سیاسی

استکبار ستیزی شعاری که پایان ندارد

به گزارش نسیم قائن ، برات زاده فرمانده سپاه ناحیه قاین در مراسم زنگ استکبار ستیزی دردبیرستان نمونه خیامی قاین گفت: استکبار ستیزی شعاری است که از زمان شروع انقلاب بوده است وتا انقلاب هست این ادامه خواهد داشت.
وی افزود:امروز آمریکا وسردمدار جبهه مخالف جزء گروه باطل وجبهه باطل است وجبهه حق به سردمداری ایران درمنطقه وآمریکا در طرف مقابل در جبهه کفرقراردارند واین دوجبهه از ابتدا باهم درتضاد بوده اند وهیچ گاه جمع نخواهند شد چراکه حق وباطل جمع شدنی نیست وآمریکا هم مصداق کامل کفر وباطن است وهیچ وقت خواهان اینکه جمهوری اسلامی ونظام جمهوری اسلامی رشدی داشته باشد ،شکوفایی داشته باشد نبوده بلکه مدام به دنبال نقشه وتوطئه بوده است که در مقابل ایران بایستد
فرمانده سپاه ناحیه قاین اظهارداشت:امروز بعد از ۳۷از پیروزی انقلاب وبخصوص دراین دوساله اخیر نمی توانیم ادعا کنیم که امریکا دست از دشمنی برداشته است واگر بنا بود این اتفاق بیفتد بایستی نشانه های آن را در جهان ومنطقه می دیدیم .
برات زاده گفت:امروز اگر می بینید که دشمنان از مسیر دیگری با ما روبه رو شده اند به دلیل مقاومت وایستادگی مردم ایران اسلامی وداشتن رهبری آگاه وباخرد وهمچنین دین اسلام است.
وی افزود:آنگاه که این سه پایه دین ،ولایت ومردم باشد نقشه های دشمن یکی پس از دیگری نقش برآب خواهدشد.
برات زاده درادامه با اشاره به روز۱۳آبان گفت:۱۳آبان روز دانش آموز وروز ملی استکبار ستیزی وروزی است که بایستی به رخ دشمن کشیده شود که ما در مقابل دشمنان چه داخلی وچه خارجی کوتاه نخواهیم آمد وهردستی که بنا باشد برعلیه نظام اقدامی انجام دهد کوتاه خواهیم کرد.
امروز دانش آموزان فریاد خواهند زد که دشمن درجه یک ما آمریکاست وذره ای از نفرت ما به این کشوراستکبارگرکم نشده است ومردم ما این را خوب می دانند هرچند با ظاهری فریبنده وبا بعضی ازتوطئه های ظاهری بیایند وبه قول مقام معظم رهبری درجلوی صفحه تلویزیون اشک بریزند وادا دربیاورند که ما با شما کاری نداریم درصورتی که همه ظاهرماجراست وباطن چیز دیگری است ومردم ما باطن استکبار گر آمریکارا خوب دیده اند وخوب درک کرده اند وخوب می فهمند واین را ادامه خواهند داد چراکه عزت وسربلندی وموفقیت ما وپیشرفت ما این است که تا به امروز درمقابل سلطه گران ایستاده ایم واین مسیر را ادامه خواهیم داد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا