سیاسی

افتخار آفرینان قاینات در کنکور ۹۴

به گزارش نسیم قائن ، با اعلام نتایج کنکور۹۴خوشبختانه دانش آموزان شهرستان قاین امسال هم حائز رتبه های برتر در کنکور سراسری شدند .
اسامی تعدادی از نفرات برتر کنکور به شرح ذیل اعلام می شود:
ضمناً به محض دریافت اطلاعات از سایر مدارس نیز نتایج حاصله در همین خبر اضافه خواهد شد.
مریم نویدی رتبه درمنطقه ۳رشته علوم انسانی:۱۴
طاهره ناروقه رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۲۶
جواد حاجی زاده رتبه در منطقه۳ رشته ریاضی فیزیک:۳۳
على کاهى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۳۴
مرضیه حسینى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۳۹
امیر رضا اسداللهى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۵۲
یاسر محمدى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۵۳
محمد رضا حسنى یاقوتى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۵۶
فاطمه جعفرزاده رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۵۶
زهرا خسروى نیا رتبه در منطقه ۳ رشته هنر :۵۸
مرضیه سادات قاسم زاده رتبه درمنطقه۳رشته علوم انسانی:۶۲
معصومه خسروی نوغاب رتبه درمنطقه ۳رشته علوم انسانی:۱۳۰
حسین مسعودى نسب رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۱۵۴
على هدایت نیا رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۱۶۰
سید امیر عباس زاده رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۱۶۲
رتبه در منطقه ۳ رشته منحصرا زبان :۲۱۴
وحید دانش رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۱۹۱
فاطمه احمدى شاهرخت رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۱۹۵
فائزه چدانی رتبه در منطقه۳رشته علوم انسانی:۲۰۰
زهرا الهامی پور رتبه درمنطقه۳رشته علوم انسانی :۲۱۱
فائزه اکبرى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۲۲۵
مهسا کیوانى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۲۳۴
فائزه اباذری رتبه در منطقه۳رشته علوم انسانی:۲۳۷
محمد مرادى رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۳۲۷
امیر صالحیان رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۳۳۹
رتبه در منطقه ۳ رشته منحصرا زبان :۵۰۰
فاطمه نصیحتى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۳۴۷
على قوى خزان رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۳۸۱
على سبزه جو رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۴۴۰
جواد ترسى سفتوک رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۴۴۰
فاطمه اکبرى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۴۵۳
فاطمه ناصرى رتبه در منطقه ۳ رشته منحصرا زبان :۴۶۷
الهام غلامعلى نژاد رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۴۷۸
راحیل اقتدایى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۴۸۳
کوثررحمتی مقدم رتبه درمنطقه ۳رشته علوم انسانی:۵۰۰
على طحان پور رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۵۰۷
مرتضى نادرى رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۵۲۰
مهدیه صفرزاده رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۵۳۰
رتبه در منطقه ۳ رشته منحصرا زبان :۴۳۴
زهرا على زاده رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۵۴۶
فهیمه ابراهیم زاده رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۵۴۷
فاطمه خالقى زاده رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۵۶۶
شقایق هادیان رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۵۸۱
سید هاشم هاشمى نیا رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۵۸۳
على مشیرى راد رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۶۳۱
احمد یوسفى فورجان رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۶۶۰
فاطمه خزائى عرب رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۶۷۵
مرتضى خسروى نوقاب رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۷۶۵
نسرین عطائی گوشیک رتبه در منطقه ۳رشته علوم انسانی:۸۰۰
جواد عیدى اسد آباد رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۸۱۳
فروغ السادات فقیه رتبه درمنطقه ۳رشته علوم انسانی:۸۱۵
نرگس نادى اسد آباد رتبه در منطقه ۳ رشته ریاضی فیزیک :۸۴۴
محمد عجمى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۸۶۶
زهره سادات موسوى نژاد رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۸۷۰
زهره نصرى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۹۲۵
محمد زمردیان رتبه در منطقه ۳ رشته علوم تجربی :۹۴۹
فاطمه خزائى رتبه در منطقه ۳ رشته علوم انسانی :۹۶۵
مدیریت سایت نسیم قاین این موفقیت را به دانش آموزان شهرستان ،خانواده هایشان ومعلمین ومدیران مدارس تبریک عرض می نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا