سیاسی

استخر پرورش ماهی ۲۰تنی در قاین افتتاح شد

به گزارش نسیم قائن ، رمضانی مدیرعامل شرکت سهامی زراعی خضری در مراسم افتتاح استخر پرورش ماهی شرکت سهامی زراعی خضری در جمع مسئولین شهرستان گفت:درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری که به نام سال اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل نامگذاری کرده اند شرکت سهامی زراعی خضری اقدام به راه اندازی استخر پرورش ماهی برای اولین بار در بخش شیلات کرده است.
وی افزود: این استخرظرفیت پرورش ۲۰تن ماهی سردآبی قزل آلا در هردوره رادارد.
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی خضری اظهارداشت: این پروژه از محل طرح توسعه بخش کشاورزی با اعتبار ثابت ۱۸۰میلیون تومان وبا سهم آورده ۷۰میلیون تومانی و۴۰میلیون سرمایه درگردش راه اندازی شده است .
رمضانی گفت:شرکت سهامی زراعی خضری با مشارکت۱۰۰۷نفردایر شده است و۱۵۰۰هکتار سطح زیرکشت سالانه شرکت سهامی زراعی خضری می باشد وبا توجه به کمبود آب وخشکسالی این مقدارباکاهش ۲۰۰هکتاری مواجه بوده است وقطعا امسال هم این میزان کمتر خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر روش آبیاری تحت فشاردرشرکت سهامی زراعی خضری در حال اجراست
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی با اشاره به فعالیت های این شرکت گفت: اولین نهاد بذراستان در شرکت سهامی زراعی خضری دایرشده است وهمچنین ۲هکتار زمین جهت تامین نهال استان واستان های مجاور در حال بهره برداری است.
وی از دیگر فعالیتهای این شرکت را پرورش هزار راس گوسفند اعلام کردوگفت: تامین گوشت منطقه وشهرهای مجاور نیز توسط این شرکت انجام می شود.
وی بااشاره به تولید وفراورده های لبنی در شرکت سهامی زراعی خضری گفت: با افزایش تعداد دام های این شرکت از ۲۰۰راس به ۱۰۰۰راس دام شیری وبا تولید روزانه ۱۲تن شیر نیز در صدد تولید شیراستریل وشیر خشک نیز هستیم.
رمضانی گفت:این شرکت سالانه با پرورش ۴۰۰راس گوساله پرواری نیز گوشت قرمز منطقه را تامین می کند.
وی افزود:ازدیگرفعالیتهای این شرکت تولید خوراک دام است که ماهانه با تولید ۱۰۰۰تن ،خوراک دام منطقه وشهرهای مجاوررا تامین می کند.
وی گفت:زنجیره تولید در شرکت سهامی زراعی خضری کامل شده است وبه دنبال توسعه همه قسمتهای آن هستیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا