سیاسی

از زندگی با زنبور عسل لذت می برم/حمایت بیشتر از تولید کنندگان عسل در قاین

به گزارش نسیم قائن ، زنبورداری یکی از زیرشاخه‌های مهم دامپروری در بخش کشاورزی است.
فرهادمصطفی پورزنبور دارنمونه استان در سال ۹۴که کارنامه درخشانی در تولید زنبور عسل در کارنامه خود دارد از نحوه شروع به کارش می گوید.
از سال ۸۴ با یک کلنی زنبور داری را شروع ودر سال دوم به ۳کلنی تکثیر و۵کلنی دیگر خریداری کردم ودر این سال از۸کندو۵۰کیلو عسل برداشت کردم وهمین نقطه عطفی برای توسعه زنبور داری شد
وی می گوید: از همان سال برتعداد زنبورداران شهرستان افزوده شد ومن توانسته ام ۲۰نفررا زنبور دارکنم که بتوانند درآمد زایی داشته باشند
آقای مصطفی پور که از فرهنگیان شهرستان نیر می باشد وبه گفته وی زنبورداری واستخدام وی در آموزش وپرورش به یک زمان بر می گردد می گوید: زنبور داری ونظمی که درآنها دیده ام تاثیرات بسیاری بر کاروزندگی من گذاشته است ودراین مدت خدمت حتی یک روز غیبت به خاطر کار زنبورداری در محل کارم نداشته ام وحتی زمانی که ۹۰روز مرخصی استعلاجی به دلیل شکستگی پایم داشتم بعد ۳۵روز استراحت برای اینکه دانش آموزان از درس عقب نمانند به محل خدمت خود برگشته ام وهمیشه اولویت کارم درس به دانش آموزان بوده است ودر کنار آن زنبور داری را نیز ادامه داده ام .
این تولید کننده برتر عسل که امسال به عنوان تولید کننده برتر ملی معرفی شده است سال گذشته بیش از۴۳۰۰کیلو تولید عسل داشته وامسال هم تاکنون ۳۷۰۰کیلو عسل تولید داشته است.
توکل برخدا،پشتکار،علاقه به زنبور داری وتوجه به اشتباهات گذشته، توجه به توصیه های کارشناسان رمز موفقیت این زنبور قاینی بوده است
وی می گوید: هرانسانی اشتباهات گذشته خود را متوجه شود واز تکرار آن جلوگیری کند می تواند موفق باشد.
با توجه به اینکه شغل اصلی آقای مصطفی پور معلمی است اما شغلش هیچ خللی درکارش ایجاد نکرده است وبه گفته خودش زمان اوج کاری یک زنبور دارفرورین وخرداد است که دراین زمان هم تعطیلات مدارس می باشد
وی می گوید خوشبختانه در طی این۱۱سال با مشکلی از لحاظ کاری ودرسی مواجه نشده ام ونه زنبور داری را فدای معلمی کرده ام ونه معلمی را فدای زنبور داری.
آقای مصطفی پور با توجه به موفقیت هایی که به دست آورده است گفت:سال۸۹به عنوان زنبور دارنمونه شهرستان،سال ۹۰وسال ۹۴نیز به عنوان زنبور دارنمونه استان معرفی شده است.
وی گفت:درسال۹۱قراربود به عنوان نمونه کشوری معرفی شوم که پرونده به مرکز استان ارسال شد حال چه قانونی وچه غیرقانونی اظهارداشتند چون زنبور های شما بیمه نیست نمیتوانیم به عنوان زنبوردار نمونه کشوری معرفی شویدوتا جایی که اطلاع داشتم در قاین صندوق بیمه کشاورزی برای زنبور داری نبود واطلاعی هم به ماداده نشده بود که باید زنبور هارا بیمه کنیم ودر حال حاضر هم اکثر زنبور داران از این موضوع اطلاع ندارند که می توانند زنبور را بیمه کنند واطلاع رسانی دقیقی دراین زمینه به کشاورزان صورت نگرفته است وبه همین دلیل مارا از کسب رتبه کشوری محروم کردند.
این زنبوردار نمونه اظهارداشت:سال ۹۱یک سال استثنایی برای زنبور داری بود ودراین سال از ۲۸کلنی زنبور عسل ۱تن و۷۳کیلو عسل برداشت کردم که درآن سال میانگین برداشت عسل از هرکندو۱۲کیلو بود ومن توانستم از هرکندوی زنبور عسل ۳۸کیلو ونیم عسل برداشت کنم که ۳برابر میانگین کشوری بود
این زنبوردار نمونه استان بابیان اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی به خصوص در حیطه کار زنبور داری از لحاظ عملی تجربه زیادی ندارند ویک زنبور دارقطعا تجربه کاری زیادی دارد واگرچه زنبورداران از نظریات وتوضیحات کارشناسان بهره می برند اما از لحاظ عملی اکثر زنبورداران با مراجعاتی که داشته اند تجربیات۱۱ساله خودرا در اختیارآنها قرار میدهم وبسیار خوشحال می شوم که بتوانم دراین مسیر قدم بردارم
آقای مصطفی پور در خصوص مشکلات پیش زوی زنبور داران گفت:در سال های اول با کشاورزان مشکل داشتیم وکشاورزان آگاهی نداشتند که زنبوربرای کشاورزی منفعت دارد ودربسیاری از جاها مانع می شدند که زنبور در محل زمین های کشاورزی قرار گیرد وحتی در سال ۹۰به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان پیشنهاد دادیم که برا ی حل مشکل زنبورداران به روستاها ودهیاران نامه نوشته شود ودرمورد فواید زنبور توضیحات ارائه واز دهیاران بخواهید که با کشاورزان دراین زمینه صحبت هایی داشته وبا ما همکاری کنند که تا جایی که اطلاع دارم این اقدام انجام نشد.
آقای مصطفی پور درخصوص همکاری وحمایت دولت از کشاورزان وزنبورداران گفت: اگرچه با تلاش وکوشش توانسته ام دراین حرفه موفق باشم ولی حمایت های دولت ومسئولین نیز می تواند در موفقیت ها تاثیر داشته باشد.
وی گفت: اگرخواسته ای را هم مطرح میکنم به خاطر کسانی است که جدیدا در این عرصه گام می گذارند وخواسته ما این است که دولت حداقل وام کم بهره در اختیار تولید کنندگان قراردهد تا بتوانند سرمایه اولیه این صنعت را فراهم کنند.
درخواست شخصی از مسئولین ندارم اما بسیاری از زنبور دارنی که جدیدا وارد این عرصه شده اند حتی برای جابه جایی زنبورخودیک وانت ندارند واگر مسئولین در این زمینه با تازه کارها همکاری داشته باشند ووام های کم بهره در اختیارشان قراردهند تا حداقل وسیله ای برای جابه جایی زنبور عسل داشته باشند بسیار خوب است وبتوانند به موقع زنبور های خودرا کوچ دهند.
این زنبور داردر خصوص حمایتی که از وی در این مدت شده است می گوید:سال ۹۱به تعدادی از زنبور داران شهرستان قاین وام ۷درصد ۵ساله تعلق گرفت که یک سال هم بانک این وام را دیر به ماپرداخت کرد وزمان پرداخت نیز یک سال از ۵سال ما کم شد ودرعمل وام ۴ساله داده شدواین تمام کمک وحمایت از ما زنبور داران بوده است وبه نسبت فعالیتی که داریم حمایت زیادی صورت نگرفته است.
وی می گوید:زنبور داری امنیت شغلی برای آینده ندارد وبه عنوان شغل اول به جوانان پیشنهاد نمی شوداما اگر دربین جوانان تلاش وپشتکا روجدیت داشته باشند با خرید ده کندوی عسل وبا اندک سرمایه ای می توانند برای خود شغل ایجاد کنند امابه زنبور داری نمی توان درخراسان جنوبی به عنوان یک شغل پایدار حساب باز کرد ودلیلش هم خشک بودن منطقه وبه خصوص خشکسالی های اخیر است وشاید در یک سال یک تن هم عسل برداشت کند وسال آینده هم ممکن است برداشتی نداشته باشد
وی افزود: با همه این تفاسیرکه شاید درمناطق ما نتوان به عنوان یک شغل دائم به آن نگاه کرد امانباید دست از تلاش برداشت وباتوجه به این که ما باید از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستیم وزنبور داری هم کاری است که از هیچ به درآمد واقتصادی می رسیم که جلوی هدررفت آن را می گیریم .
این زنبور دارنمونه استان گفت:۴برادر هستیم وتعداد۲۴۰کندوی عسل داریم و ازین تعداد۵۳کندو متعلق به من است وخوشبختانه میزان برداشت سال گذشته ازاین مقدار بیش از۴هزارو۳۰۰کیلو وامسال هم تاکنون ۳هزارو۷۰۰کیلو برداشت داشته ایم وپیش بینی می شود این میزان نیز افزایش داشته باشد.
زنبور دار نمونه استان گفت:خراسان جنوبی منطقه گرم وخشکی است واز لحاظ گیاهی فقیر است وبیشتر عسلی که زنبور داران برداشت می کنند در فصل گل زرشک وگل خارشتراست ومزارع کشاورزی هم جوابگوی تعداد زیاد کندوها نیست ولذا درخواست من از سایر زنبور داران این است که زنبورداران حق وحقوق یکدیگر را رعایت کنند وفاصله قانونی گذاشتن کندوها در مزارع رعایت شودتا ضرری متوجه خود آنها وهم چنین کندوی دیگران نباشد .
مصطفی پورکه درمدت زنبور داری خود تلاش نموده است بهترین عسل را به مردم بدهد گفت: کسی که عسل می خرد روی شناخت انسان عسل می خرد وتوصیه می کنم همکاران ما در محصول خود ناخالصی نداشته باشند واگر با زنبور رو راست باشند زنبور هم برای آنها خیر وبرکت دارد واگر ناخالصی در عسل داشته باشند قطعا دوامی در زنبور داری نخواهند داشت.
وی تصریح کرد؛اگر ما انسا نهای کره زمین یک هزارم نظم زنبور عسل را درزندگی داشتیم امروز این همه مکافات درروی کره زمین نداشتیم،آب را تمام کردیم،زمین را نابود کردیم ،کشاورزی را ازبین برده ایم واین همه آفات در کشاورزی رایج شده است واگرمقداری از نظم وانضباط وتقسیم کارزنبور عسل انسان در زندگی خود الگو می گرفت هیچ مشکلی نداشتیم
زنبورعسل تنها موجودی است که خواب ندارد اما ما انسانها یک سوم عمرمان را در خواب به سر می بریم .
وی در خصوص کیفیت عسل خوب گفت:مردم اکثرا تصور می کنند که عسل رسوب شده عسل طبیعی نیست درصورتی که عسل طبیعی بعد از مدتی رسوب می کند وهمین عدم آگاهی مردم در سال های اول باعث شده بود که فروش زیادی نداشتیم ولی خوشبختانه مردم اکنون آگاهی نسبت به نوع عسل پیدا کرده اند وفروش خوبی داریم وعلاوه برقاین در شهرهای مشهد،تهران وقم نیز مشتریان زیادی داریم.
وی گفت: مهم ترین عسل شهرستان قاین عسل زرشک است وتنها عسلی است است که در هیچ جای دنیا دیده نمی شود
عسل زرشک در دنیا غیر از خراسان جنوبی درجایی نیست وبه خاطر ترش مزه بودن بهترین دارو برای قند خون وچربی کبد وچربی خون است.
وسخن پایانی:
آرام بخش ترین لحظه برای من زمانی است که بیش از اندازه زنبور ها فعال هستند واز نظم وانضباط وزندگی با آنها لذت می برم وشاید ساعتها فقط محو تماشای فعالیت زنبورها میشوم.
شهرستان قاین با داشتن ۲۰۹۲کلونی زنبور عسل سالانه بیش از۱۶تن عسل تولید می کند و۸۲نفردراین عرصه مشغول فعالیت هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا