سیاسی

افزایش رشد اعتبارات وپروژه هادر شهرستان/شرط بیمارستان دوم قاین تکمیل نیازمندیهای بیمارستان فعلی/استقرار یگان ارتش تاپایان سال در قاین

به گزارش نسیم قائن ، کهن ترابی فرماندار قاینات در مراسم گرامیداشت شهدای هفته دولت در جمع مردم قاین در محل مسجد جامع اظهارداشت:امیدواریم با استمداد از روح شهدابتوانیم رهرو خوبی در مسیری که این مجاهدان ایجاد کرده اند وانقلاب اسلامی را به ثمر رسانده اند گام برداریم.
وی با تبریک هفته دولت گفت:اقدامات انجام شده دولت در طول ۴سال گذشته در حوزه های مختلف بسیار زیاد بوده است وهمچنین با عنایت به این که دولت در گفتمان اعتدال در عرصه حیات سیاسی کشور پا گذاشت ویکی از ضرورت های اعتدال این است که در همه حوزه ها به صورت متوازن نگاه شود ودر همه حوزه ها اگر فرایند توسعه در کشور می خواهد اجرا شود به صورت متوازن ومعتدل انجام شود به همین دلیل خدمات دولت بسیار گسترده وزیاد است.
کهن ترابی تصریح کرد؛دولت یازدهم در شرایطی در عرصه سیاست ایران ظهور پیداکرد که شرایط داخلی وخارجی چه در حوزه سیاسی وچه اقتصادی وچه اجتماعی دچار مشکلات عدیده ای بود،مشکلاتی که بعضا گره هایی بود که درگذشته هرروز به این گره ها افزوده می شد ومشکلات عدیده ای رابرای کشور ایجاد می کرد.
وی افزود:بحث تحریم های ۱۲ساله ،مشکلاتی که در بحث فروش نفت داشتیم وشاید یکی از رویکردهای دولت در بحث اقتصاد مقاومتی واین که از این وضعیت تک محصولی خارج شویم همین است که درابتدای دولت متوجه شدیم که ما آسیب پذیرهستیم.
رونق اقتصادی در دولت یازدهم با برجام
کهن ترابی ادامه داد:زمانی که برمنابع زیرزمینی خود اتکاداشته باشیم واگر قرار باشد که یک وقت در عرصه بین الملل در منطقه دچار مشکل شویم نمی توانیم نیازهای داخلی را پاسخگو باشیم وبه همین دلیل است که رویکرد دولت کم کم از اتکاء به نفت وفروش مواد خام به سمت اقتصاد مقاومتی که توصیه مقام معظم رهبری بودوتوجه به همه حوزه ها پیش رفت.
فرماندار قاین تصریح کرد ابتدا باید در عرصه سیاست خارجی این مشکلات حل می شد که با برجام این کار انجام شد.
وی درادامه بیان داشت:درعرصه فروش نفت در بازاربایستی مشکلات حل می شد،در عرصه ارتباطات مالی تعاملات اقتصادی این کار انجام شد وبه تدریج در پایان دولت شاهد یازدهم رونق اقتصادی در کشور بودیم.
فرماندار قاین ادامه داد:مدیران کاملا مشکلات بودجه ای واقتصادی رالمس کردند اما حقیقت این است که در ۴سال گذشته در شهرستان قاینات غیر از بحث اقلیمی وخشکسالی که متاسفانه گریبانگیر مردم عزیز وبه خصوص کشاورزان ودامداران شهرستان شد درمباحث اعتباری وبودجه واقعا دچار مشکل بودیم وبسیاری از اعتبارات تخصیص نیافت واین متاسفانه در سراسر کشور بود که نتوانستیم آن طور که بایسته وشایسته است آن تعهداتی که داشتیم وبودجه ریزی که براساس اولویت ها ونیاز ها انجام داده بودیم مشکلات را رفع کنیم .ولی با توان وبا تلاشی که مدیران داشتند وبا همدلی وانسجامی که بین مدیران بود وخواستن وتوانستن را صرف کردند توانستند گام های موثری در شهرستان بردارند.
کهن ترابی درادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های دولت یازدهم در شهرستان قاینات گفت:یک روند افزایشی را در بحث پروژه ها واعتبارات ازسال۹۲تا ۹۶در شهرستان شاهد هستیم که در سال ۹۲تعداد پروژه ها عمدتا ۷۹وبه ترتیب ۸۹ و۹۷ تا سال ۹۴بوده است ودردهه فجر سال۹۵ تعداد ۱۹۲پروژه ودر هفته دولت امسال ۱۳۴پروژه داشته ایم واز دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال در مجموع بالغ بر ۱۴۰میلیاردتومان پروژه در شهرستان داشته ایم که نسبت به سال های ۹۲تا ۹۳افزایش چند برابری داشته است.
افزایش رشد اعتبارات وپروژه هادر شهرستان
فرماندار قاین درادامه اظهارداشت:درطول این چند سال کلنگ زنی ها ما براساس تامین منابع مالی بوده است وبهره برداری از پروژهها چه از لحاظ کیفی وچه کمی روند روبه رشدی داشته است وپروژه هایی رادراین مدت افتتاح کرده ایم که صد در صد قابل بهره برداری بوده است..
وی افزود:تمام تلاش ما این بوده است که اگر قولی به مردم می دهیم صد در صد محقق شود.
۱۱۹۷پروژه در طول ۴سال در قاینات
فرماندار قاین تصریح کرد؛در دولت یازدهم ۱۱۹۷پروژه در شهرستان با اعتباری بالغ بر۴۲۳میلیارد تومان داشته ایم واین تعداد پروژه به جز پروژه هایی است که ردیف اعتبار ملی دارندکه از جمله می توان به پروژه جاده ای قاین بیرجند وپروژه های آبرسانی اشاره کرد که اعتبارات ان ملی بودهاست.
وی افزود:از ابتدایی که من در شهرستان دراین سمت بوده ام سعی شده است رویکردهایی که هم دولت یازدهم داشت وهم این که مقتضای شهرستان بود رادردستور کار قرار دهیم
کهن ترابی گفت: از این سه سالی که در شهرستان مسئولیت داشته ام به عنوان سال های نسبتا سختی ازآن یاد می کنم .
وی بابیان این که چون فرماندار بومی شهرستان بودم واز لحاظ سابقه کاری که قبلا داشتم مشکلات را از نزدیک لمس کرده بودم وبیشتر با مسائل سروکار داشتم تفاوتی بین من با سایر فرمانداران وجود داشت ولذا به جهت دینی که به همشهریان خود داشتم وبومی منطقه بودم لذا تمام تلاشم این بود که بتوانم مشکلاتی که در گشذته شاهد آن بوده ایم را حل کنیم.
استفاده از ظرفیت مردمی در برنامه ها
فرماندار قاین در ادامه گفت:مشارکت مردم یکی از رویکردهای دولت است که سعی شد مردم را در همه حوزه ها وارد کار کنیم وسازمان های مردم نهاد در شهرستان افزایش پیدا کرد وما در استان بالاترین سمن ها راداریم
وی ادامه داد:بسیاری از موارد را به گروههای اجتماعی وفرهنگی شهرستان واگذار کردیم واین که می گوییم نظام ما مردم سالار است ونظام مردم سالاری دینی را به عنوان افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی میدانیم در عمل هم باید مردم را درهمه حوزه ها شراکت دهیم واین گونه نباشد که فقط مردم را برای رای دادن وراهپیمایی ها بخواهیم بلکه مردم راباید در همه حوزه ها دید وما این کار را انجام دادیم وتلاش ما برهمین اساس بوده است که از ظرفیت مردمی استفاده کنیم.
کهن ترابی افزود: بسیاری از جاها که کارها به مردم واگذار شده است نتایج آن را هم دیده ایم وبارها گفته ا م که شهرستان قاینات بالاترین سرمایه خودرا که نیروی انسانی آن است باید جدی بگیرد.
وی گفت:در طی سه سال گذشته به این باور رسیده ام که نیروی انسانی مستعد،خلاق وتوانمند در شهرستان زیاد داریم
در برخی از حوزه ها که مدیران بهادادند بسیاری از کارهای بزرگی که حتی با این اعتبارات هم انجام نمی شد با دستان خالی همشهریان ما انجام دادند.
وی ادامه داد:سرمایه شهر ما زرشک وزعفران نیست بلکه سرمایه ما همین نیروی انسانی است که شهرستان قاینات دارد حال چه مقیم قاین وچه مقیم سایر شهرهاباشد وبه مدیران هم توسعه کرده ام وبرای مردم هم باید فرهنگ سازی شود که فضار باز کنیم تا قاینی های ما که در سایر شهرهاهستند وهرگونه استعداد وتوانایی که دارند ازظرفیتشان در شهرستان قاینات استفاده شود.
هیچ کسی از جاهای دیگر دلش برای ما نخواهد سوخت وخیلی هم نباید توقع داشته باشیم وخودمان اگر بتوانیم در کنار هم باشیم وازاین استعداد استفاده کنیم قطع یقین خیلی از مشکلات وگره هارا باز خواهیم کردواین به جهت مصادیق بسیار زیادی است که .ما در طول سه سال گذشته با آن مواجه بوده ایم وبهینه مشهود بوده است که نیروهای قاینی می توانند هر کاری که در مسیر توسعه لازم باشد را انجام دهند
فرماندار قاین با اشاره به موفقیت های شهرستان قاینات د رعرصه های مختلف گفت:در حوزه های هنری ؛فرهنگی وعلمی ودر حوزه های ورزشی؛ ما افتخار آفرینی های بسیار زیادی داشته ایم ودراین چندسال اخیرمقداری فضا باز شده است وبستر آماده شده وبه آنها بهاداده ایم ودر حوزه های ورزشی در سطح ملی جوانان ونوجوانانی داریم که مدال آور هستند .
وی افزود:گروههای داوطلب را نباید رقیب بدانیم وجامعه را به خودی وغیرخودی ودرجه ۱و۲وچپ وراست نباید تقسیم کرد وهمه باید درکنار هم باشیم.
فرماندارادامه داد:مایک وجه ی مشخص داریم وآن هم این است که همه شهرونداین جامعه هستیم وشهروندان باید در کنار هم مشکلات را حل کنند ومااین فضای تعاملی را درشهرستان ایجاد کرده ایم .
بازشدن فضای نقد در شهرستان
وی در ادامه سخنرانی خود گفت:در آغاز هفته دولت در دیداری که با امام جمعه شهرستان داشتیم ایشان انتقادی را به ما داشتند که چرا این همه کار در شهرستان انجام شده است اما آن را به مردم گزارش نکرده ایدودر سخنرانی ها این مطالب را بیان نمی کنید ولی حقیقت تلاش ما این بوده است که کارکنیم ،کمترشعاردهیم وبسترآرام وباثباتی را برای همشهریان ایجاد کنیم واین گونه نبوده است که هر شایعه وهر تهمتی را پاسخ دهیم وفضای نقد را خودمان باز کردیم که همه بیایند ومطالبه گری که یکی از شاخصه ای دولت آقای روحانی است را باید در جامعه افزایش دهیم .
کهن ترابی ادامه داد:بارهابه مدیران گفته ایم که اگر درفضای مجازی ویارسانه ای برعلیه شما صحبتی می شود حتی اگر صحت ندارد خیلی توجه نکنید ونگذارید فضا چالشی شود بگذارید فضای نقد والبته نقد منصفانه باز شود والبه باید کم کم تمرین کنیم که همدیگر را تحمل کنیم ومنیّت هارا کنار بگذاریم واز این فضای تخریبی وتهمتها کنار بیاییم.
کهن ترابی گفت:اعلام می کنم وحاضر هستیم با هریک از نخبگان ومسئولان شهرستان وهرکس که دل در گرو توسعه شهرستان دارد همکاری وهمیاری کنیم ومشکلات را حل کنیم ومنیّت هارا باید کنار بگذاریم وبارها هم گفته ام که من با هیچ کس مشکل ندارم والبته این طور نیست که خواسته باشیم از اصول ومواضع گفتمانی خودمان که گفتمان دولت است پایین بیاییم ولی برای شهرستان خودمان حاضرهستیم که د رکنار هم قرار بگیرم وهمدیگر را تحمل کنیم تافرایند توسعه در شهرستان شکل بگیرد.
فرماندار اظهارداشت: نظام متعلق به مردم است واین را باید در عمل ثابت کنیم نه فقط در شعارواز مدیران هم خواسته ایم که فضای نقدمنصفانه را بازکنند .
وی افزود:فرمانداری قاین اکنون به روی همه باز است واگر زمانی همه نمی توانستند به داخل فرمانداری بیایند اینک این گونه نیست وهمه می توانند بیایند واظهاراندیشه واظهارنظرکنند
کهن ترابی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث بودجه شهرستان گفت:در طول سالهای گذشته وبه خصوص در سال جاری نظام بودجه بندی عادلانه ای درشهرستان ایجاد کرده ایم ودنبال رانت وباند ومواردی که شاید یک زمانی بود وبه مدیری اعتباربیشتری می دادند را کنار گذاشتیم وبراساس اولویت ها ونیاز سنجی اعتبارات تقسیم شد ونظارت هم داشتیم.
وی به آمار دهگردشی ها نیز اشاره کردوگفت: بیشترین دهگردشی ها را دراین دوره وحتی نسبت به ده سال گذشته داشتیم وبرخی دهستان هارا تا ۱۵یا ۱۶مرتبه رفته ایم وعمده رفتن ها موثر بوده است وبه جهت این که یا کلنگ زنی داشته ایم ویا افتتاحیه بوده است
این افتخار ماست که هیچ تفاوتی برای من بین شهر وروستا وبین روستاها نبوده است وتلاش کرده ایم وحدت بین روستاها ایجاد شود
وی ادامه داد:بزرگترین آفت منطقه اختلاف است واین اختلاف بین شهر وروستا ،اختلاف بین روستاهاست
اختلافات بین روستاها در امتیازاتی که گاها استانداری یا سازمان دهیاریها به روستاها میدهد باعث می شود که این امتیازات ازبین برود وتلاش کرده ایم این وضعیت بهبود پیداکند ویک انسجامی بین همه مناطق داشته باشیم واز اختلاف متاسفانه افراد ضعیف سوء استفاده می کنند ولذا نباید بگذاریم که در شهرستان اختلاف باشد واتحاد وانسجام موجب توسعه وموجب پیشرفت می شود.وتمام تلاشمان را کرده ایم که این انسجام در بین همه آحاد مردم باشد واین اذعان را داریم که براساس سیاست دولت اعتبار دهیاری ها تا ۴یا ۵برابرنسبت به گذشته افزایش یافته است وتمام تلاش دولت این است که فاصله مناطق محروم وتوسعه یافته کمتر شود .
کهن ترابی گفت:در ۴سال گذشته روستاهای ما به خصوص بخش مرکزی به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده بود واین از افتخارات دولت تدبیر وامید است وسعی داریم به گونه ای رفتار کنیم که ماندگاری جمعیت در روستاهابیشتر شود.واین از لحاظ امنیتی نیز مهم است.
استقرار یگان ارتش تا پایان سال در قاین
فرماندار قاین با اشاره به پادگان وبیمارستان دوم قاین گفت:در خصوص پادگان جلسه ای در استانداری حدودیکماه پیش با حضور فرمانده ارشد آجای شرق کشور برگزار شد ودوپادگان نهبندان وقاین دردستور کاربود ومسائل شفاف بیان شد ودر این جلسه اظهارشد که یکی از مشکلات پادگان این است که فرسایشی شده است واز سال۷۸که دستور مقام معظم رهبری وپیگیری امام جمعه محترم موثرافتاد واز آن زمان این پادگان مطالبه اصلی مردم است وطبیعی است که این پادگان با نیرویی که خواهد داشت باعث رونق وتوسعه می شود ویکی از مطالبات ماهم با توجه به مسائل امنیتی وهم مرزبودن بامرزهای شرقی کشور استقرار یگان نیرویی ارتش در قاین است ولذا برای پادگان اقداماتی انجام شده است وتا پایان سال استقرار یکی از یگان های ارتش را در شهرستان خواهیم داشت که حضور نیروها خود باعث رونق وتوسعه شهرستان خواهد شد.
شرط بیمارستان دوم قاین تکمیل نیازمندیهای بیمارستان فعلی
در خصوص بیمارستان دوم نیز که گاها در فضای مجازی مطرح می شودو یکی از اصول دولت تدبیروامید شفاف سازی است وآقای استاندار هم تاکیدشان برتکمیل تمام نیازمندیهای بیمارستان اول است و طی سه سال اخیر یک سری پروژه هایی رابرای بیمارستان اول در نظر گرفتیم که اورژانس تکمیل شد ودرمانگاه ومرکز بیماریهای خاص نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید وبا حضور وزیربهداشت افتتاح خواهد شد وبا تاکید استاندارکه بیمارستان اول تمام نیازمندیهایش کامل شودوبعد به سراغ بیمارستان دوم برویم ونباید برخی مسائل را برای مردم شبهه دارکرد
استدلال استاندار این است که تمام نیازمندیهای بیمارستان تکمیل بعد به سراغ بیمارستان دوم که ردیف بودجه دارد وتثبیت شده است خواهیم رفت ودرآینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی دربخش پایانی سخنان خود گفت:در خصوص مسابقات ورزشی ،مسابقات قوی ترین مردان کشور را در قاین برگزارکردیم ومسابقات لیگ هندبال جوانان کشوررا نیز در هفته آینده در شهرستان خواهیم داشت واین ها همه برای رونق بازار شهرستان وهم برای جذب جوانان هم بوده است.
کهن ترابی ادامه داد در حوزه آبرسانی اقدامات قابل تقدیر است.
در بهسازی وتعمیر ومرمت وتاسیس خانه های بهداشت نیز حرف برای گفتن داریم.
در حوزه میراث فرهنگی نیز شهرستان قاینات می تواند قطب گردشگری شرق کشور باشد وهمه باید کمک کنیم وظرفیتی است که می تواند باعث رونق شود وباید به این مسئله توجه شود
دراین چند سال توجه ویژه ای به مبحث گردشگری شده است وامسال هم اعتبارات خوبی گذاشته شده است
وی باتبریک به شوراهای پنجم شهرستان قاینات گفت: در انتخاب شهرداران این دقت را داشته باشند که شهرداران کارآمد ومقتدروشهردارانی انتخاب کنند که نهایت تعامل باهمه دستگاهها داشته باشند وبتوانند آینده بسیار خوبی رابرای شهرستان ترسیم کنند
کهن ترابی درادامه گفت:شهرداری ها وشوراها ظرفیت بسیار بالایی را دارند که با توجه به اعتباراتی که دولت یازدهم ودوازدهم درنظر گرفته است می توانیم بیشترین بهره برداری را ازاین ظرفیت داشته باشیم که در حوزه شهرستان وبه ویژه شهر قاین نیز یک نهضت عمرانی باید در شهر صورت بگیرد ودر حوزه گازرسانی نیز ما از نرم کشوری بالاتر هستیم وسال۹۷تمام روستاهای بالای ۲۰خانوار گاز رسانی خواهد شدوعلی رغم محدودیت های اعتباری توانسته ایم اکثر روستاهای شهرستان گازرسانی کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا