سیاسی

جای خالی راستگویان وحدت آفرین در همایش اصلاح طلبان قاین

به گزارش نسیم قائن ، محمد رضا فرخی طی یادداشت وارده به نسیم قائن نوشت:
عناصر انگیزه، سرمایه و تجربه که علم را هم شامل شود شرایط یک خدمت مطلوب و خدمت رسانی به هم نوع را می تواند فراهم آورد و افراد و جایگاه هایی که این عناصر را در اختیار داشته باشند در هر شرایطی و به مقتضای حال و اگر بخواهند حتی بدون پست و منصب می توانند خدمتگذار مردم باشند .
در شرایطی هم عنصر سرمایه و تجربه بدلیل غلبه انگیزه های ناصواب مترتب بر آن، منجر به خدمت به مردم نمی شود بلکه منت آن، شرط گذاری و بهانه هایی که عنوان می گردد بیش از آنکه منجر به آرامش مورد ادعای گروه سرمایه دار و خدمت شود، رنجش خاطر مردم را بدنبال می آورد دقیقاً مانند آنچه که از طیف اصلاح طلب متمکّن قاینات سهم مردم منطقه است به نحوی که بزرگان این جماعت علی رغم برخورداری از سرمایه و تجربه فراوان که حاصل فرصت مردمی و به برکت نظام جمهوری اسلامی است، اما نه تنها خدمتی جز منت های سیاسی و حضور انتخاباتی برای مردم ندارند بلکه سرمایه و تجربه اندوخته در این منطقه محروم را هم در مرکز و سایر نقاط سودآورتر و یا دور از چشم شهروندان که شاید نباید مطلع گردند بکار می گیرند و سخنان قیّم مآبانه آنان اتحاد لازم برای خدمت را از بین برده و سرمایه و تجربه موجود شهرستان را نیز بدلیل فقدان انگیزه الهی یا هدف مقدس، معطل اغراض خاص عده ای می نماید .
شاید عزیزان این طیف فقط در کسوت ریاست و یا پیروزی در انتخابات و جلوس بر کرسی سبز مجلس می توانند خدمت کنند و سرمایه و تجربه شان بدون رأی گرفتن از مردم، برای جوانان شهرستان حیف و زیاده خواهی قلم داد گردد و دهن کجی به رأی و انتخاب مردم عادت و حق همیشگی شان باشد . این عده علی رغم شناخت کاملی که از نیازهای مردم و کاستی های مدیریت های سیاسی در اختیارشان هست هنوز در این سال های طولانی، توفیق خدمت پیدا نکرده اند و افسوس که امروز وزنی جز وزن سنی در شهرستان برایشان باقی نمانده است و برای خدمت دارد دیر می شود .
البته توجه به بخش هایی از مطالب مطروحه در همایش اخیر اصلاح طلبان قاین، جوانب بیشتری از قانونمندی، صداقت و انگیزه خدمت آقایان را روشن می کند که قابل توجه است، عنایت بفرمایند :
مطالب داخل ((…)) برگرفته از سخنان محفل اصلاح طلبان می باشد .
در این همایش ادعا شده است که ((هدف خدمت است!)) خدمت ساز و کار و برنامه دارد، با دست خالی و با عصبانیت وارد شهر شدن، سرمایه و تجربه را از شهرستان دریغ کردن، تمکن بخش خصوصی و دولتی را توجیه نمودن و هیچ نامی از سند توسعه یا تدبیر پروژه های نیمه تمام و تعطیل شده، بیکاری گسترده جوانان و عدم یادآوری تشنگی روستائیان مظلوم و معیشت سختی که این سال ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، ندیدن و حتی محکوم نکردن حقوق های نجومی، اشرافی گری و ولنگاری فرهنگی که منجر به آسیب به نهاد خانواده و جامعه اسلامی است و به ده ها گرفتاری دیگر مردم منطقه که نیاز به دلجویی و همراهی دارد، نپرداختن نمی تواند باور خدمتی بدنبال داشته باشد. بلکه بدنبال اعلام این هدف، بازی با احساسات مردم است که می گوید: ((مردم باید احساس آرامش کنند و حقوق شهری و شهروندی باید رعایت شود!)) این نیز نوعی فرار از واقعیت های موجود و انحراف در مطالبات مردم است که با هدف ایجاد غفلت از رسوایی عدم تمکین به رأی مردم با خالص و ناخالص نامیدن رأی نماینده مردم و تشکیک در آن انجام می شود زیرا که اینگونه ورود به خدمت رسانی و پیگیری مطالبه آرامش، نتیجه ای جز تفرقه و ایجاد فاصله در صفوف خدمتگزاران مردم ندارد و آرامش و آسایش شهروندان را به هیجان های غیر منطقی و باورهای غلط و مخرب تبدیل می کند و آن چیزی است که سال هاست بزرگان قاینات برای مردم رغم زده اند و آرامش و فضای پویای کسب و کار را از شهروندان دریغ نموده اند .
((تفاوت اصلاح طلبان با بقیه در احترام به همه عقاید است!)) وحدت اسلامی و برادری ایمانی از افتخارات قاینات از گذشته دور است و هنوز کسی نتوانسته خدشه ای در آن ایجاد و زمینه سوء استفاده ای را فراهم آورد ولی اگر منظور از عقاید در حوزه سیاست است که باید گفت: این طیف، کمترین از کمترین ها را در تحمل مخالف و منتقد به نمایش گذاشته است و اندک نگاهی به عملکرد سیاسی و اجرایی این گروه در شهرستان نشان می دهد که اگر سایر گروه ها خطاهای عملکردی داشته اند ولی همه لغزش های دیگران در برابر برخوردهای حذفی، تحقیرآمیز و توهین همزمان نسبت به منتقدین و مخالفین در برابر آنها قابل فراموشی و اغماض می باشد و باید به این عزیز گفت منتسبین و دوستان شما به جای احترام، در انتقام از مخالفین هیچ کم نگذاشته اند و شما خبر ندارید و شاید هم بهتر است که خبر نداشته باشید زیرا بعضی از همراهان شما بر اساس مقتضیات و منفعت شخصی و دریافت مواجب، هر دوره ای در ستادی سینه زده اند و شاید! از خیلی سیاست ها و برنامه های شما دور افتاده اند و صرفاً اوقات فراغت شان را در همایش های شما سپری می نمایند .
از طرفی، چگونه می توان داعیه ی احترام داشت و مخالف و منتقد خود را بی عقل نامید و توهین کرد شاید این گفته نیز از عقاید افراطی شخصی افرادی باشد که در همایش اصلاح طلبان بر زبان جاری شده که آنچه را بر دیگران بد می داند و برای خود نمی پسندد برای مخالفین و منتقدین درشت تر و فجیع تر آنرا مرتکب می شود اما اگر ظلم بد بود که دوستان شما ظالم ظاهر نمی شدند!
در همین راستا ادعا می شود: ((عقلانیتی که حاکم شده است نسبت به قبل خیلی بهتر است!)) که باید گفت اگر منظور از عقلانیت، حاکم شدن عقل کل های این جماعت است که شاید و گرنه برخورداری از یک صدایی و درخواست صوت و کف زدن و تبلیغ خوبی ها کردن برای خود که عقلانیت نیست، مشک آنست که خود ببوید نه آنکه . . . عقلانیت یعنی تن دادن به قانون و در حوزه دموکراسی مورد ادعا و آزادی انتخاب، پذیرفتن و تمکین رأی مردم که در فضای همایش اصلاح طلبان نایاب و کم یاب به نظر می رسید .
((رسانه دولتی بودن که رسانه ندارد!)) این مسئله نیز دروغی آشکار و مظلوم نمایی از نوع کشته سازی فتنه گران است زیرا دولت علاوه بر برخورداری از رسانه های مختلف دولتی که با بیت المال ارتزاق می کنند از حمایت هماهنگ شبکه رسانه ای زنجیره ای و برخوردار از تغذیه داخلی و خارجی است و دستگاه های اجرایی دولت به جای برخورداری از اتوماسیون اداری و ایجاد و تقویت دولت الکترونیک، هر یک سایت های تبلیغی و خبری را ایجاد نموده اند و تغذیه می کنند و از کاه برای خوبی دولت مورد حمایت کوه می سازند که بعضی از این برنامه های ابتکاری و نو را در این پرتال های اداری و پارچه نوشته های خیابانی به فراوانی می توانید ببینید و قضاوت کنید و بدانید که مردم می دانند که در حوزه بیان عملکرد ها و خوبی ها، خدمات دولت و کارگزاران قبل مصادره می شود و سیاه نمایی ناکامی های موجود بنام دولت های گذشته تبلیغ می گردد و دوستان شما در این وظیفه هیچ کم نگذاشته اند و نیازی به نگرانی نیست .
((فرد به فرد مبلّغ خوبیهای دولت نسبت به دولت قبل باشید!)) مشکل شما با دولت قبل و مردم، قابل فهم است و تقریباً مانند برخوردها و عملکرد نمایندگان مورد حمایت شما در دستگاه های اجرایی و البته با چاشنی قومی و قبیله ای، گسترده تر از تبلیغ است اما چرا فقط خوبیها را بگویند پس تکلیف نقد و حقیقت چه می شود؟ مگر در بدی ها و غفلت و افراط نمایندگان دولت در شهرستان، کم سرمایه انسانی و مادی مردم تلف می شود، مگر اینها فرصت ها و منابع شهرستان برای خدمت به مردم نیست؟ چرا نباید بدیها را دید و در اصلاح آن کوشید؟ این چه هدایتی برای دوستانتان است؟ حداقل پاسخ فرزندان خود را در اتلاف منابع و سرمایه های شهرستان در آینده چگونه خواهند داد؟
کارگاه های تولیدی، شهرک های صنعتی، کشاورزی و دامداری و نیز بازار شهرستان کاملاً تعطیل است و با اندک نقدینگی ریالی از پاداش ها و حقوق های کلان، بدهی های بانکی و حیف و میل های همایشی و جشنواره ای قابل بازگشت به کار و جذب جوانان بیکار است اما: ((در اقتصاد مقاومتی باید سرمایه گذاری خارجی تقویت شود!)) چرا؟ مگر رکود و تعطیلی واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی جز بدلیل غفلت و حمایت از ورود کالا های خارجی و اشرافی گری است و جز این است که نمایندگان عالی دولت و مسئولین اجرایی شهرستان کمبود اعتبار را مانع توسعه و پیشرفت می دانند پس چرا از سرمایه گذاری و تولید داخلی حمایت نمی کنید و نام برده نمی شود؟ مگر ظرفیت کشاورزی شهرستان در دو محصول استراتژیک زرشک و زعفران مثال زدنی نیست؟
و آنگاه پای حاکمیت و قانون به میان می آید ((نگاه به حاکمیت باید حاکمیت قانون باشد نه سلیقه!)) حرف حقی است که عملکرد برخی عزیزان در انکار رأی مردم و نپذیرفتن ارکان و تصمیمات قانونی نظام، اراده باطل را در آن گواهی می کند . دموکراسی که عده ای را غیر عاقل بخواند و تبعیض در رأی قائل باشد و رأی منتخب مردم را خالص و ناخالص تصور نماید، نه حاکمیت و نه قانون را بر می تابد بلکه باید پنداشت که هنوز در پی بازی با احساسات مردم و افراطی گری نامعقول در سیاه نمایی و ماهی گیری در تور شخصی و سلیقه است و با قاینات قانون مدار کاملاً بیگانه می باشد .
عزیزی می گوید: ((در تخریب، ما بدنبال ایجاد وحدت و همدلی بودیم!)) در حالی که بیش از سه سال از عمر دولت مورد حمایت در سیاه نمایی و تخریب خدمات نظام به بهانه حمله به دولت قبل می گذرد و باز هم باید قلع و قمع تجربه های بسیاری را یادآور شد و گفت که عزیزان شما در شهرستان فراتر از روزمرّه گی برنامه ای ارائه نمی کنند . حال سیاه نمایی و برخوردهای حذفی، وحدت آفرین و همدلی ساز است یا تفرقه افکنی و زیاده خواهی شماست، شما نماینده سابق را هنوز بدلیل عدم پذیرش افکار و درخواست های جماعتتان می نوازید و تقصیر ناکامی ها را متوجه او دارید و نماینده فعلی را به طریقی دیگر و البته همه کاستی ها و ناکامی هایتان را هم صرفاً متوجه دولت قبل می دانید و بدینوسیله برای رأی و نظر مردم شهرستان پشیزی ارزش قائل نشده اید. چگونه این رفتارها وحدت آفرین و قابل قیاس با عملکردهای صواب مورد نفرت شما می تواند باشد؟
((به آزاد اندیشی و تفکر نیروهای مقابل ارزش قائلیم و خواهر و برادر مخالف از حق اظهار نظربرخوردارند !)) این ادعا به نحوی در سطور گذشته توضیح داده شد اما قضاوت بیشتر را به فرهنگیان و کارکنان، کارگران بیکار شده، تشکل های صنفی و جوانان جویای کار وامی گذاریم تا معنای حق اظهار نظر و آزاداندیشی مورد ادعای این طیف را بهتر به قضاوت بنشینند و تورقی دوباره به عملکرد اجرایی و رفتارهای انتقام جویانه چند ساله اخیر داشته باشند .
((دوازده سال رنج، تحمّل سختی، بیکاری و گرسنگی و شکستن اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره های مردم!)) فارغ از اینکه در دوازده سال مورد ادعا، بزرگان این طیف مسئولیت های کلیدی در حوزه های مختلف داشته اند و از سرمایه عظیم و تجربه حاصل از اعتماد این مردم برخوردار بوده اند اما اینان که از این همه رنج و گرسنگی آگاهی داشتند برای دلجویی در میان مردم کدام روستا حاضر شدند و یا در احیای کدام قنات و یا بازسازی وسیله کسب و کاری که با چند صد هزار تومان یا یکی دو میلیون تومان بود، مشارکت کردند یا از نفوذ خود که بواسطه آن اعتیار شخصی و قومی فراوانی کسب کرده اند برای جلوگیری از رنج و گرسنگی مردم، کدام قدم و پیگیری را انجام دادند؟ بعضی از این آقایان اگر نیم نگاهی به حساب های شخصی و تسهیلاتی که از دولت در سرمایه گذاری برخوردار شده اند بیندازند و مقایسه ای با حساب مردم شهرستان که بعضاً فقط با یارانه کار می کند، داشته باشند شاید هرگز خود را نبخشند . سهم آقایان میلیاردی که به برکت دلارهای ارزان و در هنگامی که فرزندان این مردم در جبهه های جنگ حضور داشتند، سرمایه های عظیمی را جمع کرده اند و امروز مدیر و مدیر عامل چندین شرکت بزرگ هستند در تدبیر گرسنگی و بیکاری مورد ادعا کجاست؟ آیا سزاوار است که شنیده شود افرادی از این جماعت در کشور، اوقات فراغت فرزندانشان را در خارج برنامه ریزی می نمایند و سفرهای خارجی شان بیشتر از سفرهای داخلی و سرکشی از مردم شهرشان است . مگر نمی شود با حمایت اندک این عزیزان، قفل واحد های تولیدی و صنعتی شهرستان را که مانع کار و پذیرش جوانان است و عامل گرسنگی و بیکاری است را گشود و یا حداقل آب شرب موقت مورد نیاز روستایی را چاره کرد چنان که خیرین شهرستان این می کنند .
((رأی اکثر مردم قاینات اصلاح طلبی است!)) توهّم برخورداری از رأی اکثریت اصلاح طلبان در قاینات در همه دوره های انتخابات، عده زیادی از جمله بزرگان این همایش را به شهرستان می کشاند اما قاینات بر خلاف این توهمات و تقسیم بندی ها که پیوسته بدنبال تأمین منافع شخصی و گروهی است و رأی مردم را برای مشروعیت و تأیید عملکرد خود می خواهد، پیوسته بر اساس حفظ باورهای اعتقادی، ملی اسلامی و ولایت پذیری عمل کرده و دستان پاکی را فشرده که عامل به قانون اساسی و ارکان نظام باشند و رأی قاینات به سازندگی انسان و آبادانی و توسعه منطقه بوده است که بعضاً جنجال های سیاسی و سیاست های همایشی در تفرقه، سیاه نمایی و کور کردن چشمه های امید جوانان مانع از تحقق بسیاری از آن بوده است .
((صافی تنگ شورای نگهبان!)) این سخن، حاصل تمکین گزینشی به قانون و تفسیر سلیقه ای از قانون است که هرجا قانون به نفع منافع ما نیست، قانون نیست ! عدم پذیرش ارکان مسلم یک نظام و قانون اساسی که میثاق ملی و جاری در تمام دولت ها در سراسر دنیاست حداقل نشانه از عدم صلاحیت و صداقت در برابر مردم است، با این وصف چگونه مردم می توانند به شعارهایی که نه در حوزه اقتصاد و نه در باورهای اعتقادی و نه در حکومت، از جایگاه قابل اتکایی برخوردار است و هیچ پایبندی عملی به قانون ندارد، اعتماد کنند .
همچنین باید متذکر شد که بزرگان طیف حاضر و نمایندگانشان در دستگاه های اجرایی، خود از چنان صافی های تنگی برخوردارند که تحمل پذیرش یک معاون مدرسه و یا کارشناس جزئی را ندارند و خروجی جلسات شبانه شان حذف نیروهای انقلابی و اصولگرا از تمام بدنه اجرایی شهرستان بوده است و حاضر نیستند یک کرسی کارشناسی و یا مدیریتی در سطح درجه ۳ به دست منتقد و مخالف آنها اداره شود، حال چگونه انتظار دارند شورای نگهبان مجاری قوا و کرسی های کلیدی و اساسی تصمیم گیری کشور را که مورد طمع در نفوذ بیگانه است را به دست هرکس بسپارد و اقداماتی را که حافظ قانون اساسی و جمهوریت و اسلامیت نظام و امین رأی مردم است را بدون تدبیر رها سازد و احساس مسئولیت و وظیفه شناسی و سازو کار قانونی نداشته باشد . آیا این نوعی توطئه علیه مردم و ارکان نظام و همنوایی با دشمن نیست؟
خواندنی تر اینکه ائتلاف اصلاح طلبان ادعای ((جلوگیری از کج روی و صیانت از رأی مردم را دارد !)) فارغ از اینکه این ادعا نوعی کلاه برداری و حاشیه سازی هیجانی و احساسی برای پیشبرد اغراض طیفی محدود در این ائتلاف باشد، مگر مردم بر اساس کدام کارنامه و باور خواهند پذیرفت رأی خود را برای صیانت در اختیار این جماعت بگذارند و کج روی کنونی در حقوق های نجومی و ولنگاری فرهنگی، آموزشی و اشرافی گری موجود را بی خیال شوند .
شاید اشرافی گری وتمامیت خواهی در نظر آقایان کج روی به حساب نمی آید که در همایش برخوردار از چند سخنران، نیم نگاهی به مطالبات مردم در برخورد با این کجی ها نمی شود و از کنار مسائل اساسی شهرستان به راحتی عبور و بر کرسی سبز مجلس توقف می شود و اینچنین القا می شود که نماینده خوب هم فقط از میان این چند نفرِبرخوردار قابل کشف است و چرا ین چند نفرِبرخوردار به دکتر هروی که امروز او را مورد هجوم دارند کمک نکردند تا مشکلات مردم به حداقل برسد و آبادانی و رونقی رقم بخورد و گره ای از جوانان مظلوم باز شود و حال در رأی مردم هم تشکیک نکنند! و امروز دوستانشان را که به امید نام و نانی برای وی تلاش کردند خلاف کار نخوانند و به قانون مورد ادعا تمکین کنند و انتخابات را تمام شده بدانند و در اعلام آمادگی زود هنگام برای حضور در رقابت آینده برای جلب نظر مردم بجای بررسی پرونده سوء برگزاری انتخابات، پرونده های بحران آب، معیشت، بیکاری، تعطیلی کارخانه ها و آسیب های فراوان پیش روی جوانان و خانواده ها را در محضر نماینده عالی دولت که اتفاقاً مورد تأیید و اعتمادشان می باشد و می تواند یک فرصت برای شهرستان باشد را پیگیری کنند .
و . . .
دست مریزاد؛ جای راستگویان وحدت آفرین را خالی کردید .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا