سیاسی

بیش از۱۰۰پروژه درشهرستان درحال انجام است /حقوق شهرستان های قاینات وزیرکوه در زمینه های ورزشی طی ۱۰سال گذشته کاملا ضایع شده است

به گزارش نسیم قائن ، هروی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در جمع خبرنگاران شهرستان گفت:یکی از مهمترین راههای مبارزه باآمریکا خدمت به مردم است ووخبرهای خوشی که برای مردم شهرستان دارم درراستای خدمت به مردم است .
وی بااشاره به اینکه بیش از۱۰۰پروژه عمرانی در شهرستان های قاین وزیرکوه درحال انجام است گفت:یکی از این پروژه ها بحث جاده سازی است که برای اولین بار درکشور روسازی بتن در شهرستان قاین کلید خواهد خورد
هروی بیان داشت این دستگاه ظرف چند روز گذشته از کشور آلمان وارد ایران شده است وظرف مدت کوتاهی به شهرستان قاین آورده خواهد شد.
وی از حضور وزیر راه درماههای آینده جهت بازدید از این پروژه عظیم درشهرستان قاین خبر داد.
نماینده مردم قاین بیان داشت با آغاز به کاراین پروژه دوبُرد برای قاین خواهد بود یکی اینکه برای اولین باردر کشوربا این سبک مدرن روسازی بتن در شهرستان قاین اجرامی شود ودیگربا توجه به اینکه ماده اصلی این بتن از کارخانه سیمان قاین تامین می شوداسباب برکت برای کارخانه سیمان خواهد بود.
وی افزود:در بحث روسازی بتنی باوجود اینکه ضخامت لایه راه وجاده کمتر از قطرآسفالت است اما مقاومت ان ۲یا۳برابر آسفالت است واعتباری که برای این کار هزینه می شود به مراتب کم هزینه تر آنچه که امروزه در راهسازی هست خواهدبود.
هروی افزود:روسازی بتنی براساس آخرین استاندارسازی های بتنی است واین کار جواب داده است وبرای اولین بار در قاین این کار صورت می گیرد و از نظر صرفه اقتصادی کاملا به صرفه است چه درجهت استفاده از مواداولیه که درمنطقه ما وجود دارد وما بیشتر از آن که وابسته به قیرباشیم از بتن بیشتر استفاده خواهد شد واز جهت استحکام ومقاومت به مراتب قوی تراست واگر این موضوع به جدیت پیگیری شود تصور می کنم در مدت کوتاهی بتوانیم این منطقه را به این شیوه تکمیل کرد
نماینده مردم قاین وزیرکوه گفت:یکی از کارهای اساسی که درشهرستان اجرا خواهد شد اجرای طرح ۳تقاطع هم سطح در شهرستان است است که انتظارم ازمردم این است که دراین زمینه همکاری هایی داشته باشند چراکه ممکن است دراین راستا تخریب هایی داشته باشیم وبرخی اراضی دراین حیطه قراربگیرد وچون پل ها،پل های عظیمی است که برای اولین بار انجام می شود تاکید داریم که هیچ قسمتی از این طرح وبرنامه ونقشه نباید ناقص شود ومن تصور می کنم مردم وکسبه ما به این راضی هستند که یک طرح عظیم درمنطقه بخورد ولوبرای برخی از افراد وهمشهریان ضرر داشته باشد وامیدواریم تا دویاسه ماه آینده نیز این مقوله آغاز شود.
وی در خصوص ایجاد اشتغال دراین زمینه نیز گفت: یکی از بحث های اشتغال زایی جذب وبکار گیری مهندسین بومی است وانتظاردارم با راه اندازی پروژه های عمرانی،راه سازی ،پل سازی ،کارخانه هایی مثل آهک صنعتی وفولاد بتوانیم زمینه های جذب نیروی متخصص یا مهندسین بومی را هم داشته باشیم
هروی درادامه گفت:با توجه به اینکه دانشگاههای ما در ماههای گذشته رشد کمی بسیار بالای داشته اند و در ماههای آینده شاهدبهره برداری چندین رشته کارشناسی ارشدو دکترا درشهرستان قاین خواهیم بودامیدوارم بستر مناسب برای تامین نیروی متخصص درمنطقه فراهم شودیعنی هدف اصلی ازایجادمراکزدانشگاهی درمنطقه اولین رویکردش جذب نیرو درخود منطقه است ودروهله دوم بتوانیم این نیروها رادرمناطق دیگرهم استفاده کنیم.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه به ادامه پروژه گازرسانی در شهرهای قاین وزیرکوه اشاره نمود وافزود:در ادامه طرح های گاز رسانی به شهرستان قاین و زیرکوه مناقصه گاز رسانی دو شهر اسفدن و حاجی آباد آغاز شده است و از روزهای آینده شاهد فعالیت گازرسانی در کوچه ها و خیابان های این دو شهر خواهیم بودوبااتصال به شبکه اصلی تا آخرسال این دوشهر به شبکه گازرسانی کشورمتصل می شوند واین گازرسانی درسال های آتی تا بارنجگان نیز ادامه پیدا خواهد کرد وبه دنبال تامین بودجه آن هستیم.
وی افزود:از ۲۸ پروژه ای که در استان بعنوان پروژه های عظیم گازرسانی در حال کار است ۲۱ پروژه متعلق به قاینات است واین حجم گسترده پروژه رادرمنطقه می رساند
روستاهایی مثل نوغاب حاجی آباد هم موافقت گازرسانی آن گرفته شده است وبه زودی گازرسانی به این روستا هم آغازخواهدشد
وی ازدیگر طرح های عمرانی را آسفالت جاده های روستایی عنوان نمود وگفت:باتوجه به تامین قیر مورد نیاز راههای شهری وروستایی وتاکیدات انجام شده انتظار داریم بسیاری از شریانهای اصلی ومواصلاتی شهرستان جاده هایش آسفالت شود.
هروی بیان داشت:بیش از۱۰۰پروژه عظیم در شهرستانهای قاینات وزیرکوه درحال انجام است که درنوع خودش درتاریخ منطقه بی سابقه است واین را باتوجه به این باید درنظر گرفت که ما بدترین زمان ممکن برای بودجه واعتبارات راداشته ایم وبازهم تاکید می شود پروژه های اساسی کلید خورده است وماده۲۱۵آن گرفته شده است که آنهاهم اهمیت دارد ودر بحث راه وراه سازی بحث راه آهن به عنوان یکی از بزرگترین پروژه ها وامیدهایی است که صورت گرفته است.
پروژه راه آهن از عظیم ترین پروژه های استانی است واین پروژه درسال۹۳برای اولین بار کلید خورد ودر سال ۹۴وارد ردیف بودجه شدواین پروژه باید طی ۵سال تمام شودودر این زمینه اصرار داریم که بخش خصوصی یا فایناس وارد شود وتامین اعتبار برای این پروژه شود وامید داریم که راه اهن بتواند اسباب یک تحول عظیم وماندگاردر استان ومن جمله شهرستان قاینات را به وجود آورد
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت:پروژه های ورزشی شهرستان براساس جلسه هایی که هفته های گذشته باوزیر ومعاونین وزیر وجلسات متعدد بامدیر کل ورزش استان داشته ایم در دستور کار قرار گرفته است برخی به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: حقوق شهرستان های قاینات وزیرکوه در زمینه های ورزشی طی ۱۰سال گذشته کاملا ضایع شده وبسیاری از طرح ها با وجود تخصیص اعتبارات هیچ گاه عملیاتی نشده است
گلایه واعتراض خودرادراین زمینه به آقای وزیر اعلام نموده ام وهمچنین تذکراتی به وزارت ورزش در خصوص توزیع ناعادلانه اعتبارات داده ام وبه همین خاطر با دستور سریع وزیر محترم بسیاری از طرح های ورزشی نیمه تمام شهرستان های قاینات وزیرکوه مثل طرح های افین،آبیز،گود باستانی حاجی آباد وبخصوص دوتا ساختمان اداری ورزش در قاین وزیرکوه که وجود خارجی نداشته اند و باید تکمیل بشود وسریعا تحویل شود
از جمله سالن های ورزشی درروستاهای تیغاب،زول،بیهود نیز تخصیص اعتبار می خواهد وهیچ کس نمی تواند بگوید بدون اعتبار من می توانم این هارا تکمیل کنم وماهم اصرارداریم که اگر پروژه ورزشی می خواهد انجام شود درهمه مناطق روستایی باشد نه دریک روستا ،اینکه بارها اعلام کرده ایم توزیع اعتبارات باید درآن عدالت محور باشد به جد پیگیر این قضیه هستیم ونمی خواهیم روستاهایی درشهرستان داشته باشیم که هیچ توجهی به آن نشود .چه دربحث بهداشت وچه دربحث راه سازی یا ورزش یا بخش های مختلف سعی شده است توزیع امکانات عادلانه باشد.
زمین چمن قاین درتابستان آماده می شود ،زمین چمن مصنوعی اسفدن به زودی آماده خواهد شد ،استخر شنای بانوان آماده شده .در روزهای آینده به بهره برداری خواهد رسید ،سالن سرپوشیده بانوان قاین هم آماده شده است وبه بهره برداری می رسد
یک تحول عظیم در پروژه های ورزشی دوشهرستان قاین وزیرکوه آغازشده است
درماههای گذشته به هیئت های ورزشی شهرستان نیز کمک هایی شده است ودر برخی از مواقع بالاترین کمک هادراستان حتی به هیئت های ورزشی شهرستان بوده است وقول می دهم که در روزهای آتی نیز کمک هایی به هیئت های ورزشی شهرستان بازهم داشته باشیم
وی درادامه فعالیت های انجام شده گفت:راه اندازی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد ازدیگر خوش خبری هایی بود که در چند روز گذشته درشهرستان قاینات داشتیم که با حضورمعاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی این کار صوت گرفت وامیدوارم که دانشکده دولتی علوم پزشکی هم به زودی درقاینات کلید بخورد وجلسات عدیده ای دراین زمینه داشته ایم
هدف نهایی ما این است که استقلال شبکه بهداشت درمان را از مرکز استان داشته باشیم وبرنامه هایی هم داشته ایم وموافقتهای اولیه هم صورت گرفته است واین می تواند یک بحث خیر برای شهرستان باشد
گمرک یزدان تاجایی رسیده است که از وزارت کشور اعلام شده است که باید گمرک یزدان به زودی فعالیت خودراآغاز کد ودستگاهای ذیربط ازداخل کشورمامورشده اندزمینه مجدد فعالیت این گمرک را فراهم کنند.
درسفر رئیس جمهور افغانستان به ایران به صورت شفاف بحث گمرک یزدان مطرح شد وباتوجه به اینکه هیئت وزیران درسال ۸۴اینجارا به عنوان گمرک اعلام کرده است وروسای جمهور هم این را تایید کرده اند رایزنی های شده است ودر صورتی که کارشکنی ها مارامصون بگذاردامیدواریم بتوانیم موافقت های مکتوب ورسمی خودرا درراه اندازی این گمرک انجام دهیم واین گمرک به عنوان یکی از راههای تحول در دوشهرستان زیرکوه وقاینات مجددا کارخودرا از سرگیرد.
وی درخصوص نشریه آیینه تلاش که در شهرستان منتشر شده است گفت: من همیشه گفته ام که پیگیری ها،همراهی ها وهمدلی بین همه دستگاهها مارا به نتیجه خواهد رساند وهمیشه فریاد من این بوده است که اگر قرار است کاری به نتیجه برسد در سایه وحدت است وامروز ازاینکه می بینم گاهی هجمه علیه نماینده بوده ودامن آن به فرماندار وامام جمعه می رسد مقداری هشدار می دهم واینها زمینه خوبی درحالی که بیش از۱۰۰پروژه درشهرستان درحال انجام است نیست.
اگر می خواهیم این پروژه ها به جایی برسد باید وحدت رویه بین همه مسئولین ومردم به وجود بیاید .اگرآفت بزرگ تاریخ این منطقه یعنی اختلاف محوشود میتوان به آینده قاینات امیدواربودوگرنه اگرقرارباشدچوب تخریب مجددا درمنطقه زده شود وبه طبل ناهمسازی زده شود مجددا وضعیت نابه هنگام ونابه جوری خواهیم داشت
یکی دیگر ازکارهایی که در ماههای گذشته انجام شد گرفتن حق مرزی فرهنگیان بود که از اول تیرماه فرهنگیانی که دراین منطقه کار می کنند خواهند گرفت.
پیگیری شعب بانک کشاورزی،در۴نقطه،تیغاب،زهان،شاهرخت وقومنجان صورت گرفته است وموافقیت های اولیه به رغم مخالفتهای عدیده گرفته شده است وامیدواریم که این پیگیری نتیجه خوبی داشته باشد.
وی کمک ۲۵میلیونی خاص به یکی از نشریات شهرستان را تکذیب کرد وگفت:ماکمک ۲۵میلیونی خیلی گرفته ایم ونامه هایش هست اما این کمک ها به برخی از آموزشگاههاومدارس وخوابگاههاست ودست خط وزیر هم هست ویا۵۰میلیون برای پارک علم وفن وآوری ویا برای هیئتهای ورزشی پول وجاهایی که درخواست داده اند کمک گرفته ایم ودر واقع کمک هایی که درماههای گذشته به برخی از ارگانها وفضاهاشده است براساس درخواستهای خودشان بوده است ومن ادعا نمی کنم که ما نسبت به هیچ گروه،هیچ نشریه وهیچ دستگاه وسازمانی به نسبت سایر سازمانها خواسته باشیم تنی وناتنی کرده باشیم
از همه نشریات ودستگاههای اجرایی که نیاز به بودجه های غیر استانی وبودجه های غیر محلی دارند هم میخواهیم درخواستهایشان را به ما منعکس کنند وما کمک خواهیم کرد اما کمک خاص به یک نشریه را تکذیب می کنم.
وی در خصوص سفر به ایرلند که دستاوردهایی هم داشت گفت: متاسفانه برخی از همشهریان وسایتهای استانی ما براین سفر خرده گرفتند ونسبت به این قضیه ناراحت هستند این سفر ما یک سفر بسیار کوتاه وبسیار پربار بود وتوانستیم با برخی از بلند پایگان اتحادیه اروپا مباحث صریحی درباره بحث مذاکرات داشته باشیم همچنان روابط تجاری ومنطقهنیز بحث جدی شد
وی ازآغاز به کار سایتهای متعدد در شهرستان خبر داد وگفت:سایت های گسترده ومتنوعی در شهرستان آغاز به کار خواهند کرد ورایزنی های اولیه انجام شده است ومن معتقدم که فضای خبری جامعه باید رشد بکند وحاضرم هرکمکی که از دست من برآید انجام دهم.
یکی از مهمترین دغدغه هایی که از وقتی مردم به بنده رای داده اند ومورد نظرشان بوده بحث اشتغال است وما اگر بخواهیم اشتغال را با شعارمطرح کنیم به مردم دروغ گفته ایم
در طی ۳سال گذشته سعی کرده ام با پیگیری های بحث هایی مثل فولاد،راه سازی،پادگان،گازرسانی،آبرسانی،ایجاد مراکز عظیم علمی،کارخانه اهک هیدراته ،بحث توسعه گردشگری در شهرستانها که می تواند زمینه اشتغال را فراهم کنیم اما اینکه انتظار داشته باشیم که پروژه هایی همچون فولاد به یکباره آغاز شود یا پروژه راه اهن یا پادگان پروژه هایی بوده اند که به گل نشسته اند وما دوباره آنهارا حرکت دهیم یکبار فعال شوند بعید است وزمان می خواهد.
وی افزود:زیرساختهای پروژه هایی همچون فولاد از اول درست نبوده است والان تکمیل می شود خیلی از این کارها الان انجام می شود بحث راه از پروژه های عظیمی است که الان درست می شود،بحث آب فولاد ومباحثی از این دست ویا بحث اراضی مردم که سعی شده است با آرامش حل شود تا بحث اشتغال را داشته باشیم.
وی بااشاره به هدر رفت وپرت آب در شهرستان گفت: در مرحله اول باید صرفه جویی در مصرف آب داشته باشیم با توجه به اینکه ۸۵درصد آب در منطقه با کشاورزی سنتی هدر می رودبایستی روش های درست کشاورزی نوین به کار گرفته شود .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا