سیاسی

تکرار درخواست ها ومشکلات مردمی در دهگردشی ها/مسئولین ادارات :حل مشکلات در گرو تامین اعتبار

به گزارش نسیم قائن ، صبح امروز فرماندار قاین وجمعی ازروئسای ادارات به منظور بررسی حل مشکلات روستاها برنامه دهگردشی را در سال جاری آغاز می کنند.
۳روستای کلاته نصیر،مهنج ورزدنبل مقصد گردشگری مسئولین شهرستان است.
حجت الاسلام جزنویی امام جماعت روستای کلاته نصیر سخن خودرا در وصف مردم این روستا این چنین آغاز کرد وگفت: مردم این روستا مردمانی آرام وخاموش هستند ودر خاموشی این مردم همین بس که اگربرخی مواقع نتوانسته ایم از حق خود دفاع کنیم، بماند؛ اما برخی هم از مردم سوء استفاده هایی کردند وچون دیده اند مردم این روستا انسان های ساکتی هستندچیزهایی گفتند وخبری نشد.
وی افزود: قصد سوء تفاهم به مسئولین را نداریم امافکر نکنند که اگر این مردم ساکت وآرام هستند جاهل هم هستند.
امام جماعت این روستا سپس به بیان مشکلات مردم روستا پرداخت وبازهم تکرار درخواست اجرای طرح هادی دراین روستا،برق رسانی به سرویس بهداشتی مسجد روستا،حل مشکل جاده روستایی ،کمبود میز وصندلی در مدرسه روستا،حل مشکل آب شرب وآب دام و…
تقی زاده عضوشورای روستای مهنج نیز خواستار آسفالت ورودی روستاست که زیر سازی آن انجام شده است ،احداث خانه بهداشت،پرداخت تسهیلات بانکی جهت مرمت وبازسازی قنوات روستا،ادامه اجرای طرح هادی،اختصاص تلفن ثابت به ۳۰خانوار روستایی فاقد تلفن ثابت،احداث کارگاه رنگرزی سنتی درروستا،جابه جایی تیرهای برق سطح معابر،احداث سرویس بهداشتی مناسب برای مدرسه روستا،تامین آب مورد نیاز برای زمین های زعفران روستاازدرخواستهایی است که در روستای مهنج تکرار تکرار می شود.
قدرتی یکی از اهالی روستای رزدنبل نیز در حاشیه این دهگردشی به این روستا خواستار حل مشکل آب کشاورزی وآب شرب روستائیان شد وگفت: در دهگردشی قبلی جهت اختصاص اعتبار به بند خاکی قول داده شد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
درخواست حفر چاه عمیق در بالادست روستارا داشتیم که جواب اداره مربوطه کاملا منفی است ،مشکل طرح هادی این روستا چند سال است که برزمین مانده است وجهت ادامه کار نیازمند اعتبار است ،مشکل راه ارتباطی روستا به شهروکم عرض بودن جاده از دیگر مشکلات این روستاست.
دامداران به دلیل خشکسالی های اخیر مجبور به فروش دام های خود به دلالان با چک های مدت دار می شوند ودامداران نیازمند کمک ومساعدت برای خرید آذوقه ودام خود هستند.
قرار بود حداقل هفته ای یک روز بهورز دراین روستا مستقر شود واین هم اجرایی نشد.
حال اگر سکونت مردم در روستاها برای مسئولان مهم است به دنبال یک برنامه مناسب برای محرومیت زدایی باشند.
وی گفت: اگر ما قبلا شاهد مهاجرت روستائیان به شهر قاین بودیم اینک شاهد مهاجرت همشهریان ازشهر به شهرهای مجاور وکلان شهرها هستیم واگراین رویه پیش گرفته شود زنگ خطری برای روستاها وشهرهای کوچک خواهد بود وبا تخلیه روستاها امنیت مرزی نیز به خطرخواهد افتاد.
پس از ارائه مشکلات در هرروستا مسئولین امر پاسخگوبودند.
بیکی بخشدار مرکزی قاین در جمع اهالی روستاها به ارائه گزارشی از فعالیت های اجرا شده درروستاها به خصوص در ۳سال اخیر پرداخت وگفت: ما خود در جریان مشکلات هستیم وامروز برای این که به توسعه پایدار درروستاها برسیم احتیاج به همکاری مردم واعتبارات دولتی است .
وی بیان داشت: در۳ساله دولت یازدهم اعتبارات خوبی در حوزه دهیاری ها ودر تک تک روستاها داشته ایم.
وی افزود: ازبدو تاسیس نهاد دهیاری ها که حدود ۱۱سال در کشور می گذرد ۸۲هزارمیلیاردریال به سازمان دهیاری ها تخصیص یافته است که ۵۲هزار میلیاردآن مربوط به ۳سال اخیر است که بالغ بر۶۳درصد اعتبارات دراین دولت بوده است.
بیکی با اشاره به خشکسالی های اخیر وعدم نزولات آسمانی گفت: وضعیت آب در حالت بحرانی است وبا توجه به این که معیشت مردم منطقه ما کشاورزی است لذا دراین زمینه مشکلات فراوانی درشهرستان وکشورداریم اما با همه این وجود توانسته ایم در سطح کشور بعد از ۱۰سال به خودکفایی گندم برسیم .
بخشدار مرکزی قاین گفت: باوجود این خشکسالی ها باید به سمت وسوی صنایع دستی وگردشگری پیش رفت ودولت هم باید بیشتر حمایت کند.
وی همچنین از تفاهم نامه استانداری وبنیاد برکت برای اجرای طرح هادی در برخی از روستاها خبر داد وگفت: روستای رزدنبل برای اجرای این طرح پیشنهاد شده است و۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح درنظرگرفته شده که به محض تامین اعتبار کار اجرایی خواهد شد.
دراین دهگردشی هرکدام از روسا ونمایندگان ادارات به ارائه پاسخ گویی پرداختند.
در خصوص اجرای طرح هادی در دوروستای کلاتع نصیر ومهنج شیری رئیس مسکن وشهرسازی قاینات گفت: علت عدم اجرای طرح هادی در روستاها درسال گذشته به دلیل عدم تخصیص اعتبارات بود وامسال هم این روستاها در دستور کار قراردارد وبه محض تامین اعتبار اجرایی خواهد شد.
سجادی نماینده جهاد کشاورزی نیز گفت: با توجه به مجوزهای بی رویه ای که سال های گذشته ودر دولت قبل برای حفرچاه داده شده است وخراسان جنوبی هم مازاد برظرفیت استان مجوزصادر شده است براساس قانون امکان دریافت مجوزبرای حفرچاه وجود ندارد.
وی در خصوص تسهیلات بانکی نیز گفت: درزمینه پرداخت تسهیلات با نرخ۱۴درصد مشکلی برای معرفی کشاورزان نداریم وهمچنین کشاورزانی که قبلا تسهیلات دریافت کرده اند دولت نیز این همکاری را درزمینه استمهال وام های آنها به مدت ۳سال کرده است وبا مراجعه به بانک می توانند وام خودرا استمهال کنند.
عباسی رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری قاین نیز از برگزاری کلاس های هنری وصنایع دستی در روستاها خبرداد وگفت: روستای مهنج یکی از روستاهایی است که روی موضوع صنایع دستی وگردشگری ان کار شده است وتاکنون ۲اثر تاریخی دراین روستا شناسایی شده است وهمچنین سفره آردی این روستا که یکی از هنر های صنعتی کشوراست نشان ملی گرفته است .
وی در خصوص راه اندازی کارگاه رنگرزی سنتی دراین روستا گفت: دستگاه رنگرزی به قیمت ۱۵میلیون تومان به صورت رایگان در اختیار خانواده بانوی هنرمند مهنجی که در سفره آردی نشان ملی گرفته است قرارداده شده است وهمچنین ۳۰میلیون وام کم بهره در اختیار این شخص برای گسترش کارگاه قرار گرفته است وبازهم اگر افرادی متقاضی باشند برای گسترش بیشتر این کارگاههامیتوانیم به بانکهای عامل معرفی کنیم.
وی از تاسیس شرکت تعاونی بانوان هنرمند در روستای مهنج خبردادوگفت: دراین روستا وروستاهای مجاور بانوان هنرمند زیادی داریم وباتوجه به خشکسالی های اخیرورکود کشاورزی در منطقه باید روی صنایع دستی وگردشگری کارکرد .
زراعتکار نماینده بهداشت ودرمان قاین نیز دلیل عدم موافقت با راه اندازی خانه بهداشت در روستاهای مذکور را عدم به حد نصاب رسیدن جمعیت روستاها ویا این که در روستاهای مجاور خانه بهداشت قراردارد ذکر کرد .
وی همچنین گفت: مشکل حضور بهورز در روستاها تا اردیبهشت۹۶مرتفع خواهد شد.
عیدی رئیس آبفار قاین نیز از حفر چاه در نزدیکی کارخانه سیمان قاین خبر داد وگفت: اگر با حفر این چاه در عمق۲۵۰متری به آب برسیم مشکل آب ۱۹روستای حومه شهر قاین حل خواهد شدوروستاهایی که امروزاین مشکل را مطرح کرده اند با امید به این که باحفاری چاه در عمق ۲۵۰متر به آب برسیم نیز حل خواهد شد.
وی گفت: اگر درسنوات گذشته به فکر یک چاه رزرو می بودند اکنون شاید با این مشکلات اساسی دست وپنجه نرم نمی کردیم.
عیدی افزود: از ۱۳۱۵کیلومتر انشعابات روستایی۴۱۸کیومتر فرسوده است که برای تامین آن ۲۲میلیاردتومان اعتبار نیاز است.
سلطانی رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری قاین نیز احداث بند خاکی را منوط به تامین اعتبارات دانست وگفت: درسال ۹۳این موضوع مطرح شد که به دلیل اختلافاتی که برسرزمین وجود داشت انجام نشد ودر سال گذشته نیز با پیگیری های انجام شده ۱۰۰میلیون اعتبار از محل ماده۱۸۰اعتبار گذاشته شد که هیچ ریالی تخصیص نیافت وامسال نیز۱۵۰میلیون اعتبار گذاشته شده وبه محض تامین اعتبار کار آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا