سیاسی

به دنبال محرومیت زادیی در شهرستان قاین بوده ایم/صنعت گردشگری قاین باید تقویت شود

به گزارش نسیم قائن ، دکتر هروی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در جلسه شورای اداری شهرستان قاین با ارائه گزارشی از فعالیت های دوره خدمت ۴ساله خود گفت: علی رغم کمبود اعتبارات واینکه در فجیع ترین شرایط اقتصادی بوده ایم وسخت ترین دوره پس از انقلاب را طی کردیم اما اقدامات بسیار خوبی در شهرستان قاین وزیرکوه صورت گرفت و حرکت هایی که انجام شده است حرکت تصنعی نبوده است وکاربرای رضای خدا بوده است وبا وجود همه سختیها کار ها صورت گرفت.
وی افزود: اقداماتی در حوزه بهداشت و سلامت و خرید و توسعه تجهیزات پزشکی، توسعه دانشگاه ها و رشته های تخصصی پزشکی، جذب دانشجو و توسعه رشته های دانشگاهی، مخابرات و اینترنت، راه اندازی شبکه های دیجیتال، مجتمع های آبرسانی، گاز رسانی، طرح های هادی، آسفالت معابر و راههای روستایی و همچنین دعوت و حضور مسئولین بلند پایه کشوری در شهرستان به جهت بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان صورت گرفت واین اقدامات شعاری نبوده است.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه درادامه اظهارداشت:من با این فرافکنی که عقب ماندگی شهرستان محصول دیگران واستان و… است مخالفم ومعتقدم که عقب ماندگی ما محصول این بوده است که خود نخواسته ایم که اینجا رشد وتوسعه پیدا کند وامروزه مردم به این اراده ودرک وشعور رسیده اند که حقوقشان باید به آنها داده شود.
هروی به تصویب ۷میلیاردتومان بودجه به طرح آبرسانی آهنگران خبرداد وگفت: این میزان بودجه جدای از مصوبات قبلی پروژه است ودرجلساتی که هفته گذشته با مسئولین کشوری داشته ایم این بودجه مصوب شده است.
وی درخصوص پروژه راه آهن گفت: دودولت هند وایتالیا پای کار آمده اند واحتمال به یقین پروژه راه آهن را آغاز کنند وچون یک مصوبه ملی است ومصوبه وزارت خانه ودولت ومجلس را دارد ومطالعات تمام شده است ودراین زمینه کارهای خوبی انجام شده است وامیدواریم با پایان تحریم ها از کمک های بین المللی هم استفاده شود.
با توجه به شرایطی که به وجود آمده است تیم دیپلماسی با تمام قوا وارد میدان شده اند واز حیثیت وشرف نظام دفاع می کنند وهمان طور که سربازان ما همچون سردارسلیمانی در مرزهای زمینی پاسداری می کننددرمرزهای بین المللی هم تیم دیپلماسی دفاع می کنند واین نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت جهانی مطرح می شود وباید دنیاهم ماراباورکند وباورهم کرده است.
وی افزود: ایران به عنوان یک کشور قدرتمند مطرح است وبا اقتدار خود درعرصه جهانی ابراز وجود کرده است وبیداری اسلامی به همت رهبری رقم خورده است .
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت:عزت جمهوری اسلامی درعرصه جهانی باز گشته است واگرقرار براین است کشور مابه اقتدار برسد درپازل اقتصاد ملی ماهم باید جایگاه داشته باشیم وقاینات هم باید دراین زمینه نقش داشته باشد وباهرحرکتی چه دردرون استان وچه در کشورکه بخواهد بارشد شهرستان مقابله وممانعت کند برخورد می کنیم ومردم هم می خواهند که حقوق ضایع شده انهارابرگردانیم.
وی از راه اندازی جهاد دانشگاهی در شهرستان قاین خبر داد وگفت:قاینات به عنوان قطب دانشگاهی وعلمی وپژوهشی درآمده است وبا راه اندازی واحد مستقل جهاد دانشگاهی در قاین وهمچنین ایجاد رشته های پزشکی زمینه دانشکده پزشکی هم در شهرستان قاین فراهم خواهد شد.
هروی از دیگر پتانسیل های شهرستان به بخش صنعت وگردشگری اشاره نمود وگفت: در منطقه قاین باوجود زیرساختهای زیبا از صنعت گردشگری درست استفاده نشده است وباید پیگیر این موضوع بودو مجموعه گردشگری شهرستان باید تقویت شود وقاین باید قطب جاذبه گردشگری درشرق کشور باشد .
وی درپایان گفت: فلسفه انقلاب ما، انقلاب پا برهنگان بود و ما هم در مدت نمایندگی به دنبال محرومیت زادیی در شهرستان بوده ایم وتلاش کرده ایم مردم ما به آنچه شایسته آنند،دست یابند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا