سیاسی

آیا غرفه های تجاری مدرسه علمیه ،مانع ثبت جهانی مسجد جامع قاین می شود ؟

به گزارش نسیم قائن ، اواخر سال ۹۲بود که ساخت حوزه علمیه در ۵۰متری مسجد جامع قاین وبه ارتفاع ۶/۵متردردستور کارقرارگرفت .
باتوجه به ساخت وساز در حریم درجه ۱مسجد جامع وبه خطر افتادن ثبت جهانی مسجد باعث ایجاد دغدغه در بین مردم قاین شدبه طوری که پس از بحث این مسائل وبا برگزاری جلسات متعدد وبا همکاری مسئولین مدرسه علمیه جعفریه ارتفاع این بنا از ۶/۵به ۴/۵کاهش یافت وساخت وساز آغاز شد.
آنچه باز اینک در مراحل ساخت وساز شاهد هستیم ایجاد برخی از غرفه های کوچک و۲متری در حاشیه این حوزه علمیه است که متولیان امر قصد دارند به عنوان مکان تجاری از آن استفاده کنند وبراساس آنچه که رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قاین بیان داشت: ساخت مغازه های تجاری در حریم درجه ۱بازهم ثبت جهانی مسجد جامع را با مشکل مواجه خواهد کرد.
براساس پیامک های ارسالی به سایت نسیم قاین ودغدغه های مردم فرهنگ دوست شهرستان خبرنگار نسیم قائن جهت پیگیری این موضوع گفتگویی با رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قاین داشت.
عباسی در این گفتگو اظهارداشت:مسجد جامع قاین یکی از آثار فاخر شهرستان از دید تاریخی ،اجتماعی و نگاه معماری است وبا توجه به این که آثارتاریخی و فاخر زیادی در کشورداریم، اما پژوهشگران تاریخی متوفق القول هستند که ناب ترین معماری ایران را می توان در مساجد یافت .
وی افزود:مسجد جامع قاین نیز از ناب ترین وزیباترین مساجد ایران است که به عنوان اولین اثر تاریخی در جنوب خراسان جنوبی ودر خراسان جنوبی فعلی در سال۱۳۱۶با شماره ثبت۲۹۵در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
عباسی بیان داشت:اگر قرار باشد در شهرستان قاین ودرخراسان جنوبی در بحث مساجد اثری ثبت یونسکو وثبت جهانی شود اولین مسجد،مسجد جامع قاین خواهد بودواخیرا در صحبتی که با مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان جنوبی داشته ایم ودر خصوص ثبت جهانی مسجد جامع قاین بحث شده است اعلام داشته اند که پرونده های مساجد دوران تیموری در حال بررسی است ویکی از این مساجد ،مسجد جامع قاین است وبه همین دلیل دغدغه های زیادی داریم که این مسجد بتواند جایگاه خودرا حفظ کند .
رئیس میراث فرهنگی قاین گفت:میراث فرهنگی قوانین خاص خودرا دارد واین قوانین می گوید که هر اثر تاریخی دارای عرصه بنا در مرحله اول ودرمرحله دوم دارای حریم درجه ۱و۲و۳است.
وی تصریح کرد؛با توجه به اینکه بین مسجد جامع ومدرسه جعفریه ارتباط معنوی ومذهبی ارزشمندی در گذشته برقراربوده است ومعمولا کسانی که علوم حوزوی را تعلیم می داده اند در نزدیک ترین محل به مسجد جامع قاین تدریس می کردند که بتوانند از فضای مسجد جامع نیز استفاده کنند لذاارزش مدرسه جعفری کمتر از ارزش مسجد جامع به لحاظ معنوی نیست چرا که معتقدیم پرورشگاه علما وفضلای شهر قاین در مدرسه جعفریه بوده است وازحیث تاریخ معنوی جایگاه منحصربه فردی دارد.
وی گفت: این نشان دهنده ارج نهادن وتوجه وعنایت مردم قاینات در گذشته وحال به فضلا وعلما وجامعه روحانیت است.
رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قاین اظهارداشت:اخیرا مدرسه جعفریه یک سری تغییرات ساختمانی در آن ایجاد شده است وبا صحبت هایی که با حاجی آقای اصفهانی داشته ایم گفته شده است با توجه به اینکه درآمد های حوزه که از محل زمین های کشاورزی و.. بوده است کم شده است ولذا از حاشیه این مدرسه جهت مرتفع نمودن بخشی از مشکلات حوزه از طریق مغازه هااقدام خواهیم کردکه در واقع کار پسندیده است اما بنا برقوانین میراث فرهنگی وبا وجود اینکه حریم رعایت شده است اما بازهم تجاری بودن این مغازه در ثبت اثر تاثیرگذار خواهد بود.
عباسی درادامه بااشاره به ساخت وسازانجام شده درحریم درجه ۱مسجد جامع گفت:با توجه به اینکه در حریم درجه۱مسجد جامع ارتفاع ساخت وساز۴/۵متراست متاسفانه مدیرکل قبلی میراث مجوزساختمان با ارتفاع۶/۵متر داده بود که کارغیرقانونی بود وبا رایزنی های انجام شده وپیگیری های خبرنگاران شهرستان وبا همکاری های صورت گرفته از سوی مسئولین حوزه علمیه ،ارتفاع از ۶/۵به ۴/۵کاهش یافت، اما در ادامه کار در اطراف مسجد جامع اخیرا مغازه هایی درعمق ۲*۲متر ایجاد شده است و این مغازه ها در اطراف حریم درجه۱مسجد جامع در حال ساخت است وبا وجود اینکه حریم قانونی رعایت شده است اما این میتواند درروند ثبت جهانی مسجد جامع تاثیرداشته باشد ودرآینده مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.
وی افزود:ما ازروحانیون محترم که خود طلایه داران وحافظان اصلی مساجد هستندمی خواهیم که از این بحث تجاری صرف نظرکنند وجایگاه معنوی را درنظر بگیرند.
عباسی ادامه داد:میراث فرهنگی به تنهایی بانی این کار نیست وشهرداری هم می تواند دراین زمینه ورود پیدا کند واز ساخت این مغازه هاجلوگیری کند که شهرداری نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده است وجلوی کار گرفته شده است وپرونده به کمیسیون ماده ۵ارسال شده است ودر کمیسیون ماده ۵که یکی از اعضای آن نماینده میراث فرهنگی استان خواهد بود نظر خواهند داد وما منتظر نتیجه کمیسیون ماده ۵هستیم وقطعا نماینده میراث فرهنگی مخالفت خواهد کرد چراکه آینده این اثربسیار برای ما مهم است.
نوروزی شهر دار قاین نیزدرگفتگو با خبرنگارما اظهارداشت:ساختمان مدرسه علمیه جعفریه پروانه ساخت داشته است ولی اضافه بنا دارندو ضمنا برای حصارکشی دور مدرسه ازمیراث مجوزگرفتند.
وی بیان داشت: در طرح ساخت ،مغازه وتجاری بودن این حجره هامطرح نبوده است که با اطلاع از این موضوع بلافاصله کارتوسط پلیس ساختمان متوقف شد ودر جلسه ای که با هیئت امنا ی مدرسه علمیه داشته ایم قرار شد اقدامی فعلا برای تجاری بودن این حجره ها صورت نگیرد وبا توجه به درخواست حوزه، پرونده به کمیسیون ماده ۵ارسال شده است ومنتظر نتیجه قانونی کمیسیون هستیم.
حجت الاسلام رضا اصفهانی عضو هیئت امنای حوزه علمیه قاین در گفتگو با نسیم قاین گفت:مامجوز ساخت وساز مطلق از اداره کل میراث فرهنگی استان وشهرستان داریم ودرمجوزها هم نیامده است که ساختمان تجاری ویا آموزشی ساخته شود ولذا بدون مجوز هیچ کاری صورت نگرفته است.
ابطحی مقدم رئیس مدرسه علمیه قاین نیز اظهارداشت: در مجوز اجازه ساخت حجره هاداده شده است ونوع تجاری یا آموزشی بودن مشخص نشده است.
وی بیان داشت: مجور ما ساخت مدرسه علمیه ۳طبقه بوده است که به ۲طبقه تقلیل داده ایم .
حجت الاسلام ابطحی در خصوص تعطیلی کار گفت: تعطیلی در کار نبوده است وحتی توافقاتی با شهرداری داشته ایم که دیوار مدرسه از سمت جلوی مسجد جامع عقب نشینی شود ودر ازای آن مجوز تجاری شدن حجره ها به مدرسه داده شود که منتظر نتیجه کمیسیون هستیم وبه همین دلیل کار را تعطیل کرده ایم.
وی بیان داشت: در حال حاضر نیز اگر میراث فرهنگی آیین نامه ای بیاورد که این نوع ساخت وساز درجهانی شدن آثار وبه خصوص جهانی شدن مسجد جامع تاثیر داشته باشد ما کاررا متوقف خواهیم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا