سیاسی

اختصاص بیش از ۲۷میلیاردتومان اعتبار به شهرستان قاین درسال جاری

به گزارش نسیم قائن ، کهن ترابی شامگاه دیروز در سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان قاین اظهارداشت:رویکرد جدید استانداردر تفویض واختیارات بیشتر به فرمانداران برای توزیع اعتبارات مارا برآن داشت تا براساس نیاز های ادارات اعتبارات تقسیم شود.
*تاکید استانداربر تکمیل پروژه های نیمه تمام
وی افزود:استاندارخراسان جنوبی بر تکمیل پروژه عمرانی نیمه تمام تاکید داشته ولذا این پروژه ها در تقسیم اعتبارات در اولویت بوده اند.
فرماندار قاین با بیان اینکه سال گذشته ماده۱۸۰صفر بود وبخشی از پروژه های عمرانی را براساس ماده۱۸۰تنظیم کرده بودیم گفت: این موضوع باعث شد که درخصوص تکمیل پروژه ها عقب بیفتیم.
وی گفت: با توجه به اینکه مردم هم مطالباتی در خصوص پروژه های نیمه تمام از مادارند ورهاشدن پروژه های نیمه تمام باعث بازیهای خاص رسانه ای ویا اینکه مورد استفاده برخی از جناح ها وسیاسیون برای ایراد گرفتن به دولت شده بود اما واقعیت مسئله این بود که تلاش داشتیم پروژه های نیمه تمام به جایی برسد وامسال اکثر آنها تمام شود که با عدم تخصیص اعتبار ماده ۱۸۰در سال گذشته به عنوان یکی از دغدغه های جدی ما باقی ماند.
*اختصاص ۲۷میلیاردو۲۹۹میلیون تومان به شهرستان قاین
فرماندار قاین بابیان اینکه امسال ۲۷میلیاردو۲۹۹میلیون تومان به شهرستان قاین اختصاص یافته است گفت:ازاین میزان ۱۳میلیاردو۵۰۷میلیون تومان از ماده ۱۸۰و۱۳میلیاردو۷۹۲میلیون تومان از ماده تملک و۲درصدنفت به شهرستان اختصاص یافته است وامسال بالغ بر۲۵۶پروژه تصویب خواهد شد که نسبت به سال گذشته ۳۷درصد افزایش داشته است
وی گفت:در سال جاری مسئله آب شرب مردم،بهداشت ودرمان،جاده ها وپروژه های نیمه تمام دراولویت اشت.
فرماندار قاین افزود:در اعتبارات امسال افزایش چندانی نداشته ایم وبا اینکه بزرگترین شهربعد ازمرکز استان هستیم اما درحوزه های آب ،بهداشت وکشاورزی ودامپروری و… مشکل اساسی داریم اما میزان اعتبارات امسال ما نیزچندان تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است.
*گلایه فرماندار از نحوه توزیع اعتبارات در استان
کهن ترابی در ادامه سخنان خود گفت:ماهم به بحث اعتبارات وتوزیع آن ایرادداریم وسال گذشته هم این موضوع را مطرح کردم که شهرستان طبس به دلیل بیابان لم یزرق خود از شهرستان قاین اعتبارات بیشتری دریافت می کند واعتبار طبس برای مساحت آن است در صورتی که شهرستان قاین بیش از۱۲۰هزارنفر جمعیت دارد وجمعیت طبس درحدود۶۰هزار نفر است.
وی افزود:با اینکه ۶۵درصد اعتبارات براساس جمعیت، ۲۵درصد براساس مسافت و۱۵درصد براساس محرومیت است سوال این است که مگر این که این شهر چه میزان وسعت دارد که اعتبار آن از شهرستان قاین هم با این جمعیت بیشتر است وبا توجه به این که قدمت شهرستان قاین از طبس بیشتر است وقاین قطب کشاورزی خراسان جنوبی است اما توزیع اعتبارات عادلانه نیست.
*توزیع اعتبارات درقاین براساس عملکرد سال گذشته مدیران
کهن ترابی گفت:ما میراث دار بسیاری از مشکلات ۳۷ساله هستیم وبه عنوان مثال بسیاری از شبکه ها ی آبرسانی شهرستان قدمت بیش از ۳۰سال داشته وفرسوده شده اند وهمه این ها اعتبارات خاص خودرا می طلبد.
کهن ترابی اظهارداشت: توزیع اعتبارات براساس عملکرد مدیران شهرستان در سال گذشته بوده است که برخی از ادارات با توجه به اینکه این موضوع سال قبل هم مطرح شده بود اما اهمیت چندانی ندادند وارسال برنامه وگزارش کار به فرمانداری نداشتند.
وی برموضوع نظارات برپروژه های نیمه تمام تاکید کرد وگفت: این موضوع مورد تاکید استانداراست وتیم های بازرسی در شهرستان تشکیل شده است وامسال نظارت وبازرسی از عملکرد دستگاهها بیشتر خواهد شد.
مهندس خانی نژاد دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان قاینات هم در این جلسه خاطرنشان کرد: تلاش کمیته برنامه ریزی این شهرستان در تصویب پروژه های سال جاری بر اتمام پروژه های نیمه تمام و همچنین پروژه های شاخصی که دستگاه های اجرایی به کمیته ارجاع داده اند و بر اساس سه شاخص جمعیت، گستردگی و توسعه نیافتگی هر شهرستان بوده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا