سیاسی

افزایش همدلی با تمسک به قرآن/چشم گیربودن اقدامات شهرستان قاین درمسابقات قرآنی

به گزارش نسیم قائن ، حجت الاسلام گرایلی مدیر کل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی درنشست خبری با اصحاب رسانه ودحاشیه برگزاری سی وهشتمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در فرمانداری قاین برگزار شد، گفت: برای قرآن وبرای قهرمانان عرصه معنوی وهدایت جامعه مسابقاتی را برگزار کنیم که اگرباهمت وهمراهی همه مجموعه هابتوانیم آن را به سرانجام مقصودبرسانیم انشاء الله بتوانیم درسکوهای نخست کشری هم حضورداشته باشیم.
توجه به پاک ترین افراد وپاک ترین جوانان درعرصه اجتماعی که خودرابه منبع پرفیض وهدایت الهی متصل کرده اند وبارقه های معنویت رادرجامعه منتقل م کنند باعث رونق ورشدمعنوی جامعه خواهدشد.
رفتارما براساس ارزش گذاری به مقوله های اطرافمان چه هنجاروچه ناهنجارمی تواند تاثیرگذارباشد
زمانی که استان خراسان تقسیم شدفقط خراسان رضوی درکشور درجامعه قرآنی حرف برای گفتن داشت وبرای ما مسئولین استانی دردآوربود که با وجود نیروهای متعهد وزبانزددر جامعه قرآنی دراستان امادرعرصه مسابقات قرآنی نتوانسته بودند سکوهایی را به دست بیاورندو علی رغم حضور پرشورجوانان ما دربرنامه های فرهنگی ومذهبی ماشاهد وناظر بودیم بعداز بررسی ها متوجه شدیم بخشی مربوط به متولیان امر بودوعمدتا به مرکز استان متمرکز شدیم وبه شهرستانها توجهی نداشتیم ولذا بنا گذاشتیم مسابقات را به شهرستان ببریم وهرسال که مسابقات درشهرستانها برگزار شدتعداد متسابقین وسطح مسابقات بهتر شدوحتی درسال گذشته رتبه کشوری راازشهرستان قاین داشتیم.
وی افزود:اگرما به دغدغه رهبری در خصوص شبیه خون فرهنگی توجه داشته باشیم وخواسته باشیم خط دفاعی داشته باشیم بهترین واکسینه کردن جوانان با قرآن است هرچه جوانان با قرآن مانوس تر شوند می تواند زمینه ساز بهتری برای ظهور امام عصر (عج) وساختن سربازان واقعی وبرطرف شدن نا هنجاری های جامعه اسلامی باشد
حجت الاسلام گرایلی اظهارداشت: حدود۳ماه است که مجموعه دستگاههای شهرستان همه پای کار آمده اند تا مراسم خوبی درشهرستان برگزار شودوماشاهدهستیم که فضای شهرستان دراین چند روز قرآنی شده است وجای تقدیر وتشکر دارد وامیدواریم قرآن را درجامعه خودمان از مهجوریت خارج کنیم.
وی بیان داشت:قرآن درمان دردهای اجتماعی دنیاست ما که داعیه حاکمیت بردنیاراداریم وخداوند برا این حاکمیت دستورهایی داده است باید مورد توجه قراربگیرد
وی بااشاره به تعداد تعدادمتسابقین گفت: امسال ۱۰۳نفراز خواهران هستند که۹۶نفرجدید و۷نفرازبرگزیدگان سال قبل دراین مسابقات شرکت کرده اندوحدود۷۴نفز ازآقایان هستند که دربخش برادران ۷نفربرترین های سال قبل و۶۷نفربرترین های مرحله شهرستانی برای اولین باراست که درمرحله استانی شرکت می کنند
مدیرکل اداره اوقاف وامورخیریه استان افزود:فرق مسابقات امسال با سال های گذشته این است که درسالهای قبل هرکس رتبه اول تاسوم را کسب می کرد حضور می یافت اما امسال حدنصاب۶۵بوده است که بیانگر سطح بالای مسابقات است
وی افزود:مسابقات قرآنی درعرصه حفظ نسبت به سال قبل۷۰درصد رشد داشته است واین نشان می دهد که جامعه قرآنی ما به فرمایشات قرآنی حضرت آقا توجه داشته اند که باید ۱۰میلیون حافظ قرآنی داشته باشیم ودرسطح سازمان اولین استانی بودیم کلاس های حفظ ۳ماه بعد از اجرای طرح برگزار می شود.
حجت الاسلام گرایلی درادامه گفت:ماباید زمینه ای رافراهم کنیم که کل شهرستان ها رشد پیداکندوامسال نوع نگاهها واقدامات درشهرستان قاین نسبت به دیگر شهرستانها چشم گیرتر بوده است ونشان از همدلی بین مسئولین شهرستان است.
وی بیان داشت:هرچه قرآن را بیشتر درجامعه داشته باشیم مشکلات اجتماعی بیشتر حل خواهد شد وهرچه به قرآن بیشترتمسک داشته باشیم همدلی بیشتر می شود
حجت الاسلام گرایلی درپایان گفت:درهررشته یک نفر خواهر ویک نفر برادر به مسابقات کشوری که درکرمانشاه برگزار خواهد شد راه خواهند یافت.
کهن ترابی فرماندارقاین نیز درجمع اصحاب رسانه بیان داشت:درشهرستان قاینات ۵مرکز قرآنی داریم که۵۰۰نفرمشغول تحصیل وفعالیت دررشته های مختلف قرآنی هستند وشهرستان قاین یک شهرستان قرآنی است وخیرین هم به آن توجه دارند واز همه رده های سنی درمراکز قرآنی محصل داریم
وی درخصوص روند اجرای مسابقات گفت:کمیته های مربوطه درشهرستان جهت هرچه بهتر برگزاراری مسابقات تشکیل شده است وسعی شده است همه ادارات درگیرشوندواعتقاد دارم اگر کاری پذیرفته می شود باید کافی وکامل در خصوص آن تلاش کرد
فرماندارقاین افزود:باتوجه به اربعین حسینی دغدغه ای داشتیم که شاید نتوانیم مراسم را به خوبی اجرایی کنیم ولی به هر حال احساس می کنیم که استقبال بسیار خوبی صورت گیرد ودراین۳روز بتوانیم میزبان خوبی برای متسابقین باشیم.
وی گفت:شهرستان قاینات در عرصه های قرآنی حائزرتبه های برتر استانی وکشوری بوده اند واین افتخار شهرستان است که شهرستانی قرآنی هستیم .
فرماندارقاین ازبرگزاری محافل قرآنی در شهر وروستاهای قاین درطول برگزاری مسابقات قرآنی با حضورقاریان برتر استانی وکشوری خبرداد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا