سیاسی

امیدواری ها به تکمیل کتابخانه مرکزی قاین تا سال ۹۹

به گزارش نسیم قائن ، کتابخانه مرکزی قاین از محل اعتبارات سال ۸۸ مصوب و عملیات اجرایی آن به طور رسمی در سال ۸۹ آغاز شد. قرارداد اولیه این پروژه پنج ساله بود یعنی باید سال ۹۳ به پایان می رسید، این در حالی است که با گذشت ۹ سال از شروع آن، هنوز به نیمه نرسیده و کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارد.
پروژه ای که برگزاری مناقصه هم برای آن نتیجه ای نداشته است زیرا آن طور که رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قاینات می گوید: پروژه کتابخانه مرکزی قاین سال قبل یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان اعتبار داشت که از این میزان ۵۷۴ میلیون تومان تخصیص یافت و ماه قبل، پروژه به مناقصه گذاشته شد اما نتیجه ای نداشت زیرا فقط یک پیمانکار در مناقصه شرکت کرده بود و باید دوباره برگزار شود. «مددی» پیشرفت این پروژه را بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بیان و اظهار می کند: تاکنون برای کتابخانه مرکزی قاین حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده و از اعتبارات سال ۹۶ هم ۵۷۴ میلیون تومان برای آن تخصیص یافته است با این وجود و در حالت خوش بینانه و بر اساس فهرست بهای سال ۹۵ اتمام آن هنوز به پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دیگر نیاز دارد. وی تصریح می کند: قرار بود کتابخانه پنج سال بعد از شروع پروژه به اتمام برسد اما به دلیل تخصیص نیافتن کامل اعتبارات به نتیجه نرسیده است.
در پیش بینی اولیه حداکثر پنج سال زمان برای اتمام آن برآورد شد و چنان چه در دو سال اول اجرا می شد کمتر از دو میلیارد تومان هزینه داشت اما پروژه مدت دار و مشمول تورم شده است و به حدود پنج میلیارد تومان رسیده است.
به نظر وی چنان چه در سال های گذشته اعتباری به پروژه کتابخانه مرکزی تخصیص می یافت به بهره برداری نزدیک تر می شد اما در سال های ۹۱ و۹۲ رقمی به آن اختصاص نیافت. وی می گوید: در حالت خوش بینانه اگر هر سال یک میلیارد تومان به پروژه کتابخانه مرکزی قاین تخصیص یابد می توان به بهره برداری آن در سال ۹۹ امیدوار بود. وی به پیگیری نهاد کتابخانه های عمومی کشور از وضعیت این پروژه و احتمال پیش بینی اعتبار هم اشاره و اظهار می کند: پروژه امسال یک میلیارد تومان اعتبار دارد و قرار است در صورتی که پیشرفت آن به ۶۰ درصد برسد خیران بقیه کار را ادامه دهند.
خراسان جنوبی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا