سیاسی

بیماری‌هایی که سلامت انسان و دام‌ را نشانه گرفته است

به گزارش نسیم قائن ، همیشه بیماری‌های فراوانی دام‌ها را تهدید می‌کند که اگر دام‌ها به هر یک این بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های واگیر دچار شوند به دامپروری کشور زیان‌های اقتصادی زیادی می‌رسد، در نتیجه تلاش و زحمت‌های شبانه‌روزی دامداران به خطر می‌افتد. جابه جایی دام‌ها از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، می‌تواند باعث انتقال یک بیماری از یک منطقه به مناطق دیگر شود، درنتیجه شرایط گسترش یک بیماری در استان و کشور فراهم خواهد شد. در این صورت به راحتی نمی‌توان بعضی از بیماری‌ها را درمان کرد. اگر هم امکان داشته باشد، هزینه‌های زیادی خواهد داشت.
از طرف دیگر، مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا دام، سلامت خود را به دست آورد، درنتیجه مقدار تولید آن کم خواهد شد که این به سود دامدار نیست.
به این ترتیب برای سلامت دام‌ها و جلوگیری از کم شدن تولیدات دامی، باید درکنار سایر راه‌ها به مایه‌کوبی یا واکسیناسیون دام‌ها توجه شود.
یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات غیر نفتی کشور است که با توجه به پتانسیل‌های موجود در حوزه دام و طیور توجه به بازارهای منطقه‌ایی ضروری است که این امر جز با اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی درمانی دامپزشکی قابل اجرا نخواهد بود.
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻛﺮﻩ ﺧﺎﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺩﻫﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻭﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺻﺮﻑ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ‌ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری‌ها ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻚ، ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی از میان یک هزار و ۷۰۹ عامل بیماری‌زا، ۸۳۲ عامل یعنی ۴۹ درصد آنها از طریق حیوانات به انسان منتقل می‌شوند.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، فرآورده‌های لبنی و گوشت آلوده، شایع‌ترین مواد غذایی هستند که موجب ابتلا انسان به این بیماری‌ها نظیر تب مالت، سیاه زخم، بیماری‌های انگلی و … می‌شوند.
واکسیناسیون؛ اصل مهم در پیشگیری
محمد اصغرزاده معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه واکسیناسیون اصل مهم در پیشگیری است، به ایسنا گفت: مایه‌کوبی یا واکسیناسیون یکی از بهترین و راحت‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دامی است.
وی با بیان اینکه مایه‌کوبی بر روی انواع دام‌ها مانند گاو، گاومیش، شتر، گوسفند، بز و انواع پرندگان از لحظه تولد تا پایان تولید انجام می‌شود، افزود: مایه‌کوبی، دام را از مبتلا شدن به انواع بیماری‌ها حفظ می‌کند. معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: بررسی سابقه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که به علت مایه‌کوبی نشدن دام‌ها و با گسترش بیماری‌های خطرناک، زیان‌های فراوانی به دامداران رسیده است. اصغرزاده ادامه داد: طاعون، شاربن، تب برفکی، بروسلوز، سل ، آبله ، آنتروتوکسمی، قانقاریا، آگالاکسی است که خوشبختانه امروزه واکسیناسیون به موقع دام‌ها مقدار این زیان‌ها را بسیار کم کرده است.
بیماری آبله گوسفند و بز
وی درخصوص بیماری آبله گوسفند و بز، گفت: این بیماری ویروسی بسیار واگیردار در نشخوارکنندگان کوچک است.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: نشانه این بیماری به وجود آمدن تاول و ضایعاتی در روی پوست قسمت‌هایی از بدن است که پشم ندارد که این قسمت‌ها شامل؛ پلک چشم، سوراخ‌های بینی، لب‌ها، سینه، شکم و پستان است.
اصغرزاده با اشاره به اینکه این تاول‌ها ممکن است در دهان باعث ترشح زیاد بزاق شوند، اظهار کرد: ممکن است درتاول‌ها، میکروب‌های دیگری نیز وارد شوند که سبب بالا رفتن درجه حرارت بدن گوسفند می‌شود.
وی تصریح کرد: به طور کلی مرگ و میر دراثر آبله به دلیل حمله همین میکروب‌ها است، درحالت‌های شدیدتر بیماری، یک هفته بعد از به وجود آمدن نشانه‌ها، دام تلف می‌شود.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: زیان‌های اقتصادی ناشی از بیماری در اثر کاهش تولید شیر، آسیب به کیفیت پوست و پشم و دیگر تولیدات، سقط،کاهش وزن، حساس شدن دام به عفونت‌های تنفسی و هجوم حشرات و تلفات است.
اصغرزاده با بیان اینکه تنها راه پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون به موقع دام‌ها است، افزود: این بیماری در بزها نیز بوجود می‌آید و آنها را تلف می‌کند، اما گسترش آبله بزی در گوسفندان بسیار خطرناک است و سبب تلفات نیمی ا زگوسفندان خواهد شد.
بیماری شاربن “سیاه زخم”
وی اظهار کرد: شاربن از بیماری‌های بسیار شدید و فوق‌العاده خطرناک و کشنده دام‌ها به خصوص گوسفند و گاو است.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: این بیماری به انسان نیز منتقل می‌شود و بیماری سیاه زخم را بوجود می‌آورد.
اصغرزاده تصریح کرد: شاربن با مرگ ناگهانی دام و خارج شدن خون تیره از سوراخ‌های طبیعی بدن مانند گوش، دهان، بینی و فرج مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: این خون لخته نشده و لاشه دام خیلی زود گندیده و گازدار می‌شود، اگر لاشه چنین دام‌هایی باز شود خونابه ژله مانندی درداخل شکم دام دیده می‌شود.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: علاوه بر رخداد طبیعی بیماری، عامل این بیماری به عنوان یک تروریست بیولوژیکی نیز مطرح است به طوری که در سال ۲۰۰۱ موجب مرگ ۵ نفر و ایجاد بیماری در ۲۲ نفر شد.
اصغرزاده ادامه داد: دلیل انتخاب این باکتری به عنوان بیوتروریست انتقال و گسترش آن از راه تنفسی است که بیشترین میزان مرگ و میر را سبب می‌شود.
بیماری سیاه زخم در انسان
وی با بیان اینکه انسان بطور قابل ملاحظه‌ای در برابر بیماری‌ها مقاوم‌تر از علف‌خواران است، افزود: با این وجود مرگ ناشی از این بیماری در انسان غیر معمول نیست.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: شاربن جلدی یا سیاه زخم حدود ۹۵ تا ۹۸ درصد موارد بیماری انسانی را شامل شده که با آلوده شدن زخم و بریدگی و خراش‌های پوستی حادث می‌شود.
اصغرزاده افزود: فرم تنفسی از طریق استنشاق گرد و غبار آلوده به هاگ باکتری و فرم گوارشی از طریق مصرف گوشت، مواد غذایی و آب آلوده وارد دستگاه گوارش انسان می‌شود.
وی تصریح کرد: گزش حشرات و تماس با خون و لاشه دام‌های تلف شده و پوست آلوده از جمله راه‌های انتقال بیماری در انسان است.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: برای جلوگیری از سرایت بیماری سیاه زخم به انسان و انتشار بیماری درمحیط اطراف، دام بیمار باید کنترل شود.
اصغرزاده ادامه داد: برای همین، لاشه‌های آلوده باید سوزانده یا درگودال عمیقی با آهک دفن شوند، همچنین محیط زندگی دام‌ها باید با مواد ضد عفونی کننده قوی ضد عفونی شودو به علاوه دام‌های سالم خیلی زود بر علیه بیماری، واکسینه شود.
بیماری بروسلوز یا تب مالت
وی با بیان اینکه بیماری تب مالت در بیشتر دنیا وجود دارد، افزود: این بیماری به دلیل تلفات و زیان‌های زیادی که به دامداران وارد می‌کند، اهمیت زیادی دارد.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: بیماری تب مالت بین انسان و دام مشترک است، افرادی که به هر شکل با دام ارتباط دارند ممکن است به این بیماری دچار شوند.
اصغرزاده ادامه داد: از زیان‌های اقتصادی مبتلا شدن به این بیماری می‌توان به کم شدن تولید شیر، سقط جنین و زیاد شدن فاصله بین دو دوره شیردهی و از دست رفتن ارزش اقتصادی دام‌ها اشاره کرد، همچنین فاصله بین دو آبستنی زیاد می‌شود و نازایی‌های همیشگی یا موقت به وجود می‌آید.
وی تصریح کرد: با توجه به استقرار کشور ما در یکی از پرخطرترین مناطق به دلیل تعدد و تنوع بیماری‌های دامی، نبود برنامه هوفمند کنترل بیماری در برخی از کشورهای همسایه، وجود مرزهای طولانی خاکی با کشورهای همجوار، کوچروی بخش قابل توجه ایی از جمعیت دامی و پرورش توامان انواع دام در کشور، مبارزه با این بیماری از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه منابع آلودگی ترشح‌های رحم، جنین سقط شده و جفت هستند، گفت: این منابع خیلی زود باید از بین بروند و جایگاه آنها ضد عفونی شود.
اصغرزاده افزود: مناسب ترین راه جلوگیری از گسترش بیماری، واکسیناسیون به موقع دام‌ها است، همچنین شناسایی دام‌های آلوده از راه آزمایش آن‌ها و کشتار حیوانات آلوده از راه‌های دیگر پیشگیری است.
بیماری تب برفکی
وی اظهار کرد: یکی از بیماری‌های مهم گاو و گوسفند و بز، بیماری تب برفکی است، این بیماری بسیار واگیر است.
معاون سلامت دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: کم شدن تولید، هزینه‌های بسیار زیاد ریشه‌کنی و توقف نقل و انتقال گله‌ها دربین کشورها “صادارات و واردات دام و فرآورده‌های دامی” از مهمترین زیان‌های اقتصادی دراثر این بیماری است.
اصغرزاده ادامه داد: این بیماری از راه تنفس منتقل می شود، شروع بیماری با کم شدن شدید شیر، تب بالا و ورم بافت‌های دهان همراه است، ورم بافت‌های دهان به تاول‌هایی به قطر ۲ سانتی متر روی زبان و بافت دهان تبدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: این بیماری دربره‌ها باعث مرگ و میر فراوانی می‌شود و بهترین روش کنترل بیماری از راه واکسیناسیون است.
وجود بیش از ۳۰ هزار راس دام سنگین در خراسان جنوبی
علیرضا رفیعی‌پور مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز به ایسنا گفت: بیش از ۳۰ هزار و ۲۰۰ راس دام سنگین صنعتی و روستایی در استان وجود دارد.
وی افزود: مدت زمان اجرای طرح تب برفکی ۲۰ روز کاری است که به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و همچنین افزایش درصد پوشش مایه کوبی دام‌ها، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای در زمان اجرای طرح تشدید و نقل و انتقال دام‌ها محدود شده و از تردد دام‌هایی که تحت پوشش واکسن مذکور قرار نگرفته باشند، جلوگیری می‌شود.
رفیعی‌پور با تاکید بر اینکه مردم باید توصیه‌های بهداشتی بازرسان دامپزشکی را جدی بگیرند، افزود: شهروندان با مشاهده هر نوع فرآورده خام دامی تغییر شکل یافته یا شرایط نگهداری غیر مناسب را به شبکه دامپزشکی گزارش دهند.
وی افزود: با توجه به شروع فصول گرم سال و امکان آلودگی و فسادپذیری بالای فرآورده‌های خام دامی از تولید تا مصرف، کارشناسان شبکه در بازدید و نظارت های صورت گرفته شرایط ظاهری و روش مناسب نگهداری مواد غذایی با منشاء دامی را مورد توجه ویژه قرار می‌دهند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: واحدهای مجاز عرضه و نگهداری گوشت قرمز، ماهی، مرغ، آلایش دام و طیور به اشکال منجمد و تازه را باید در یخچال و سردخانه‌های مناسب نگهداری فرآورده‌های خام دامی از نظر برودت و دما قرار دهند و مواد غذایی بسته‌بندی شده و هر نوع فرآورده‌های خام دامی باید با رعایت زنجیره سرد جابه جا شده و بلافاصله در مکان‌های نگهداری مناسب تخلیه شود و برابر ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی فرآورده‌های خام دامی تازه در دمای چهار تا صفر درجه سانتیگراد و منجمد در دمای منفی ۱۸ درجه سانتیگراد باید به مصرف کنندگان عرضه شود.
رفیعی‌پور اظهارکرد: توصیه می‌شود، شهروندان در هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی شرایط نگهداری، مشخصات روی بسته‌بندی و شکل ظاهری آن را به دقت بررسی کرده و همچنین تهیه تخم مرغ نشانه‌دار و گوشت قرمز ممهور به مهر دامپزشکی تضمین کننده سلامت فرآورده‌های خام در تمامی ایام و فصول گرم و سرد سال است.
اجرای اقدامات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان ودام
وی ادامه داد: کنترل دقیق مبادی ورودی و خروجی استان از طریق پست‌های قرنطینه دامپزشکی به صورت شبانه‌روزی اعمال شده و از تردد هرگونه محموله‌های دامی و فرآورده‌های خام دامی فاقد مجوزهای مربوطه جلوگیری می‌شود.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: برابر برنامه‌های مبارزه و کنترل بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام برای تامین سلامت دام ها و پیشگیری از بروز بیماری ها و مخاطرات بهداشتی برای جمعیت دامی و انسانی جامعه اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی بصورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.
رفیعی‌پور تاکیدکرد: هر گونه نقل و انتقال دام باید با مجوز سازمان دامپزشکی انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: واکسیناسیون دام‌های حساس یکی دیگر از ابزارهای مهم برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی است، اما مهمترین موضوع که باید از سوی دامداران مورد توجه قرار گیرد رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه‌ای است.
وی اظهار کرد: ضروری بودن رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه‌ای از سوی دامداران از آنجا اهمیت دارد که دوره اثر گذاری واکسن‌ها متغیر است و دام‌هایی که پس از گذشت چند ماه از زمان واکسیناسیون دوباره در معرض بیماری‌های خطرناک دامی و مشترک بین انسان و دام قرار می‌گیرند و ممکن است به بیماری‌ها مبتلا شوند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: دامداران برای جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری‌های دامی بهتراست از یک نوع دام در دامداری خود استفاده کنند، چراکه ممکن است برخی بیماری‌ها از طریق دام‌های دیگر منتقل شده و دام‌ها به امراض مبتلا شوند.
موردی از تب کریمه کنگو در خراسان جنوبی مشاهده نشده است
رفیعی‌پور با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز بیماری تب کریمه کنگو، مرس، هاری و آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان مشاهده نشده است، گفت: تاکنون تنها مواردی از بیماری تب مالت در استان گزارش شده است.
رفیعی‌پور، سریع انتشار بودن و مسری بودن را یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در این بیمارها دانست و افزود: علاوه بر این بعضی از این بیماری‌ها مثل مرسی، آنفولانزا فوق حاد پرندگان و تب کریمه کنگو واکسنی ندارند و این شرایط را سخت‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: عدم بروز علائم بیماری در دام‌ها در برخی از این بیماری‌ها از دیگر موضوعاتی است که مبارزه و پیشگیری با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام را مشکل‌تر کرده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: زندگی و مجاورت مردم روستایی و عشایری امکان انتقال این بیماری از حیوانات گوشخوار به حیوانات اهلی و در نتیجه به زندگی ما را ایجاد می‌کند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تب کریمه کنگو ۱۵ سال از مرزهای شرقی وارد شده است، گفت: با وجود گذشت ۱۵ سال از این بیماری امسال سه مورد تلفات ناشی از این بیماری در کشور داشته ایم.
خطر انتقال بیماری مرس در خراسان جنوبی
رفیعی‌پور ادامه داد: پس شرایط حساس مراقبت، کنترل و مبارزه مخصوص دامپزشکی نیست، بلکه همه دستگاه‌ها و مردم در این زمینه مسئولیت دارند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی به انتقال بیماری مرس از شتر به انسان اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی از استان‌هایی بوده که رتبه دوم پرورش شتر را دارد و هر چند این بیماری در استان ما وجود ندارد، اما در کشورهای همسایه وجود داشته و خطر بیخ گوش ما است.
رفیعی پور، خودداری از تماس بدون دلیل با دام و پرهیز از کشتار دام در غیر کشتارگاه را یکی از مهترین راه‌های پیشگیری از این بیماری‌ها عنوان کرد و گفت: مردم ما با خیال راحت می‌توانند محصولات دامی و طیور صنعتی را مصرف کنند، چراکه عاری از هر گونه بیماری مشترک است اما اگر در غیر کشتارگاه‌ها نیز اقدام به ذبح دام شود، بعد از ۲۴ ساعت سردسازی عاری از هر گونه بیماری خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بیماری مانند تب مالت عامل اصلی انتقال “کنه” است که باید از تماس با این حشره باید پرهیز کرد، افزود: برای حافظت از خود در برابر این بیماری باید از مصرف خام فراورده‌های لبنی و دامی خودداری کرد.
۳۵۰ هزار راس بز و بزغاله بر علیه تب مالت واکسینه می‌شوند
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه آنفولانزای فوق حاد پرندگان برای خود پرنده نیز کشنده است، اظهار کرد: این بیماری ممکن است از تنفس، فضولات و ترشحات آلوده او منتقل شود و بنابراین باید از تماس بدون دلیل با پرندگان و از تماس با پرنده تلف شده پرهیز شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود، امسال بیش از ۳۵۰ هزار راس بز و بزغاله بر علیه بیماری تب مالت واکسینه شوند، افزود: امسال بیش از ۸۰۰ هزار گوسفند و بز مادر برای پیشگیری از این بیماری واکسینه می‌شوند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اضافه کرد: امسال جاری بیش از ۵۰۰ هزار راس دام برعلیه تب کریمه کنگو واکسینه و بیش از دو میلیون متر مکعب جایگاه نگهداری دام سم‌پاشی می‌شوند.
رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: برای حفاظت از طیور نیز تا پایان امسال ۳۰۰ میلیون دز واکسن به پرندگان و جوجه‌ها تزریق می‌شود.
کنترل ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﺳﺖ.
خبرفارسی خراسان جنوبی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا