سیاسی

به جای اینکه شهید ساز شویم شهید سوز می شویم

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام سوری از اساتید حوزه ودانشگاههای مشهد در یادواره شهدای گمنام شهرستان قاین در جوار ۵شهید جبل النور قاین گفت: درابتدای سخنم می گویم که:امیدوارم آمدن من،آمدن شما،برگزاری این یادواره نه نمایشی باشدنه همایشی باشد،نه سفارشی باشد خیلی وقتها کارهای ما همایشی است ودربسیاری از موارد هم نمایشی.
یک نمایشی وهمایشی واگر سفارشی هم شده بود انجام داده وسلب تکلیف کرده ایم ورفته ایم این یادواره ها باید هدایتی باشد نه سفارشی ونمایشی.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: آقا فرموده اند یاد شهدا هم کمتر از شهادت نیست چرا؟چون در شهادت هدایت بود ویاد شهدا هم بایستی هدایتی باشد
استاد دانشگاه اظهارداشت:قرارنیست وقتی گذاشته شود ودلهای خودمان رادراینجا آرام کنیم.
قرارنیست وجدان های خودمان را باسطحی ترین کارها که یاد شهدا باشد آرام کنیم وبه دنبال زندگیمان برویم واز رسم شهدا دورباشیم وفقط اسم شهدا را بیاوریم.
قرارما نبود ونخواهدبود وتکلیف ما بااین مسئله ساقط نمی شود.
وی گفت:رسیدن به مقصد مهم است هزارهزار ترن باشد وکسی نخواهد به مقصدی برودفایده ای نداردهزار هزار یادواره شهدا وسخنرانی باشد وکسی که نخواسته باشد شهید شود جایش اینجا نیست وبیاید وبرود هم بدردش نمی خوردوبه جایی نمی رسد. کسانی میتوانند دراین روزگارما خوب زندگی کنند بدون اینکه زندگی خوبی داشته باشند انها فقط شهدا هستند نه فقط شهدایی که جانشان شهید شده است .
شهید احمد کاظمی می گفت ما مجبوریم دراین عهد ،شهید زنده باشیم تا بتوانیم خوب زندگی کنیم فقط شهدای زنده خوب زندگی می کنند ماباید شهید زنده باشیم.
حجت الاسلام سوری درادامه افزود:اگر شهید نشده ایم به این معنی که زیرخاک بخوابیم ومقبره ای برایمان بسازند وحاجت از ما بگیرند خودمان باید به داد خودمان برسیم.
شهادت زنده یعنی حیات زنده یعنی درست عمل کردن،یعنی درست راه رفتن، یعنی درست حرف زدن،یعنی درست زن داری کردن ،درست شوهرداری کردن،درست معلمی کردن،درست شاگردی کردن،یعنی هرجایی که باشی درست باشی
روی منبر سخن گفتن من مشخص نمی شود که من یک روحانی خوبم درخانه هایمان مشخص می شود.
دریادواره ها مشخص نمی شود که ما شهید دوستیم در خانه هایمان مشخص می شود وقتی با زنمان حرف می زنیم با فرزندانمان حرف می زنیم دراداره پشت میز اداره کار می کنیم انجا محک شهید بودن ماست یا نیست.
حجت الاسلام سوری به برخی از آسیب های بعد از جبهه وجنگ اشاره کرد وافزود:آسیبی که ما بعد از جبهه وجنگ داریم وروز به روز هم بیشتر می شود این است که به جای اینکه شهید ساز شویم شهید سوز می شویم یعنی فرصت شهید سازی را از جامعه می گیریم درحالی که نَفس دین انسان را شهید می سازد هرجا پاروی نفست می گذاری آنجا به شهادت می رسی.
وی بیان داشت:حرمت شهدارا نادیده نمی گیرم ماداریم شهدایی که درجنگ کشته شدند وشهید نبودند نه جنگ ما حتی درصدر اسلام واینها تعدادشان کم هستند ونمی توانیم حرمت شهدارا به این تعداد کم از بین ببریم.
می شود کسی دردل جنگ باشد و شهید نشود ولو کشته بشود.
می شود در مغازه شخصی خود باشد ولی شهید باشد ،می شود دراداره خود باشد ولی شهید باشد، زنده باشد وشهید باشد ومادرانقلاب دنبال همین هستیم که شهید بسازیم نه شهید دفن کنیم.
هنر ما شده است شهید دفن کردن واین خوب است واینکه حرمت شهید را نگه داریم وبرایش بقعه بسازیم این کمترین چیزی است که درحد شهید می توانیم انجام دهیم.
هنر ما نباید این باشد که شهید دفن کنیم. هنر ماباید این باشد که شهید بسازیم دانشگاههای ما شهید نمی سازد آموزش وپرورش ما شهید نمی سازد آدم تحصیل کرده می سازد دانشمند ونخبه می سازد اما درشهید سازی وانسان سازی عقیم هستیم.
اگر شهید سازبودیم دیگر طلاق نداشتیم آمار طلاق ما،آمار تورم ما ،آمار تصادف ما نشانه بی تقوایی ونداشتن شهید درجامعه است.
شهید را دفن نکنیم شهید را زنده کنیم درخانه هایمان یک شهید را عَلَم کنیم
با شهدا رابطه برقرار کنید مطمئن باشیدآسیبی برایتان ندارد
شهدا را گم کرده ایم یک شهید را در خانه الگو کنید وخاطراتش را نقل کنید وبگویید ما مثل آن شهید باید بشویم.
ما باید شهید ساز شویم شروع شهید سازی وموانع شهید سازی را باید از بین ببریم
اگر ما خود به خود شهید سوزنشویم شهید ساز خواهیم شدخود به خود اگر گناه نکنیم عارف خواهیم شد
یکی از موانع که هم در تفکر مسئولین مملکت ما جاافتاده است وهرچه حضرت آقا با اشکال مختلف گفتند اینها تِز آقارانادیده گرفتند وهیچ کدوم این دولتها بعد از دولت خود آقا به آن عمل نکردند و نگاهشان این است که ماباید دنبال توسعه باشیم واین بزرگترین آسیب است
اسلام با خانه بزرگ وماشین مدل بالا وامکانات مخالفت نمی کند خدابازندگی خوب مشکلی ندارد.
دولتمردان ما زوم کرده اند به دنبال توسعه بروید درصورتی که اسلام می گوید به دنبال تکامل بروید فرق توسعه وتکامل چیست؟توسعه حرکت به پهناست وبرج ها بالابرود علم وفن اوری بیشتر شود.توسعه این است که ازقد رشد نکنیم حال قد چیست؟قد تقوا وارزشها وانصاف است.
علم دارد اما نمی تواند با فرزندش وهمسرش درست رفتار کند .خانه اش بزرگ می شود اما ایمانش بزرگ نمی شود
فقط به سراغ مسائل اقتصادی رفته ایم نمی گوییم که مسائل اقتصادی نباید حل شود.
فقط به دنبال مسائل سیاسی هستیم درصورتی که جوان ما درجامعه گناه می کند توسعه برای این جوان چه کرده است ؟چرا سن ازدواج جوان ما بالا رفته است؟چرااین جوانی که می توانست شهید چمران وشهید دوران باشد حالا جوان ما۳۵سالش است وهنوز زن ندارد اینقدر کوچک بارآمده است ومشکلات اقتصادی برایش بزرگ شده است.
ما درحال حاضر اینقدر خاکریز ازدست داده ایم وبه دنبال توسعه رفته ایم وفکر خانه فرزند خود هستیم اما به فکر اینکه چگونه رشد کرده است نیستیم.
درفضای توسعه همه به دنبال ماشین وخانه هستیم وجامعه مان را فراموش کردیم
بحث عفاف وحجاب را به فراموشی سپرده ایم.
شهدا گفته اند مارفته ایم که چادر از سرزن نیفتد .
چادر زن اگر بیفتد غیرت مرد می افتد ایمان مرد می افتد.
در این جامعه می شود شهید پیداکرد؟همه مرده اند کجا می شود شهید زنده پیداکرد؟
وی خطاب به والدین گفت:پدرتوباربر خانه نیستی،مادر توکلفت خانه نیستی. توبایدانسان تربیت کنی ووقت بگذاری اگروقت نگذاری انها برای فرزندت وقت می گذارند.
یکی دیگر از موانعی که نمی توانیم شهید ساز باشیم این است که جهت را عوض کرده اند ومارابه سمت برنامه های خودشان می برندورزش و فوتبال والگو کردن بازیگران سینما وفوتبالیستهاو…
یک سوال از خانواده های شهدا:ای خانواده های شهدا سن غیرت ایرانیهای ما الان چند سالگی است ۱۰سالگی یا۴۰سالگی؟
غیرت کجارفته است ما خودمانم را سرگرم کرده ایم وازاین سرگرمی نمی شود شهید تربیت کرد.
فرمانده سپاه قاین نیز دراین یادواره ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری یادواره شهدا گفت: بسیاری ازاین شهدا خودشان خواستند تا گمنام بمانند وماهم انگونه که باید وشاید نتوانسته ایم شهدا رابشناسیم .
وی افزود: این یادواره های ما بایستی یک نقش هدایتی برای ما داشته باشد وزنده نگه داشتن یاد شهدا وروحیه ایثار وشهادت دربین مردم وانتقال به نسل جوان ونسل های بعدی ازاهداف اصلی یادواره ها باشدیادواره شهدای گمنام شهرستان قاین به همت حوزه شهید کاوه،بنیاد شهید وامور ایثارگران،شهرداری وشورای شهر قاین وهیئتامنای شهدای گمنام شهرستان قاین برگزار شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا