام امتیازات را بدهم تایکبار گرمای دست پدرم را حس کنم

به گزارش نسیم قائن ، با فرارسیدن ولادت حضرت علی (ع)تکاپوی فرزندان برای خرید هدیه روز پدر بیشتر می شود وهستند کسانی که پدرانشان درقید حیات نیستند وفرزندان شهدایی را داریم که شاید در هنگام تولد بوی پدررا هم استشمام نکرده اند ویا فرزندان شهیدی که خاطره ای از پدر در سرندارند اما با حضور مادری همچون کوه استوار غم بی پدری را کمتر حس کرده اند.
شهید غلام صحراگرد که درتاریخ۲۴/۱۲/۶۴دیدار حق را لبیک گفت وبه فیض شهادت نائل آمد دارای ۳فرزند پسر است که درسایه مادری قهرمان پرورش یافته اند.
به سراغ خانواده شهید غلام صحرا گرد رفتیم وگفتگویی بافرزندان این شهید بزرگوارداشتیم.
اکبرپسربزرگ شهید که درهنگام شهادت پدر۴سال داشته است در وصف پدر این گونه سخن می گوید:
من پدر ندارم ،راستش دارم اندازه یک پلاک وکمی استخوان که بعد ۱۲ سال برایم آوردندوحالا یک سنگ مستطیلی است درگلزارشهدای پهنایی که بالای آن نوشته شده شهید وپایینش پدری مهربان.عکسش راباهمان ریش ومدل موی بسیجی که داشته روی سنگ تراشیده وتاریخ شهادتش که ۲۴/۱۲/۶۳می باشدوخدا ونداین گونه خواست امتحانمان کند.
محمد که شغل شریف معلمی رادارد می گوید ما هیچ گاه خودرا تافته جدابافته از سایر افراد جامعه ندانسته ایم ودرست است که فرزند شهید هستیم اما در طول دوران تحصیل در کنار سایر دوستانمان درس خوانده ایم واز امکانات مشابه استفاده کرده ایم وعلی رغم اینکه پدر نداشتیم و۲سال هم بیشتر نداشتم که پدرم شهید شد اما مادرم هرگز نگذاشت غم بی پدری را حس کنم ومادرم همچون کوهی استوار با همه سختیها برایمان هم پدربود وهم مادر.
علی فرزند کوچک این شهید بزرگوار که درهنگام شهادت پدر هنوز به دنیا نیامده بود اینگونه می گوید هرکس برای خودش یک باوردارد وباور من این است که پدرم زنده است وهیچ گاه نگفته ام که پدرم زنده نیست وهمیشه ودرهمه حال از شهدا استعانت کرده ام وآنهارا واسطه قرارداده ام ونتیجه گرفته ام واین را باور کرده ام که شهدا زنده اند وبا اینکه هرگز پدرم را ندیده ام اماهمیشه گفته ام پدرم زنده است وزنده بودن اورا حس می کنم ودر خواسته هایم شهدارا واسطه قرارداده ام وجواب هم گرفته ام.
دراین هنگام همسر شهید می گوید زمانی که همسرم به جبهه رفت علی هنوز به دنیا نیامده بود ووقتی هم که علی به دنیا آمده بود همسرم مفقودالاثربود وهیچ خبری ازوی نداشتیم وچون خودش وصیت کرده بود که نام فرزندمان را درصورت پسربودن علی بگذارم ودروصیتش هم اشاره کرده بود که شهید علی فرجامی برروی دستانم جان به جان آفرین تسلیم کرد ه است تصمیم گرفته ام نام فرزندم را علی بگذارم لذا نامش را علی گذاشتم .
پسربزرگ شهید صحراگرد درپاسخ به این سوال که گاها شنیده می شود که برخی می گویند فرزندان شهدا امتیازهایی دارند دربرابر این افراد چه پاسخی دارید می گوید: آنهایی که به ما طعنه امتیاز ومزایای خانواده شهید را می زنند بدانند که حاضریم تمام امتیاز ها ومزایایی که برخی می گویند ای کاش ازین گلوله های خوشبختی یکی برپدرمامی خورد بدهم وفقط یک بار گرمی دست پدرم را روی سرم حس کنم.
یک نفرهست که خود نیست ولی خاطره اش صبح هرروز مراسخت بغل می گیرد.
محمدمی گوید:حرف من این است درست است که امنیت درکشور ما برقرار است اما راه سوریه وعراق باز است بسم الله ،درکشورهم می توانند در مرزهای کشور از کیان کشور دفاع کنندوسهمیه بگیرند.
اما ما متکی به سهمیه فرزند شهید نبوده ایم که بگوییم همه چیز را ازفرزند شهید داشته وداریم سالهای اول شهادت پدرکه مفقودالاثربوده اند مادرم هیچ گاه به جایی مراجعه نکردکه حقوقی دریافت کند وبا کارکشاورزی فرزندان خودرا بزرگ کرد وبعد هم براساس مصوبات دولت فرزندان شهدا حق وحقوقی داشته اند وبازهم تکرار می کنم روی پای خودمان ایستادیم وتنها متکی به شغل ودرآمد دریافتی نبوده ایم وهرسه برادرودر کنار مادرمان کارهای کشاورزی خودرا هم انجام داده ایم .
وقتی ازفرزندان شهید می پرسم روزپدررا به چه کسی تبریک می گویید؟اکبرمی گویددرنبودن پدرمن وبرادرنم به دیدن مادری قهرمان وهمچون کوه استوار که ازجوانی خود مایه گذاشت تا کمبود رااحساس نکنیم میرویم وباشادیش که باحضورمابوجودمی آیدازدلتنگیمان می کاهیم وباحضوربرسر مزارپدرروزپدرراگرامی می داریم.
محمدمی گوید شاید در این روز اگر پدرم بود به یک پیامک خالی اکتفا می کردم ودیگرهیچ وشاید اینگونه بود.
اکبر فرزند بزرگ این شهید بزرگوار می افزاید:به نظرمن اجر مادرم شاید از اجر شهید هم بیشتر باشد وقطعا اینکه مادرم توانسته است فرزندانی را تحویل جامعه دهد که برایش مایه افتخارهستند بهترین هدیه ازسوی این مادر بزرگوار به پدرخواهدبودوامیدواریم همین گونه که تاکنون به گفته مادرم مایه افتخارش بوده ایم درجامعه مایه افتخاراین مادر باشیم .
اکبر درادامه صحبت هایش می گوید:روزی پدران ما ازحریم ولایت دفاع کردند والان پشتیبان پدران ما موشک های ما هستند واگرآن روز با دست خالی دفاع کردند امروز از توان وامکانات نیروهای خود استفاده خواهیم کرد وسخت است که دراین دوران حرف هایی گفته شود که باعث شادی دشمنان شود وهرحرفی که دشمن را خوشحال کند خاری برچشم فرزندان شهدا خواهد بودواین باعث ناراحتی ما می شود.
علی فرزند کوچک این شهید بزرگوار درپایان می گوید:ما در زندگی خود به عنوان فرزندان شهدا شاخصه هایی داریم وتمام رفتار وکردارما باید حول محوروشاخص ها باشد واز چارچوب ومعیار های خود بیرون نباشیم وفرزندان ماهم انشاء الله ولایی باشند وحول محورولایت حرکت کنند.
ما هرآنچه که هستیم وهرآنچه که داریم رامدیون مادرخود هستیم.
فرزندان شهید غلام صحراگرد ضمن تقدیروتشکر از مردم شهید پرور روستای پهنایی از اینکه مردم روستایشان اجازه ندادند که درهمه امورکمبودی را احساس کنندتقدیروتشکر کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا