سیاسی

ائتلاف اصلاح طلبان از رأی مردم در انتخابات های آینده صیانت خواهد کرد/ حیثیتم را برای عملکرد پرویزی گرو می گذارم / هروی از خرد جمعی اصلاح طلبان تبعیت نکرد

به گزارش نسیم قائن ، محمدرضا بهزادیان نماینده مردم قاینات در دور سوم مجلس شورای اصلامی در همایش ائتلاف اصلاح طلبان قاینات وزیرکوه که روز گذشته در دانشگاه آزاد قاین برگزار شد اظهارداشت:دراین ایام در سالگرد یکی از بزرگترین دستاوردهایی که در تاریخ انقلاب ماندگار خواهد شد وآب رفته ای که با تلاش دکتر روحانی ودکتر ظریف به جوی برگشت قرارداریم.
وی افزود:تصور من این است جریانی که۱۲سال به رنج وتحمل سختی وبیکاری وگرسنگی وشکستن اقتصاد کشور وکوچک شدن سفره های مردم ایران منتهی شد که همه حاصل عدم مدیریتی بود که درکشور در دوره۸ساله ۲دولت قبلی برکشور حاکم بود ودراین دوره نقطه پایان آن را تدبیر دولت روحانی به انجام رساند.
نماینده اسبق مردم قاینات وزیرکوه بیان داشت:برجام فقط تلاش دکتر روحانی وظریف نبود بلکه برجام تلاش مردم ایران زمین بود که سالها سختیهارا تحمل کردند ودرمقابل تحریم های کمرشکن ایستادند وطرف مقابل را مجبور به حضور در پای میز مذاکره کردند ومدیران دولت فعلی هم این تدبیر را داشتند که در این فرصت مذاکره به جای دعواکردن برسرمیزه مذاکره بنشینند وموضوع را به اتمام برسانند.
وی افزود:به دنیا اثبات شد که جمهوری اسلامی ایران یک گرم مواد هسته ای برای فعالیت های نظامی ندارد ودرآن دوران وقتی عده ای سالها می خواستند این اتهام را بزنند ومتاسفانه عدم مدیریت کشورفقط با فریاد وشعار می خواست ازاین موضوع به نوعی دفاع کند
بهزادیان گفت:بعد ازاین موفقیت به دنبال ایجاد این تصور هستند که رفع تحریم ماندگار نیست وبه دنبال این هستند که آرام شدن اوضاع ایران برگشت پذیراست وما به شرایط سخت دوران تحریم ممکن است برگردیم وبه دنبال این هستند که شرایط فعلی دولت را نامطمئن نشان دهند وهمه آن چیزی را که دستاورد تحریم بوده است واینکه ایران جای امنی در خاورمیانه وجای امنی برا زندگی وسرمایه گذاری است وجایی است که منفعت سرمایه گذاررا هم را منفعت دوطرف مردم وسرمایه گذار را به نوعی مورد خدشه قرار دهند ودوباره مردم ایران را به شرایط سخت برگردانند.
بدخواهان می خواهند بگویند شرایط بین المللی شرایط همکاری با ایران نیست
می خواهند که فضای ایران را که به مدد مردم وراهنمایی های مقام معظم رهبری بهترین شرایط سرمایه گذاری رادردنیای امروز که در یک رکود اقتصادی ایجاد کرده است مورد مناقشه وخدشه قراردهند.
وی افزود:دشمنان خارجی وبی عقلان داخلی به دنبال این وضع هستند که درجریان انعقاد قرارداد هواپیمای بوئینگ وحرف دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری آمریکایی را که شنیده اید ودر هفته های اخیرهم مصوبه تند رویان کنگره آمریکارادیدیدوبه جای این که همه در مقابل این دشمنی ها متحد ودر کنار هم باشیم متاسفانه عده ای با غفلت وبا کینه ای که نسبت به دولت تدبیروامیددارند تلاش می کنند موفقیت هارا زیرپا بگذارندودنبال راه انداختن این موضوع هستند که برجام برای مردم ایران دستاوردی نداشته ویا دستاوردکمی داشته است .
بهزادیان گفت:امروز زمان آن برآورد نیست زمان نقد کردن فوایدحاصل از امضای قرارداد اتمی با قدرتهای طالب دنیاست وامیدواریم همه در جهت رفاه وسعادت مردم ایران متحد شوند وازفرصت ایجادشده بهره برداری کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:درجریان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی که در عموم کشور به حماسه امید وتشکیل مجلس مقبول ومدبّرتر انجامید دوستان ائتلاف اصلاح طلبان در شهرستان قاینات بریَد یک پیکره واحد تلاش می کردند وقول دادند وتعهد کردندکه بعد از انتخابات هرنتیجه ای که حاصل شودبه مردم قاینات برگردند وبامردم حرف بزنند ودر جهت توسعه منطقه همه تلاش سیاسی واجتماعی واقتصادی خودرا معطوف بدارند وبه عنوان چشم بینای مردم قاینات و به عنوان ناظر برعملکرددستگاههای اجرایی،نماینده ای که وارد مجلس می شود ودستگاه قضایی باشند.
وی افزود:آنهایی که رقبای انتخاباتی بودند اینهارا حرفی بیش نمی دانستند وتصورشان این بود که این افراد بعد از انتخابات دیگر پیدانخواهند شد وبسیار خوشحالم که در فاصله ۴ماه از برگزاری انتخابات امروز همه اعضای اصلی ائتلاف اصلاح طلبان در جمع شما مردم وحامیان حضور دارند که برای گام های بعدی برنامه ریزی کنیم .
گذشته از جریان انتخابات ،ائتلاف اصلاح طلبان برای یک همگرایی در قاینات تلاش کردند .
همگرایی برای همه کسانی که اصلاح طلب هستند وهمگرایی کسانی که حتی در داعیه فاصله با اصلاح طلبی دارند ومی شود درطی یک عقل جمعی از آنها هم به عنوان کسانی که بتوانند در جمع اصلاح طلبان فعالیت کنند وبه شهرستان خدمت کنند بهره گرفت.
می توان گفت: ثمره حداقل این تلاش نهال میمون اصلاح طلبی درقاینات بود.
نماینده اسبق مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:زمانی نام بردن از اصلاح طلبی وجمعیتی اصلاح طلبان درقاینات مظلوم بود وجرم بود وعده ای جرات نمی کردند این موضوع را مطرح کنند وامروز در جریان انتخابات مشخص شد رای اکثرمردم قاینات به اصلاح طلبی است و باید گفت: اصلاح طلبان قاینات حدود۵۵درصد امسال رای داشتند ولو این که کاندیدای اصول گرایی که به مجلس راه پیدا کرد بیشتر از۳۰هزاررای نداشت ولی همه آنها هم فهمیدند که گرایش عمومی مردم قاینات پس از یک دوره طولانی که کاندیداهای اصول گرا در۱۶سال بودند اصلاح طلبی وقطعا این پیام در نگاه دولت ودر نگاه کسانی که در قوه مقننه حضوردارند می تواند موثر باشد.
بهزادیان در ادامه با شرح تشکیل ائتلاف اصلاح طلبان در سال گذشته گفت:تشکیل ائتلاف اصلاح طلبان درسال۹۴به تاخیرافتادبه خاطراین که نماینده وقت به این جمع بپیوندد ودر جلسات تهران ازوی دعوت به عمل آمد ووقتی که متاسفانه آقای هروی به صراحت در جلسه با مدیریت واداره ای که از طرف حجت الاسلام مسعودی شد اعلام کرد که زیر هیچ ورقی که اسم اصلاح طلبی درآن باشد را حاضرنیستم امضا کنم واصلاح طلبان که به دنبال اهداف خود بودند که این دیدگاه در شهرستان شکل بگیرد وفارغ از این که چه شخصی به مجلس برود باید تصمیم خودرا می گرفتند ودر جلسه دیگری که یکی دیگر از کاندیداهاهم حضور داشت از دکتر هروی هم دعوت کردیم و به ایشان گفته شد که هرعقل سالمی می داند که تعدای از این اعضا ازصافی تنگ شورای نگهبان نمی گذرند ودرست است که می گوییم ۸کاندید وجود دارد ولی ته آن ۲یا۳نفر باقی می ماندواز ایشان خواستیم که از خرد جمعی تابعیت کند ودر جمع ائتلاف اصلاح طلبان قرار بگیرید ویک کار جمعی انجام دهیم وبا این شکل کاندید ائتلاف اصلاح طلبان باشید واین را قبول نکردند
تلاش کردیم که که در جمع اصلاح طلبان حضور یابند ویک نماینده خوب را به مجلس بفرستیم که این را برنتابیدند وحاصل این شد که خود ازرفتن به مجلس بازماند وبه رای اصلاح طلبی ضربه زده ومردم قاینات راازداشتن یک نماینده خوب همچون آقای اسماعیلی بازداشتند.
وی افزود:گذشته از این که انتخابات قاینات حاوی نکات بسیارزیادی بود که تشکیل این ائلاف اصلاح طلبان ،چه تشکیل این حزب وچه تشکیل مجوز ازوزارت کشورجلوی همه کج روی هارادر همه انتخابات پیش رو از شوراها تا ریاست جمهوری که در سال آینده است وتا انتخابات مجلس در۴سال آینده خواهد گرفت و از رای مردم قاینات به خوبی صیانت خواهد کرد.
وی در ادامه اظهارداشت:ازعملکردی که هیئت اجرایی انتخابات مجلس دهم در حوزه مرکزی انتخابات در قاینات وزیرکوه در فرمانداری قاین تشکیل شده بود وکاری که حداقل در مورد من بود که به تدبیر وزارت کشور خلاف قانون انتخابات بود وحاصل حرکت ائتلاف اصلاح طلبان در قاینات که شاید سهم کوچکی در انتخاب مدیریت عالی کاردان وکارآمد ی همچون مهندس پرویزی به عنوان استاندارجدید در خراسان جنوبی دارد که اگر تشکیل این ائتلاف ها واحزاب در هرگوشه از خراسان جنوبی باشد که استانداری همچون آقای خدمتگزار را که هفته ای ۲روز بیشتردراستان نبوده است وهیچ برگی در کارنامه او وجود ندارد وامروز می بینیم که استانداری در خراسان حضور دارد که حتی زمینه حضور دائم خانواده وی هم دراستان دیده می شود وبا درایت در کمترازیک هفته ای که به این استان پا گذاشته است تلاش در اصلاح امور کرده است ودراین مورد از حیثیتم پیش شما گرو می گذارم که روزی مهندس پرویزی ازاین استان برود عملکردش با استاندار قبلی وحتی قبل تر ها قابل مقایسه نخواهد بود.
بهزادیان گفت:همه استان خراسان جنوبی که قبلا فرمانداری های خراسان رضوی بودند در پرتو استان جدید به دلیل عدم کفایت مدیران استانی که تا امروز آمده اند چیزی به دست نیاورده اند وبه توفیق خدا ازاین به بعد نتایج خوبی را خواهیم دید وقطعا حضور امثال شما مردم می تواند همچنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد.
نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:در سوء جریان انتخابات نیز کاری نداریم که انتخاب آقای فلاحتی انتخاب خالص مردم قاینات وزیرکوه نبودچراکه آنهایی که با لباس نظام درروز پنج شنبه وشب جمعه آمدند وبرای ایشان تبلیغ کردند خلاف صریح وصیت نامه امام عمل کردند چراکه کسانی که درکسوت دولتی ومسئولین واحد های دولتی در تمام مدت تبلیغات برای آقای هروی نیز تلاش کردند خلاف قانون کردند وکسانی که از امکانات دولتی استفاده کرند که شاید کرسی وصندلی خودرا نگه دارند ومتاسفانه در جمهوری اسلامی به جای این که وقت خودرا صرف خدمت به مردم کنیم سعی می کنیم از امکانات دولتی برای نگه داشتن صندلی خود استفاده می کنیم وتقاضای من از استاندار جدید خراسان جنوبی این است که برای اینکه در آینده آرای مردم قاینات صیانت شود برروند سوء برگزاری انتخابات مجلس دهم دراین حوزه انتخابیه رسیدگی مجدانه شود.
وی افزود:علی رغم همه این گلایه ها ازنتیجه انتخابات آقای فلاحتی به مجلس رفت ومن از همین جا وبه عنوان عضو کوچکی از ائتلاف اصلاح طلبان قاینات عرض می کنم که برای توسعه قاینات وزیرکوه وبرای این که به درد های بی درمان این دوشهرستان رسیدگی بیشتری شودچنانچه آقای فلاحتی همتی بکند همه ما اصلاح طلبان واعضای این ائتلاف قطعاکمک خواهیم کرد وبه ایشان می گوییم شما که تجربه نمایندگی نداشته اید ،شماکه تجربه مدیریت عالی کشوررا نداشته اید در،برای همکاری باز است وهرجابرای توسعه قاینات وزیرکوه درخواستی داشتید ما به شما کمک خواهیم کرد وبسیار خوشحال خواهیم شد که کارنامه این برادر اصول گرایی که امروز با امدادهای غیبی نماینده مردم قاینات شده است کارنامه آن چنان خوبی خواهد شد که در دوربعدی با رای واقعی مردم قاینات وزیرکوه به مجلس خواهد رفت.
ما خودرا موظف می دانیم که نقاد عملکرد درست ویا خدایی نکرده نادرست نماینده مردم قاینات وزیرکوه باشیم
نماینده مردم قاینات در دورسوم مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت:ثمره میمون انتخابات ۷اسفند۹۴تغییرفضای سیاسی کشور بوده است که یکایک ما درکشور احساس کردیم.
وی بااشاره به اهداف تشکیل این ائتلاف گفت:این اجتماع برای روند تشکیل ائتلاف اصلاح طلبان است وهمان طور که در حین انتخابات قول دادیم که این ائتلاف را پیش ببریم ،کارهای اداری این ائتلاف پیش رفته است تا بتوانیم یک جمعیت شناسنامه دار رادرخراسان جنوبی شکل دهیم ودر سایه شناسنامه دارکردن آن بتواند از حقوق آحاد اعضای خود دفاع کند
به دنبال تشکیل حزب در منطقه بودیم که بتواند محل خدمت به منطقه باشد وسیاستمدارن علاقه دارند که در سیاست باشند اما باید توجه داشت که همه چیز درنهایت برای رفاه مردم است
وی افزود:سیاست مردم با صدای بلند گفته شود ومطالبات مردم با صدای بلند گفته شود ودر این جهت تلاش کرده ایم که ائتلاف اصلاح طلبان را پایه گذاری کنیم وبه عنوان سرلوحه ودستور کاراصلاح طلبان این است که کاربراساس عقل جمعی باید انجام شود واین ائتلاف کانونی است برای کشف استعدادها ونیروهای توانمند برای به کارگیری مدیریتی درمنطقه ودر فرامنطقه قاینات وزیرکوه.
وی بااشاره به حضور استاندار جدید نیز گفت:استاندار جدیدی که به منطقه آمده است واگر علاقه داشته باشد که از شهرستان قاینات هم به عنوان مسئول به نیروکار بگیرد قطعانیروهای با استعداد این منطقه را نمی شناسد وجمعیت اصلاح طلبان منطقه با تشکیل کمیته های مربوطه وشورای مرکزی افراد را شناسایی ومعرفی می کند.
این تشکیلات متعلق به همه مردم قاینات است ونهادی برای فضاسازی همه اقشار وطبقات قاینات است ودراین تشکیلات هیچ کس بردیگری حق مالکیت وبرتری ندارد
بهزادیان تصریح کرد،پیگیر دریافت این مجوز از وزارت کشور هستیم ودر این تشکیلات هیچ کس سرقفلی ندارد وهمه فرصت برابر دارند واینجا کانالی برای ارتقاء افراد براساس تلاش وبراساس خردآن است.
استعدادهای منطقه ای باید کشف ودر منطقه وکشور به کار گرفته شودودراین ائتلاف به دنبال یک همگرایی وهماهنگی بودیم که همه اصلاح طلبان زیر یک چتر قرار بگیرند وقصه مجلس دهم دوباره تکرار نشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا