سیاسی

انجمن دوستداران کودک در قاین راه اندازی می شود

به گزارش نسیم قائن،صبح امروز جلسه مشورتی راه اندازی انجمن دوستداران کودک در بهزیستی قاین برگزار شد.
خزاعی رئیس اداره بهزیستی قاین در این جلسه با اشاره به اینکه در شهرستان قاین وزیرکوه بیش از۱۳۷مهدخصوصی وروستا مهد به جز مهدهای آموزش وپرورش فعال هستند گفت: با توجه به مرزی بودن منطقه وآسیب های فراوان دراین منطقه وفقر فرهنگی درمنطقه ،آموزش هایی باید به کودکان داده شودلذا وجود همچنین انجمن هایی باعث اعتلای رشد فرهنگی کودک ودرکنار ان خانواده های انان خواهد شد.
وی از همکاری وپشتیبانی مسئولین شهرستانی چهت راه اندازی این انجمن درشهرستان خبرداد وافزود: نهایت همکاری خود را درجهت راه اندازی این انجمن درشهرستان خواهیم داشت.
مهندس دربندی شهردارقاین نیز گفت: با توجه به اینکه کودکان سهم به سزایی از برنامه های فرهنگی هر شهری دارند آمادگی خودر ا جهت همکاری درراه اندازی این انجمن اعلام می کنیم .
وی افزود:با توجه به اینکه شورای شهر قاین اکثرا از نیروهای فرهنگی ومرتبط با کودکان وخانواده های آنان هستند قطعا شورا هم دراین زمینه همکاری های لازم را خواهند داشت.
شهرداراسفدن نیز دراین نشست از امادگی راه اندازی این انجمن درشهر اسفدن خبرداد وگفت: درصورتی که انجمن درشهر اسفدن راه اندازی شود درهمه زمینه ها همکاری خواهیم داشت.
فلورا مرتضوی مدیر انجمن دوستداران خراسان در این جلسه اظهارداشت: انجمن های دوستدار کودک نهادهای مستقلی هستند که فرآیند متشکل کردن نیروهای متخصص و دوستدار کودک در هر منطقه را برنامه ریزی و هماهنگ می کنند و زمینه آشنایی جامعه محلی را با آموزش های نوین کودکان خردسال فراهم می آورند وبا توجه به پیگیری هایی که از طرف دوستداران کودک درشهرستان قاین داشته ایم درآینده ای نزدیک این انجمن درشهرستان قاین راه اندازی می شود.
وی افزود: وقتی سازمان های دولتی در کنار هم قرار می گیرند موفقیت هایی را به دنبال دارد که درشهرستان قاین این بستر فراهم است .
دراین نشست مشورتی مدیر انجمن دوستداران کودک خراسان،شهرداران قاین واسفدن،نماینده فرمانداری ،نماینده کانون توسعه مهدها ،نماینده انجمن صنفی مهدها وجمعی از نمایندگان NGOهای شهرستان حضور داشتند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا