سیاسی

احمد دربین دوستانش به احمد روشنفکر مشهوربود

به گزارش نسیم قائن ، این روزها شهرستان قاین حال وهوای روزهایی را دارد در دوران تشییع شهدای جنگ تجمیلی بوده است.بنرها وپوسترهایی در سطح شهر توزیع شده است که مراسم تشییع شهید احمد دلیل برگزار می شود ودراین میان برخی از خود می پرسند آیاشهید احمد دلیل در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر شهید شده است ؟وبرخی هم که میدانند که یکی از همرزمانشان بعد از۳۱سال مفقود الاثری وچشم انتظاری خانواده به میهن بازگشته است در رساندن این خبر به مردم سطح شهر اشک می ریزند که همرزم وهمکار ما به وطن بازگشته است.
دراین حال وهوا جمعی از پرسنل سپاه قاین به دیدار خانواده همکارشان می روند تا خودرا درغم این خانواده بار دیگر شریک کنند واز نزدیک جویای حال خانواده شهید باشند.
حجت الاسلام موحد امام جمعه موقت قاین وجمعی از پرسنل سپاه شهرستان با حضور در جمع خانواده شهید احمد دلیل با خانواده این شهید بزرگوارکه از همکاران آنا در سپاه پاسداران شهرستان قاین بود دیدار وگفتگو نمودند.
غلامحسین دلیل پدر این شهیددر حاشیه این دیدار درگفتگو با خبرنگار نسیم قاین گفت:احمد با اینکه دوران ابتدایی را بیشتر نگذرانده بود اما دربین دوستانش وهم کلاسی هایش به احمد روشنفکر مشهور بود واز همان زمان اورا به روشنفکری می شناختند وبا اینکه سن وسالی نداشت اما دریک روستا همچنین لقبی به فردی دادن یعنی اینکه این بچه زیاد می فهمدوهرگاه اورا میدیدند می گفتندروشنفکر آمد.
پدرشهید می گوید: شهداطبقی بالاتر از ما دارند وروح ما به طبق شهدا نمی رسد وما گنه کاران کجا وشهدا کجا؟
خانواده ای که هنوز امیدحیات فرزندشان راداشته اند
پدر شهید می گوید:هنوزآرزوداشتم که فرزندم حیات داشته باشد
احمدآرزوی دامادی داشت وما هم آرزو داشتیم که دامادی احمد را ببینیم واین روزها می خواهیم جشن دامادی احمدرا بگیریم
یکی از روحانیون در همان روزهایی که احمد شهید می شود درخواب می بیند که احمد زن دارد اما می خواهد که به کسی چیزی نگوید .اگرچه خواب دامادی شهید تعریف می شود اما مجددا در خواب می بینند که می گوید مگر قرار نبود که به خانواده ام نگویید که ازدواج کرده ام.احمدم به آرزوی دامادی خود رسیده است.
پدرشهیدمی گوید خواسته شهید از همه جوانان مرز وبوم این است که:تقوا داشته باشند وراه شهدا را ادامه دهند .امربه معروف ونهی از منکررا فراموش نکنند.ولایت ورهبر را فراموش نکنند.
وی می گوید:خدایی که بعد از۴۰سال یوسف را به یعقوب رساند حالا مصلحت دانسته است که فرزندم را به من برساند وقدرت خداوند زیاد است .اینها نشانه قدرت خداوند است.
مادر شهید درحالی که اشک می ریزد می گوید:موقعی که می خواست برود از من پرسید مادر راضی به رفتن من هستی درجوابش گفتم:اگر راضی هم نیستم ولی بروخدا پشت وپناهت.
مادر شهید می گوید: چشم به راه بودم که فرزندم می آید اما حالا نا امید شده ام ،۳۱سال است که چشم به این دربوده ام که احمدم می آید.به پدرش می گفتم احمد کی می آید وپدرش می گفت: باخداست وحالا خدا اینگونه مصلحت دانست.
وی می گویداحمد دردوران خدمتش چندین بار زخمی شد وبارها به اوگفته بودم که دامادشود ودر جوابم می خندید ومی گفت: صدام دامادم خواهد کرد.
خدیجه خواهربزرگ شهید می گوید:لحظه ای که برادرم می خواست به جبهه برود یکی از همسایگان به اوگفت: احمد انشاء الله که به سلامتی برگردی .صورتش را برگرداند وگفت: این چه دعایی است، دعاکنید که حتی جنازه ام هم برنگردد وگمنام باشم واومی خواست که گمنام بماند.
احمد بسیار مهربان ورئوف بود .برخوردش با دیگران بسیار خوب بود .یادم می آید بازوی راستش تیر خورده بود وبه مرخصی آمده بودویکبار که به داخل اتاقش رفتم داشت دستش را پانسمان می کرد به من گفت: تیرخورده ام اما به پدر ومادر هیچ نگویی
اوهمیشه به ما می گفت صبر داشته باشید وبه مادر وپدر بگویید گریه نکنند
به ما می گفت: رهبر را تنها نگذارید ،پشتیبان ولایت فقیه باشید وحجاب خودرا رعایت کنید.
صدیقه خواهر کوچک شهید می گوید:آخرین اعزام احمد را به خاطر دارم یادم هست که روز۲۲بهمن بود وآخرین دیدارمان هم روز راهپیمایی بود وبعد از راهپیمایی۲۲بهمن به جبهه اعزام شد
اواز خاطراتی که با شهید دارد می گویدکه قرار بود یک نقاشی بکشیم و احمد برایم نقاشی بیت المقدس را کشید
این خواهر شهید می گوید در دوران تحصیل از ما خواسته بودن که کاردستی درست کنیم .احمد با سختی زیاد داخل آجر را خالی کرد وبه شکل تفنگ درآورد وبعد هم در آن سُرب ریخت وتفنگ را برایم درست کرد که این کاردستی را هنوز دارم.
برادرم در وصیت نامه خود نوشته بود که تقوا داشته باشید وخواهرانم در پشت جبهه با حجاب خود سنگرها را حفظ کنند وامام را تنها نگذارید و از کمک های مالی وجانی به جبهه دریغ نکنید.
برادر شهید که خاطره زیادی از شهید ندارد می گوید: وظیفه من وامثال من است که راه شهید را ادامه دهیم واز خون شهید باکردار ورفتار خود محافظت کنیم وپشتیبان ولایت فقیه باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا