سیاسی

آیا نامزد انتخابات مجلس دهم خواهم بود؟

نسیم قائن:این یاد داشت؛ آغازِ رایزنی و کارشناسی توسط حجت الاسلام قربانی به سایت نسیم قاین ارسال شده است:
هر چقدر به پایان خرداد (زمان استعفا برای شرکت در انتخابات) نزدیک میشویم رایزنی های انتخاباتی بیشتر میشود و این روزها افراد زیادی بصورت تلفنی ، حضوری و یا از طریقِ سایت تماس میگیرند و خواهان حضورم در انتخابات میشوند و برخی از کسانی که خودشان تصمیم به حضور در صحنه انتخابات دارند نیز مایل هستند زودتر تصمیم بگیرم تا تکلیف خودشان را بدانند چون برخی از این افراد از دوستان هستند و در صورت نبودن اینجانب نامزد خواهند شد و برخی دیگر نیز به هر دلیل تصمیم خودشان را مرتبط با حضور یا عدم حضورم میدانند و منتظر اظهار نظرم هستند.
این یاد داشت آغاز یک کارشناسی جدی برای پذیرش یا عدم پذیرش یک مسولیت مهم است که در سه بخش آنرا تقدیم همشهریان عزیز میکنم .
بخش اول : حضوری متفاوت
انگیزه های انتخاباتی اشخاص متفاوت است؛ هریک برنامه ای دارد و هدفی دارد ؛ اینجانب نیز اهداف معینی دارم که با آنچه برخی برای آن تلاش میکنند تمایزاتی از قبیلِ مواردِ زیر دارد :
الف : هدف نبودن صندلیِ سبز و ارتقاء مقام
گرچه ممکن است خیلی از اشخاصی که نامزد انتخابات مجلس میشوند رسما به دنبال پست و مقام نباشند اما غالبا پیروزی آنان و راهیابی به مجلس مستلزم ارتقاء است ؛ البته کسانی که وزیر یا معاون رئیس جمهور و حتی رئیس جمهور بوده اند نیز در میان نامزدهای مجلس پیدا میشود که تعداد آنان کم است.
اینجانب قبل و بعد از نمایندگی مختصر مسؤلیتی داشته ام که اگر جویای پست و مقام باشم من را راضی کند تا هدفم از راه یابی به مجلس کسب پست و مقام نباشد آنهم مسولیتی که همانند نمایندگیِ مجلس یا نزدیک به آن است با درد سری کمتر از نمایندگی و بدون مشکلات آن .
ب : تکیه بر استقبال مردم
اصل در انتخابات اقبال مردم است ، اگر کسی پایگاه مردمی نداشته باشد تلاشی مذبوحانه خواهد داشت ؛ مردمی بودن از چند طریق حاصل میشود یکی اینکه مردم خودشان فردی را تشویق به حضور در انتخابات کنند ؛ دوم اینکه فردی شخصا خود را عرضه کند ولی مورد استقبال مردم قرار گیرد و سوم اینکه گروهای مذهبی یا سیاسی از فردی که تصور میکنند مقبولیت مردمی دارد بخواهند در صحنه انتخابات حاضر شود.
اینجانب نه تنها برای نمایندگی مجلس پیشقدم نشدم بلکه هیچگاه شخصا به دنبال پستهائی که پذیرفته ام نبوده ام و خود بر مردم تحمیل نکرده و نخواهم کرد بلکه به اصرار جامعه روحانیت مبارز از ریاست سازمان تعزیرات استعفا کردم ولی پس از اعلام خبر استعفا از رسانه ها (من جمله رادیو بی بی سی ) استقبال مردم باعث حضورم در صحنه انتخابات شد و هر دوره بر اساس نظر سنجی و پس از احراز تمایل اکثریت قویِ مردم نامزد انتخابات شدم.
عکس العمل مردم در انتخابات مجلس نهم پس از انصراف از نامزدی و چشمهای قرمز و اشک آلود و چهره های خشمگین و عصبانی و یاد داشتها و اظهار نظرهای بیاد ماندنی آنان هرگز از حافظه تاریخ نخواهد رفت و اینجانب آنرا فراموش نخواهم کرد.
نتیجه اینکه اگر استقبال مردم نبود هرگز پا به صحنه انتخابات نمی گذاشتم و معتقد نیستم به هر قیمتی باید خود را بر مردم تحمیل کرد کما اینکه در صورت استقبال اکثریت نباید با جو سازی اقلیت دلسرد شد و این بار نیز چنین خواهد بود و نظر مردم برایم تعیین کننده است.
ج : اولویّتِ تکلیف شرعی و ملی
با توجه به آنچه اشاره شد اینجانب با اهداف ملی ، منطقه ای ، خدمت به کشور و حوزه انتخابیه ام پا به صحنه انتخابات گذاشتم و تا پایان دوره نمایندگی به شعار :
عزت اسلام ؛ اقتدار ایران و اعتلای قاینات
پایبند بودم و برای شرکت در انتخابات مجلس دهم نیز شرائطِ و وضعیَت قبل را دارم و منحصرا در صورت تحقق آن امکان حضور در صحنه انتخابات را خواهم یافت .
بخش دوم : ملاحظات انتخاباتی
علاوه بر آنچه در گفته شد ملاحظات دیگری نیز دارم که جزئی از بررسیهای کارشناسی است و نمی توان آنرا نادیده گرفت که به آن اشاره میکنم :
ملاحظه اول : لزوم استعفا
با توجه به سمتی که فعلا دارم حضورم در صحنه انتخابات منوط به استعفاست و تا کنون ریاست محترم دیوان رسما به من اعلام کرده که با استعفای من موافق نیست ولی اگر خودم تصمیم جدی گرفتم تلاشم را در این خصوص خواهم کرد.
البته تصمیم گیرنده نهائی ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله لاریجانی است که بر فرض موافقت ریاست محترم دیوان ؛ اگر ایشان موافقت نکنند امکان حضور نخواهد بود.
ملاحظه دوم : احرازِ استقبال عمومی و همکاری دست انرکاران و بزرگان پس از رأی آوری
احراز این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر کمترین تردید در آن داشته باشم قطعا پا به عرصه انتخابات نخواهم گذاشت زیرا همانطور که در بالا اشاره شد به دنبال پست و مقام نیستم و اگر زمینه خدمت هم فراهم نباشد دلیلی بر حضور در صحنه انتخابات نمی بینم.
همشهریان عزیز بخوبی میدانند حقیر بخاطر فضای بی رحم تخریب ؛ توهین ؛ کارشکنی ؛ نزاع ؛ اختلاف و… از انتخابات فرار کردم ( کسانی که جور دیگری فکر میکنند سخت در اشتباه هستند ) و اگر قرار باشد مجددا با همان فضا مواجه شوم بدیهی است که زمینه خدمتم به حوزه انتخابیه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
متأسفانه وقتی رقبای بیرونی که راضی به توسعه حوزه انتخابیه ما نیستند دست در دست رقبای داخل حوزه انتخابیه داده و با یکدیگرهمکار شوند و مانند دو لبه قیچی یک چیز را ببرند همان خواهد شد که قبلا بر سر حقیر آمد.
مصداق کامل این موضوع مخالفت هماهنگ برخی نمایندگان استان در مجلس و برخی رقبای بومی در حوزه انتخابیه بر سرِ حضورم در هیإت رئیسه مجلس بود در چنین شرائطی روشن است که جایگاه نمایندگی تضعیف و زمینه خدمت کاهش خواهد یافت و دود آن یه چشم مردم بیگناه و گناه آن به پرونده اعمال مسببین آن خواهد رفت .
این موضوع یک نمونه از دهها موردِ زیانباری بود که بعضی هم استانی ها یا همشهریان عزیز به آن افتخار میکردند و برای نمونه به آن اشاره کردم و گرنه نمونه های فراوانی وجود دارد که نیازی به ذکر آن نیست ؛ بدیهی است در چنین فضائی آدم عاقل باید تدبیر کند و تن به کاری ندهد که دود آن به چشم مردم بی گناه حوزه انتخابیه برود همانگونه که حقیر در انتخابات مجلس نهم تدبیرکردم.
بنابر این احراز استقبال عمومی و همکاری عموم و خصوصا دست اندر کاران و بزرگان منطقه برایم مهم و حیاتی است و قبل از تصمیم قطعی و نهائی بر اساس بررسی واقع بینانه و بدور از تملق برخی و سیاه نمائی برخی دیگر باید به آن برسم .
ملاحظه سوم : نیامدنِ فردی مطلوب و دارای رأی
بسیاری از افرادی که از آنان به عنوان نامزد مجلس دهم یاد می شود یا شخصا برای آن رایزنی میکنند افراد صالحی هستند که ممکن است علیرغم داشتن مشروعیت قانونی ؛ به هر دلیل دارای مقبولیت مردمی نباشند لذا این موضوع نیز باید روشن شود که چه کسانی پا به عرصه انتخابات خواهند گذاشت و چه میزان مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت تا پس از آن تصمیم نهائی اتخاذ شود.
مطلب فوق برای تصمیم گیری حقیر حائز اهمیت است و چنانچه افرادی که حامی ارزشهای نظام ؛ اهل تعامل با مسولین کشور ؛ توانا در دفاع از منافع حوزه انتخابیه و دارای مقبولیت مردمی باشند پا به عرصه بگذارند، با دقت بیشتری حضور در انتخابات مورد بررسی قرار گرفته و با زیر پا گذاشتن هوای نفس و وسوسه شیطان از یک طرف و سیاه نمائی مخالفان از طرف دیگر در این باره تأمل و پس از آن اتخاذ تصمیم خواهم کرد.
بخش سوم : تذکرات ضروری این یادداشت
همانطور که اشاره شد این یادداشت آغاز یک کارشناسی جدی برای پذیرش یک مسولیت مهم یا واگذار کردن آن به اهلش است لذا تذکراتی دارم که ذکر آن را ضروری میدانم.
تذکر اول : شرائط انعکاس نظرات
اظهار نظرهای تکراری اشخاص با اسامی مختلف ( مانند فردی که در سایر یادداشتها با عناوین خراسان جنوبی ؛ استان خراسان جنوبی ؛ دلسوز خراسان جنوبی و…چندین بار پیام گذاشته و فکر میکند متوجه نمیشویم که یک نفر است )منعکس نخواهد شد پس لطفا دوستان محترم از ارسال پیام تکراری پرهیز کنند.
اظهار نظرهایی که بدون هویت یا دارای هویّت جعلی و عناوینی از قبیل دلسوز و خیر خواه و شهروند و امثال آن باشد نیز منعکس نخواهد شد چون قرار است این اظهار نظرها مبنای تصمیم گیری قرار گیرد هرچند ممکن است هویت اعلام شده واقعی نباشد ولی از برخی سوء استفاده ها جلوگیری میشود.
همچنین از همه خوانندگان یادداشت انتظار دارم کارشناسانه اظهار نظر کنند و از تملق ؛ تعارف و تمسخر و توهین پرهیز نمایند.
تذکر دوم : مشورت با دوستان
علاوه بر مشورتی که با بستگان خود که بیشتر از دیگران مورد تهاجم قرار میگیرند و در خاکریز اول قرار دارند و نظرشان برایم مهم است خواهم داشت جلسه ای نیز با از دوستانی که کم و بیش در امور انتخابات تخصص پیدا کرده اند و در صداقت آنان تردید ندارم خواهم داشت و به احتمال قوی ۲۵ اردیبهشت سفری به منطقه دارم و ضمن شرکت در مراسم جشن مبعث جلسه مشورتی هم با دوستان خواهم داشت .
افرادی که مایل به شرکت در این جلسه هستند ذیل همین یاد داشت اعلام نمایند بدیهی است که این اسامی منتشر و منعکس نخواهد شد و تنها از آنان برای شرکت در جلسه مشورتی دعوت خواهد شد.
تذکر سوم : انتظار از رسانه های مکتوب و فضای مجازی حوزه انتخابیه
این تذکر بیشتر خواهش از روزنامه ها ؛ هفته نامه ها ؛ ماه نامه ها و سایتهای خبری منطقه است تا با انعکاس این یاد داشت به رسالت اطلاع رسانی خود عمل و در اتخاذ تصمیمی کارشناسانه ما را کمک کنند.
سخن پایانی :
با توجه به آنچه گذشت پروسه حضور در انتخابات مستلزم تحقق شرائط زیر است
اول : موافقت با استعفا
دوم : نیامدن فردی حافظ آرمانهای انقلاب و توانا در دفاع از حقوق حوزه انتخابیه و دارای رأی
سوم : احراز همکاری عمومی خصوصا خواص پس از انتخابات
منتفی شدن هریک از شرائط یاد شده باعث منتفی شدن اصل حضور خواهد شد.
خدایا تو میدانی که حرف دلم را بر اساس واقعیت زدم و راضی به رضای توأم پس هر چه مصلحت است مقرر فرما ، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه…
موسی قربانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا