سیاسی

تیتر یک رسانه ها باید وضعیت اشتغال ومعیشت مردم از دولت باشد نه لغو یک سخنرانی

به گزارش نسیم قائن ، فرهاد فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در همایش حامیان نظام ورهبری در جمع مردم قاین با بیان اهداف این جلسه که به مناسبت روز مجلس برگزار شده است گفت: دلیل این که دراین ایام به عنوان حامیان رهبر ونظام جلسه گرفته می شود این است که مجلس ومردم جزء حامیان نظام وولایت باید باشند ودر مسیر کمک به ولایت فقیه در روزگار معاصرکه مورد هجمه دشمن قرار گرفته است با هوشیاری کامل در صحنه باشند.
وی افزود:۱۰آذر ۱۳۱۶روز شهادت شهید مدرس که بزرگ مرد سیاستمدار ایران در دوره استبداد رضاشاهی بود به نام روز مجلس نامگذاری شده است ودراین روز، شخصیتی همچون شهید مدرس در اوج استبداد ونهایت ستم شاهی رژیم سفاک رضاخان به شهادت می رسد.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه بیان داشت:درزندگی شهید مدرس چندین مولفه و ویژگی منحصر به فرد وجود دارد که در بین نمایندگان به عنوان شخصیتی بی بدیل از ابتدای تشکیل مجلس تا کنون همچنان به عنوان ستاره ای تابناک در عرصه سیاسی کشور می درخشد.
ساده زیستی وزهد شهید مدرس در عصری که دین داری دربین رجال سیاسی امری بسیارنادر وکم یاب است یکی از ویژگی های این شهید بزرگواراست.
شجاعت این مردبی نظیر زبانزد بود که در مقابل استبداد رضاخانی ایستادگی کرد وعلیه رضاخان در مجلس حرف زد وحکومت پهلوی رابه چالش کشید وافشاگری می کندولذادرحال حاضردر این مجلس شورای اسلامی ما اگر یک نماینده برعلیه آمریکا حرف بزند خیلی هنر نکرده است.
نگاه به آینده سومین ویژگی شهید مدرس است که این نگاه به آینده شهید مدرس یک نگاه کارآمد وروزانه ای بود.
نگاه به هویت اسلامی وملی از دیگر ویژگی های شهید مدرس بود که به نحوی صحبت می کند که هویت ایرانی وهویت اسلامی ما خدشه دار نمی شود.
فلاحتی در ادامه افزود:هنوز ۴ماه ازپیروزی انقلاب نگذشته بود که به فرمان امام(ره) مجلس شورای اسلامی شکل گرفت واهمیت وجایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی از همین شکل گرفتن زودهنگام آن بعد از پیروزی انقلاب علی رغم همه مشکلات پیش رو بودوامام خمینی (ره)شهید مدرس وآرمان های نظام را به نمایندگانی که رای می آورند گوشزد می کنند .
ویافزود:شهید مدرس نگاهش به مجلس نگاه مترقی وبسیارمتمدنی است که مجلس را عصاره ملت وتنها مرجع تصمیم گیری مملکت می داند واین حرف درآن روزگار بسیار مهم است.
شهید مدرس به عنوان الگو ونمونه ای می شود که روز۱۰آذر به عنوان روز مجلس نامگذاری می شود وافتخار ما نمایندگان این است که الگویی همچون شهید مدرس وشهدای بعد از آن در مجلس داریم وبرمحور ومدار دیانت باید حرکت کنیم .
وی گفت:مدرس مرد خدا بود وکارش برای رضای خدا والهی بود که در دوره استبداد وستم شاهای می تواند شجاعانه بایستد ونتیجه هم بگیرد.
فلاحتی به برخی از سخنان رهبری درباره مجلس اشاره کرد وگفت:مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند اشاره به سخنانی از حضرت امام (ره)درباره مجلس شورای اسلامی داشته اند که ما نمایندگان را به سخنان ایشان ارجاع می دهند ومی فرمایند مجلس تنها مرجعی است که برای یک ملت است.مجلس قوه مجتمع یک ملت است در یک گروه، تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است ومجلس از همه مقاماتی که در یک کشور است بالاتر است ویادر جایی می فرمایند که انتخابات تجلی وحدت است واز سلیقه های مختلف باید باشند واین سلیقه های مختلف اسباب این نمی شود که انسان با هم خوب نباشند اگر دریک ملتی اختلاف سلیقه نباشد این ناقص است ونباید که دودسته باشیم که دشمن ابن را می خواهد واین موارد را به این علت بیان داشتم که استفاده های زیادی از این سخنان در فضای امروز جامعه میتوان داشت
وی افزود:برخی آن قدر برطبل اختلاف می کوبند که گویا این جناح وآن جناح تفاوت ماهَوَی در بحث نظام و ملت دارند واگر جلسه ای به عنوان حامیان نظام وانقلاب معرفی می شودو از حضور دراین جلسات عذر خواهی می کنند مگر دوستان اصلاح طلب ما ماهیت ارزشی نظام اسلامی وقانون اسلامی را قبول ندارند؟مگر مبارزه با استکبار واستبداد را قبول ندارند ؟مگرقبول نداریم که اقتصاد مقاومتی جزء بیانات رهبرانقلاب است که به دولت وبه مجلس تکلیف می کندکه این موضوع را پیگیری کنید که منفعتش به مردم برسد .
اینجا دیگر خط من ودیگران ندارد اینجا دیگر نماینده ما فلان است وبه فلانی رای داده ایم نداریم.
وی بیان داشت:به عنوان خادم مردم قاینات وزیرکوه تاکید وخواهش می کنم این اختلافات را کنار بگذارید.
فلاحتی با اشاره به دعوت از نامزدهای انتخاباتی گفت:درهمین جلسه از همه سلیقه های مختلف دعوت شد وبه تک تک نامزدهای انتخاباتی نامه زده شد وبه همه دوستانی که شخصیت سیاسی داشتند دعوت نامه زده شد وبه این جلسه دعوت شدند.
در مجلس شورای اسلامی ، نمایندگانی از جناح های مختلف می آیند ومی روند وخدمات ارائه می دهند اما آنچه مهم است حفظ نظام وولایت وحمایت از رهبری است که دراین مورد با یکدیگر دعوایی نداریم.
وی گفت:اگربرخی به جایی رسیده اند که این خط را هم جدا می کنند قطعا باید فکری برداشت ولذا به عنوان آرزوی خودم مطرح می کنم که در سال آینده به عنوان گرامیداشت روز مجلس در سالنی شاهد این باشیم که همه دوستان با همه نگرش های سیاسی حضور داشته باشند ودر اصل مشارکتی که حفظ نظام وحمایت از رهبری است یکصدا در کنار هم قرار بگیریم که دشمن ازاین موضوع سوء استفاده ای نکند.
فلاحتی به بیاناتی ازفرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مجلس اشاره داشت وگفت:نمایندگانی که از شاه بیت های رهبری که در ادوار مختلف مجلس درجهت هدایت وروشنگری استفاده کرده اند مجالس محکم واستواری داشته اند ومنفعت ان به ملت هم رسیده است وهرجا سستی شده ویا خدایی نکرده دست دشمن درآن جا دیده شده است متاسفانه ضرراتش به مملکت خورده است .
وی گفت:درمجلس اصل نظام ومنافع عمومی اولویت ماست واگرچه مشکلات منطقه ای ومحله ای مهم است وباید پیگیری شود که وظیفه ماست وبه سهم خودانجام هم می دهیم اما اولویت ما اصل نظام ومنافع عمومی است اما برخی افراد که امضاء مارا زیر لیست استیضاح فلان وزیر می بینند با ارسال پیامک ونصیحت این موضوعات را به ضرر شهرستان می داننددرصورتی که برای شهرستان حفظ نظام از اوجب واجبات است.
برخی مطالبات جامعه از مجلس مطالبات جدی است که بسیاری مواقع پیگیری شده ویا شفاف اطلاع رسانی نشده است ویا به دلایلی رسانه ای نشد ونمونه آن مثل بحث حقوق های نجومی است که انتظارات رهبری راازاین قضیه می دانند ودر مجلس هم پای طرح دوفوریتی رابرای شفاف سازی حقوق های نجومی را امضا کردیم که دولت مشخص کند به چه استنادی حقوق ها پرداخت شده وبه چه کسانی وبا دستور دهندگان برخورد قانونی شود و… که برخی به دنبال مصوبه حقوق ۲۰میلیونی بودند که همان طرح هم رای نیاورد ودر جلسه روزهای آینده طرح دیگری برای شفاف سازی حقوق های نجومی به جد پیگیری خواهد شد ونباید با یک گزارش صوری تمام شود .
از دیگر مباحث کلان اقدام متقابل علیه اقدامات آمریکا در برابر رای تمدید تحریم هابرعلیه ایران است که در مجلس پیگیری خواهد شد .
نماینده مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:امروز دیگر زمانی نیست که شعارهای اوایل برجام داده شود وعده ای می خواستند جشن بگیرند که مشکلات اقتصادی برداشته شده است بلکه امروز شخص وزیر امور خارجه ما اعلام می کنند که ما ازا آمریکا ناراضی هستیم وآمریکا صد در صد خلاف عمل می کند و…
چه کسی راضی نیست که مشکلات اقتصادی مردم حل شود؟چه کسی راضی نیست که رکود ازبین برود وجلوی تورم گرفته شود؟چه کسی راضی نیست که مشکلات معیشتی مردم برطرف شود همه ما دلسوزقضیه هستیم اما به شرطها وشروطها وشرطش این است که اقتصاد مقاومتی که خواسته رهبری است در کشور محقق شودودر مقابل آمریکا وسران سلطه نظام دنیا ومستکبر دنیا کسی سرتعظیم فرونیاورد اگر می خواستیم این کار انجام شود اصل انقلاب ما زیر سوال می رفت.
فلاحتی در بخش پایانی سخنان خود گفت:به ایام انتخابات ریاست جمهوری وشوراها نزدیک می شویم وهوشیاری ومراقبت درفضای رسانه ای وکشور لازم است
امروز برخی از دوستان چون رسانه در دست آنهاست وبوق وکرنا دارند ومی توانند صحنه سازی کنند متاسفانه مسائل حاشیه ای ودست چندم را به عنوان مسائل اول مملکت کشور مطرح می کنند .
سخنرانی یک نماینده در نقطه ای از کشور انجام شود یا نشود اولویت اول مملکت نیست .
اگر درشهرستان به من نماینده بی احترامی می شود ویا اجازه صحبت ندهند علی رغم این که موافق بی قانونی نیستم اما اولویت ۱کشور نیست که این همه هجمه رسانه ای مطرح می شود.
این که فلان نماینده در مجلس مسائل حقوقی را می داند واز احضاریه دادگاه وشکایات خصوصی چندماه قبل از نمایندگی خوداطلاع دارد به خاطر این که فضارابه گونه ای دیگر رقم بزند دقیقا در شبی که می داند فردا حکم احضاریه به درب منزلش خواهد آمد یک نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه می نویسد وروز حکم جلبش می گوید این نامه کار خودش را کرد واین ها تحمل ندارند و واقعا این جور موارد مطرح کردن ظلم است در این کشور که برای توجیه کردن کار خود رئیس یک قوه ای را به این صورت متهم کنیم وهمین قضیه تیتر یک اکثر رسانه های ما می شود در صورتی که تیتر ۱رسانه های ما باید این باشد که دولت محترم بیش از۳سال ونیم وقت کار وتلاش داشته است ،مجلس نهایت همکاری راداشته است ،رهبری بیشترین همکاری را بادولت داشته اند ومردم نیز بیشترین همکاری را داشته اند اقتصاد مقاومتی تا کجا پیش رفته است ؟؟؟
پروژه های برزمین مانده در شهرستانها ومناطق در چه مرحله ای است ؟؟
تیتر ۱رسانه های ماباید این باشد آیا اشتغال رشد مثبت گرفته است؟آن هم عملی وواقعی نه شعاری وکاغذی
تیتر ۱روزنامه هاباید این باشد که چند درصد از کارخانه های راکدشده امروز فعال شده است؟
چه میزان از مشکلات معیشتی مردم از زیر خط فقر بالاآمده است آن هم طبق آمار ملموس
تیتر ۱روزنامه ها باید مسائل اصلی کشور باشد ومسائل ۱کشور که چه مسائلی پیرامون ما می خواهد باشد وچه مسائلی می خواهند برسر ملت ایران بیاورند؟؟؟
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا