سیاسی

آموزش ۳۴۸نفر از مدد جویان مجری طرح های اشتغال در قاین / خبر خوش کمیته امداد برای کارفرمایان

حسین حسینی مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قاینات در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی و افزایش مهارت های شغلی وبا قراردادهایی که با آموزشگاههای سطح شهر،مراکز فنی وحرفه ای ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ،بسیج سازندگی و پارک علم وفناوری بسته ایم تاکنون ۳۴۸ نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان قاینات ،آموزش های کوتاه مدت وبلند مدت،آموزش کارآفرینی و آشنایی با مشاغل،آموزش مجریان طرح های اشتغال (پایدار سازی) را فراگرفته اند .
وی گفت: ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻛﺎری کمیته امداد امام خمینی(ره) اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
حسینی ادامه داد: اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﻴﻜﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ است که کمیته امداد در سال اول ۱۰۰درصد حق بیمه سهم کارفرما و در سال دوم ۵۰درصد سهم حق بیمه کارفرما را پس از اطمینان از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما به وی پرداخت می کند.
مدیر کمیته امداد قاین از دیگر بسته های تشویقی برای کارفرمایان را پرداخت تسهیلات با کارمزد ۴ درصد به ازای هر مددجو به مبلغ ۲۰میلیون تومان ذکر کرد وگفت: این تسهیلات با این شرایط که مددجو ۵ سال از بیمه تامین اجتماعی استفاده کند به کارفرما داده می شود.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا